|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ชัยนาท : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ชัยนาท โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ชัยนาท(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ชัยนาท
 
ร้านดอกไม้ ชัยนาท(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ชัยนาท :
อ.เนินขาม อ.มโนรมย์ อ.สรรคบุรี อ.หนองมะโมง อ.หันคา
อ.เมืองชัยนาท อ.วัดสิงห์ อ.สรรพยา
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ชัยนาท (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
พวงหรีด WR01   พวงหรีด WR02   พวงหรีด WR03
พวงหรีด WR04   พวงหรีด WR05   พวงหรีด WR06
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ชัยนาท     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเขาท่าพระ(ต.เขาท่าพระ) : ม.3 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดท่าช้าง(ต.เขาท่าพระ) : ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี(ต.เขาท่าพระ) : ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดลัดเสนาบดี(ต.เขาท่าพระ) : ม.1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดหาดกองสิน(ต.เขาท่าพระ) : ม.5 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดเนินถ่าน(ต.เสือโฮก) : ม.6 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดแหลมหว้า(ต.เสือโฮก) : ม.9 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดโรงวัว(ต.เสือโฮก) : ม.8 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดดอนรังนก(ต.เสือโฮก) : ม.3 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดราษฎร์รังสรรค์(ต.เสือโฮก) : ม.5 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดหนองเต่าดำ(ต.เสือโฮก) : ม.1 หนองเต่า ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดหนองพังนาค(ต.เสือโฮก) : ม.7 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดฝาง(ต.ชัยนาท) : ม.4 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดพยุงญาติวัฒนาราม(ต.ชัยนาท) : ม.3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดพระบรมธาตุ(ต.ชัยนาท) : ม.6 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดส่องคบ(ต.ชัยนาท) : ม.6 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดอรุณศิริวัฒนาราม(ต.ชัยนาท) : ม.5 วังยาง ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดงิ้ว(ต.ท่าชัย) : ม.1 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดท่าชัย(ต.ท่าชัย) : ม.3 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดสะพาน(ต.ท่าชัย) : ม.3 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดหนองตาดำ(ต.ท่าชัย) : ม.6 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดหัวยาง(ต.ท่าชัย) : ม.5 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดอัมพวนาราม(ต.ท่าชัย) : ม.7 หลังดอน ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดดักคะนน(ต.ธรรมามูล) : ม.3 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดธรรมามูล(ต.ธรรมามูล) : ม.1 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดบ้านกลำ(ต.ธรรมามูล) : ม.5 กลำ ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดสร้อยสังข์สถิตย์(ต.ธรรมามูล) : ม.6 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดสระเนินพระราม(ต.ธรรมามูล) : ม.6 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์(ต.นางลือ) : ม.2 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดนางลือ(ต.นางลือ) : ม.2 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดวังเคียน(ต.นางลือ) : ม.4 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดโพธิภาวนาราม(ต.บ้านกล้วย) : ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดพรวน(ต.บ้านกล้วย) : ม.3 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดพระยาตาก(ต.บ้านกล้วย) : ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดห่อทองคำ(ต.บ้านกล้วย) : ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดเขื่อนพลเทพ(ต.หาดท่าเสา) : ม.4 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดใหม่วงเดือน(ต.หาดท่าเสา) : ม.5 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม(ต.หาดท่าเสา) : ม.2 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วัดสุขารมย์(ต.หาดท่าเสา) : ม.1 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท


ร้านดอกไม้ ชัยนาท (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×