|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ บุรีรัมย์ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด บุรีรัมย์
 
ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด บุรีรัมย์ :
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.กระสัง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.พลับพลาชัย อ.สตึก
อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.คูเมือง อ.บ้านกรวด อ.พุทไธสง อ.หนองกี่
อ.แคนดง อ.ชำนิ อ.บ้านด่าน อ.ละหานทราย อ.หนองหงส์
อ.โนนดินแดง อ.นาโพธิ์ อ.ประโคนชัย อ.ลำปลายมาศ อ.ห้วยราช
อ.โนนสุวรรณ อ.นางรอง อ.ปะคำ
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด บุรีรัมย์     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดโคกกลาง(ต.เมืองฝาง) : ม.5 โคกกลาง ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโคกกลาง(ต.เมืองฝาง) : ม.5 โคกกลาง ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง(ต.เสม็ด) : ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดป่าเขาน้อย(ต.เสม็ด) : ม.13 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดป่าเรไร(ต.เสม็ด) : ม.1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง(ต.เสม็ด) : ม.9 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดศาลาลอย(ต.เสม็ด) : ม.8 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสะแกซำ(ต.เสม็ด) : ม.7 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดกลาง(กลางบุรีรัมย์)(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดอิสาณ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ไทร(ต.กระสัง) : ม.8 โพธิ์ไทร ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดจำปาทอง(ต.กระสัง) : 12 กระสัง ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสวัสดี(ต.กลันทา) : ม.12 ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองบอน(ต.กลันทา) : ม.10 หนองบอน ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโกรกขี้หนู(ต.ชุมเห็ด) : ม.3 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดบ้านพระน้อย(ต.ชุมเห็ด) : ม.1 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองตราดน้อย(ต.ชุมเห็ด) : ม.10 หนองตราดน้อย ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดเกาะแก้ว(ต.ถลุงเหล็ก) : ม.5 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโนนศิลา(ต.ถลุงเหล็ก) : ม.7 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดกลันทาราม(ต.ถลุงเหล็ก) : ม.2 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดถลุงเหล็ก(ต.ถลุงเหล็ก) : ม.3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดพะไลราษฏร์บำรุง(ต.ถลุงเหล็ก) : ม.4 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสำโรง(ต.ถลุงเหล็ก) : ม.4 สำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดบ้านรุณ(ต.บัวทอง) : ม.11 ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองเพ็ชร(ต.บัวทอง) : ม.12 ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองบัวทอง(ต.บัวทอง) : ม.1 ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่างศรี(ต.บ้านบัว) : ม.8 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดบ้านบัว(ต.บ้านบัว) : ม.1 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโคกเจริญ(ต.บ้านยาง) : ม.15 โคกเจริญ ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง(ต.บ้านยาง) : ม.2 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดตะโก(ต.บ้านยาง) : ม.8 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดมะค่า(ต.บ้านยาง) : ม.6 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง(ต.พระครู) : ม.2 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทองพระครู(ต.พระครู) : ม.1 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดปทุมหนองยาง(ต.พระครู) : ม.4 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดไผ่น้อย(ต.ลุมปุ๊ก) : ม.3 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดขาชันโลง(ต.ลุมปุ๊ก) : ม.2 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดบัวชุม(ต.ลุมปุ๊ก) : ม.1 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดลุมปุ๊ก(ต.ลุมปุ๊ก) : ม.1 ลุมปุ๊ก ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสว่างบูรพา(ต.ลุมปุ๊ก) : ม.10 ตะแบก ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองทะลอก(ต.ลุมปุ๊ก) : ม.4 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง(ต.สวายจีก) : ม.2 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดช่างหิน(ต.สวายจีก) : ม.8 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดบ้านพลวง(ต.สวายจีก) : ม.16 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสนวนโน(ต.สวายจีก) : ม.12 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสนวนนอก(ต.สวายจีก) : ม.11 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองปรือ(ต.สวายจีก) : ม.3 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดเมืองฝาง(ต.สองห้อง) : ม.3 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดกระเดื่อง(ต.สองห้อง) : ม.2 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดตลาดชัย(ต.สองห้อง) : ม.8 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดบ้านเมืองคู่(ต.สองห้อง) : ม.8 เมืองดู่ ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองสองห้อง(ต.สองห้อง) : ม.1 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโคกสะอาด(ต.สะแกโพรง) : ม.8 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดประชานิรมิต(ต.สะแกโพรง) : ม.16 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสวายสอ(ต.สะแกโพรง) : ม.7 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสะแกโพรง(ต.สะแกโพรง) : ม.1 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสิมสมนาม(ต.สะแกโพรง) : ม.3 หนองไผ่ ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองมะเขือ(ต.สะแกโพรง) : ม.2 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดบ้านตลาดควาย(ต.สะแกซำ) : ม.1 ตลาดควาย ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโคกเพชร(ต.หนองตาด) : ม.10 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโคกมาบสมอ(ต.หนองตาด) : ม.20 โคกวัด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโนนสูง(ต.หนองตาด) : ม.16 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดทุ่งสาริกาใหญ่(ต.หนองตาด) : ม.2 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดบัลลังก์น้อย(ต.หนองตาด) : ม.14 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดบัลลังค์ใหญ่(ต.หนองตาด) : ม.6 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดศรีสำโรง(ต.หนองตาด) : ม.3 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองตาด(ต.หนองตาด) : ม.1 หนองตาด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองมะเกลือ(ต.หนองตาด) : ม.17 หนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดอุทยาราม(ต.หนองตาด) : ม.4 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดเขากระโดง(ต.อิสาณ) : ม.9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดโคกใหญ่(ต.อิสาณ) : ม.2 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดไทยเจริญ(ต.อิสาณ) : ม.17 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดทักษิณาวาส(ต.อิสาณ) : ม.1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดทุ่งโพธิ์(ต.อิสาณ) : ม.3 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดธรรมธีราราม(ต.อิสาณ) : ม.5 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดศรีสว่าง(ต.อิสาณ) : ม.6 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมณ์(ต.อิสาณ) : ม.5 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองแปป(ต.อิสาณ) : ม.9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองโพรง(ต.อิสาณ) : ม.18 หนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองไผ่น้อย(ต.อิสาณ) : ม.8 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดหนองม่วง(ต.อิสาณ) : ม.15 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดอินทรวนาราม(ต.อิสาณ) : ม.7 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×