|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ อ่างทอง : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ อ่างทอง โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ อ่างทอง(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด อ่างทอง
 
ร้านดอกไม้ อ่างทอง(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด อ่างทอง :
อ.เมืองอ่างทอง อ.โพธิ์ทอง อ.ป่าโมก อ.วิเศษชัยชาญ อ.สามโก้
อ.แสวงหา อ.ไชโย
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ อ่างทอง (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด อ่างทอง     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดโพสะโสภณ(ต.โพสะ) : ม.7 บ้านโพสะ ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดท้องคุ้ง(ต.โพสะ) : ม.8 บ้านท้องคุ้ง ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดราชปักษี(ต.โพสะ) : ม.5 บ้านนก ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดโคศุภราช(ต.คลองวัว) : ม.3 บ้านคลองวัว ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดเสาธงทอง(ต.จำปาหล่อ) : ม.1 บ้านเสาธงทอง ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดโพธิ์ทูล(ต.จำปาหล่อ) : ม.3 บ้านโพธิ์ทูล ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดจำปาหล่อ(ต.จำปาหล่อ) : ม.5 บ้านจำปาหล่อ ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดแจ้ง(ต.ตลาดกรวด) : ม.5 บ้านแจ้ง ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดตาลเจ็ดช่อ(ต.ตลาดกรวด) : ม.1 บ้านตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดสุวรรณเสวริยาราม(ต.ตลาดกรวด) : ม.3 บ้านกุฎิ ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดโล่ห์สุทธาวาส(ต.ตลาดหลวง) : ถนนเทศบาล7 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดชัยมงคล(ต.ตลาดหลวง) : ถนนเทศบาล5 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดต้นสน(ต.ตลาดหลวง) : บ้านต้นสนถนนเทศบาล2 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดสนามชัย(ต.ตลาดหลวง) : บ้านสนามชัย ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดอ่างทอง(ต.บางแก้ว) : ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดโพธิ์วงษ์(โพธิวงศ์)(ต.บ้านแห) : ม.1 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดไชยสงคราม(ต.บ้านแห) : ม.6 บ้านกะเฌา ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดปลดสัตว์(ต.บ้านแห) : ม.4 บ้านแห ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดกระทุ่มราย(ต.บ้านรี) : ม.1 กระทุ่มราย ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดรุ้ง(ต.บ้านรี) : ม.2 บ้านรุ้ง ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดไพรวัลย์(ต.บ้านอิฐ) : ม.10 บ้านป่าตาล ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดช้าง(ต.บ้านอิฐ) : ม.5 บ้านน้ำผึ้ง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดบ้านอิฐ(ต.บ้านอิฐ) : ม.9 บ้านอิฐ ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดมธุรสติยาราม(ต.บ้านอิฐ) : ม.5 บ้านกุฏิ ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดสุธาดล(ต.บ้านอิฐ) : ม.7 บ้านคลองบางแก้ว ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดอรัญญิกาวาส(ต.บ้านอิฐ) : ม.2 บ้านน้ำผึ้ง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดแม่นาง(ต.ป่างิ้ว) : ม.5 บ้านโรงนา ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดไทรย์(ต.ป่างิ้ว) : ม.1 บ้านไทรย์ ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดมหาดไทย(ต.มหาดไทย) : ม.1 บ้านมหาดไทย ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดลิ้นทอง(ต.มหาดไทย) : ม.3 บ้านลิ้นทอง ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดโบสถ์(ต.ย่านซื่อ) : ม.4 ย่านซื่อ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดไผ่ล้อม(ต.ศาลาแดง) : ม.6 บ้านไผ่ล้อม ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดจันทร์นิรมิตร(ต.ศาลาแดง) : ม.7 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดท้ายย่าน(ต.ศาลาแดง) : ม.3 บ้านท้ายย่าน ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดเชิงหวาย(ต.หัวไผ่) : ม.5 บ้านเชิงหวาย ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดกลาง(ต.หัวไผ่) : ม.6 บ้านคราม ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดจันทรังษี(ต.หัวไผ่) : ม.9 บ้านนา ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดดาวดึงษ์(ต.หัวไผ่) : ม.3 บ้านยาง ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง


ร้านดอกไม้ อ่างทอง (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×