|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 
ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา :
อ.เสนา อ.บางซ้าย อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง
อ.ท่าเรือ อ.บางบาล อ.บ้านแพรก อ.ภาชี อ.วังน้อย
อ.นครหลวง อ.บางปะหัน อ.ผักไห่ อ.มหาราช อ.อุทัย
อ.บางไทร
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดช่างทอง(ต.เกาะเรียน) : ม.1 บ้านช่างทอง ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดทรงกุศล(ต.เกาะเรียน) : ม.6 บ้านโคกหม้อ ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดประดู่ทรงธรรม(ต.ไผ่ลิง) : ม.4 บ้านบาตร ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดพระญาติการาม(ต.ไผ่ลิง) : ม.5 บ้านไผ่ลิง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดสมณโกฎฐาราม(ต.ไผ่ลิง) : ม.7 บ้านคลองกุฎีดาว ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดเกาะแก้ว(ต.กะมัง) : ม.12 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดกล้วย(ต.กะมัง) : ม.11 บ้านกล้วย ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดพิชัยสงคราม(ต.กะมัง) : ม.11 บ้านบาตร ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกจินดาราม(ต.คลองตะเคียน) : ม.7 บ้านโคกแขก ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางคลองสระบัว(ต.คลองสระบัว) : ม.3 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดครุธาราม(ต.คลองสระบัว) : ม.5 บ้านคลองสระบัว ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดศรีโพธิ์(ต.คลองสระบัว) : ม.2 คลองสระบัว ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล(ต.คลองสวนพลู) : ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดพนัญเชิง(ต.คลองสวนพลู) : ม.2 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดเชิงท่า(ต.ท่าวาสุกรี) : ม.3 บ้านเชิงท่า ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีทอง(ต.ท่าวาสุกรี) : ม.5 บ้านกุฎีทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดญาณเสน(ต.ท่าวาสุกรี) : ม.3 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดตึก(ต.ท่าวาสุกรี) : ม.1 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช(ต.ท่าวาสุกรี) : ม.3 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดพนมยงค์(ต.ท่าวาสุกรี) : ม.4 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดพรหมนิวาส(ต.ท่าวาสุกรี) : ม.4 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดวรโพธิ์(ต.ท่าวาสุกรี) : ม.2 บ้านคลองท่อถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดศาลาปูน(ต.ท่าวาสุกรี) : ม.3 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม(ต.ท่าวาสุกรี) : ม.5 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดไผ่โสมนรินทร์(ต.บ้านเกาะ) : ม.2 บ้านไผ่ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดตองปุ(ต.บ้านเกาะ) : ม.5 ตองปุ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดเกตุ(ต.บ้านใหม่) : ม.3 บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์เผือก(ต.บ้านใหม่) : ม.2 บ้านใหม่มะขามหยอง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีลาย(ต.บ้านใหม่) : ม.7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดจันทร์ประเทศ(ต.บ้านใหม่) : ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดบำรุงธรรม(ต.บ้านใหม่) : ม.4 บ้านสะพานขาว ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดราชบัวขาว(ต.บ้านใหม่) : ม.1 บ้านหัวดุม ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดกษัตราธิราช(ต.บ้านป้อม) : ม.7 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดขนอน(ต.บ้านป้อม) : ม.1 บ้านขนอน ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง(ต.บ้านป้อม) : ม.6 บ้านท่า ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมาราม(ต.บ้านป้อม) : ม.6 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดป้อมใหญ่(ต.บ้านป้อม) : ม.3 ป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดพระงาม(ต.บ้านป้อม) : ม.3 บ้านป้อม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดลอดช่อง(ต.บ้านป้อม) : ม.8 บ้านลอดช่อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดสนามไชย(ต.บ้านป้อม) : ม.10 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดไก่เตี้ย(ต.บ้านรุน) : ม.2 บ้านมอญ ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางปากกราน(ต.ปากกราน) : ม.13 บ้านกลางคลองตะเคียน ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดช้าง(ต.ปากกราน) : ม.3 บ้านช้าง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดปากกราน(ต.ปากกราน) : ม.1 บ้านคลองปราการ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดสำเภาล่ม(ต.ปากกราน) : ม.4 บ้านสำเภาล่ม ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดภูเขาทอง(ต.ภูเขาทอง) : ม.2 บ้านภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดช้างใหญ่(ต.วัดตูม) : ม.1 บ้านช้างใหญ่ ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดชุมพล(ต.วัดตูม) : ม.3 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดตูม(ต.วัดตูม) : ม.3 บ้านวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าโขลง(ต.วัดตูม) : ม.4 บ้านป่า ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางรามัญ(ต.สวนพริก) : ม.5 บ้านกลาง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม(ต.สวนพริก) : ม.2 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดป้อมรามัญ(ต.สวนพริก) : ม.4 บ้านบางขวด ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์(ต.สวนพริก) : ม.1 บ้านสวนพริก ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดขุนพรหม(ต.สำเภาล่ม) : ม.5 บ้านขุนพรหม ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดนางกุย(ต.สำเภาล่ม) : ม.5 บ้านนางกุย ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดบางกะจะ(ต.สำเภาล่ม) : ม.4 บางกะจะ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดพุทไธศวรรย์(ต.สำเภาล่ม) : ม.8 บ้านคลองวัดพุทไธศวรรย์ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดประสาท(ต.หอรัตนไชย) : ม.1 บ้านเกาะเมือง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดรัตนชัย(ต.หอรัตนไชย) : ม.1 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดสุวรรณดาราราม(ต.หอรัตนไชย) : ม.2 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดดุสิดาราม(ต.หันตรา) : ม.5 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดป่าโค(ต.หันตรา) : ม.7 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดมเหยงคณ์(ต.หันตรา) : ม.2 - ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดหันตรา(ต.หันตรา) : ม.2 บ้านหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดอโยธยา(ต.หันตรา) : ม.5 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดเจดีย์แดง(ต.หัวรอ) : ม.4 บ้านแดง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดเสนาสนาราม(ต.หัวรอ) : ม.8 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดแค(ต.หัวรอ) : ม.2 บ้านเกาะลอย ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดแม่นางปลื้ม(ต.หัวรอ) : ม.5 บ้านคลองเมือง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมนิยม(ต.หัวรอ) : ม.1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดมณฑป(ต.หัวรอ) : ม.2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดมหาโลก(ต.หัวรอ) : ม.3 บ้านม้าโรจน์ ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดราชประดิษฐาน(ต.หัวรอ) : ม.8 ถนนอู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดวงษ์ฆ้อง(ต.หัวรอ) : ม.5 บ้านคลองสระบัว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดสามวิหาร(ต.หัวรอ) : ม.4 บ้านคลองบางขวด ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดอินทาราม(ต.หัวรอ) : ม.6 บ้านคลองเมือง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×