|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ฉะเชิงเทรา โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา
 
ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ฉะเชิงเทรา :
อ.เมืองฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.บ้านโพธิ์ อ.ราชสาส์น
อ.แปลงยาว อ.บางคล้า อ.บางปะกง อ.พนมสารคาม อ.สนามชัยเขต
อ.คลองเขื่อน
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ฉะเชิงเทรา     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดชมโพธยาราม(ต.โสธร) : ม.1 คลองโสธร ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดเปรงไพบูลย์ธัญญาหาร(ต.คลองเปรง) : ม.7 ตาหลิ่ม ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดจรเข้น้อย(ต.คลองเปรง) : ม.4 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดจุกเฌอ(ต.คลองจุกกระเฌอ) : ม.4 ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดชนะสงสารพิทยาธร(ต.คลองนครเนื่องเขต) : ม.7 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดคลองนา(ต.คลองนา) : ม.2 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดพรหมสุวรรณ(ต.คลองนา) : ม.2 คลองนา ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดสุทธาวาส(ต.คลองหลวงแพ่ง) : ม.13 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดไชยธาราประชาบำรุง(ต.คลองอุดมชลจร) : ม.6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดขวัญสะอาด(ต.คลองอุดมชลจร) : ม.8 ปลายประเวศ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดคู้เกษมสโมสร(ต.คลองอุดมชลจร) : ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดสุวรรณมาตร(ต.คลองอุดมชลจร) : ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดถวิลศิลามงคล(ต.ท่าไข่) : ม.8 ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดนิโครธาราม(ต.ท่าไข่) : ม.15 ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดประตูน้ำท่าไข่(ต.ท่าไข่) : ม.1 ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดแพรกนกเอี้ยง(ต.บางเตย) : ม.5 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดบางปลานัก(ต.บางเตย) : ม.10 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดราษฏร์บำรุงวนาราม(ต.บางเตย) : ม.4 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดเกาะจันทาราม(ต.บางแก้ว) : ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดคลองวังอ้ายเนื้อ(ต.บางแก้ว) : ม.6 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดบางแก้ว(ต.บางแก้ว) : ม.8 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดสมานรัตนาราม(ต.บางแก้ว) : ม.11 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดสัมปทวน(ต.บางแก้ว) : ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์(ต.บางไผ่) : ม.7 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม(ต.บางกะไห) : ม.2 ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดบ้านนาเทพธาราม(ต.บางกะไห) : ม.5 ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดเที่ยงพิมลมุข(ต.บางขวัญ) : ม.4 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดราษฏร์ศรัทธาทำ(ต.บางขวัญ) : ม.2 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดวิเวกอาคม(ต.บางขวัญ) : ม.3 คลองกลาง ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดสุวรรณาราม(ต.บางตีนเป็ด) : ม.12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดโพธาราม(ต.บางพระ) : ม.7 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดไชยภูมิธาราม(ต.บางพระ) : ม.2 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดบางปรงธรรมโชติการาม(ต.บางพระ) : ม.9 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดบางพระ(ต.บางพระ) : ม.5 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดแหลมบน(ต.บ้านใหม่) : ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดไชยพฤฒาราม(ต.บ้านใหม่) : ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดพยัคฆอินทาราม(ต.บ้านใหม่) : ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดแพรกวังตะเคียน(ต.วังตะเคียน) : ม.5 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดนครเนื่องเขต(ต.วังตะเคียน) : ม.8 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดเทพนิมิตร(ต.หน้าเมือง) : ม. ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดแหลมใต้(ต.หน้าเมือง) : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวราราม(ต.หน้าเมือง) : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่)(ต.หน้าเมือง) : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์(ต.หน้าเมือง) : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดอุภัยภาติการาม(ต.หน้าเมือง) : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดหนามแดง(ต.หนามแดง) : ม.2 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา


ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×