|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ จันทบุรี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ จันทบุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ จันทบุรี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด จันทบุรี
 
ร้านดอกไม้ จันทบุรี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด จันทบุรี :
อ.เขาคิชฌกูฏ อ.แก่งหางแมว อ.โป่งน้ำร้อน อ.ท่าใหม่ อ.มะขาม
อ.เมืองจันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อ.ขลุง อ.นายายอาม อ.สอยดาว
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ จันทบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด จันทบุรี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเกาะโตนด(ต.เกาะขวาง) : ม.5 เกาะโตนด ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเกาะขวาง(ต.เกาะขวาง) : ม.1 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเกาะตะเคียน(ต.เกาะขวาง) : ม.9 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเกาะลอย(ต.เกาะขวาง) : ม.4 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดอ่างหิน(ต.เกาะขวาง) : ม.3 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเขากระแจะ(ต.แสลง) : ม.8 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดแสลง(ต.แสลง) : ม.2 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดโพธิ์ทอง(ต.แสลง) : ม.2 แสลง ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดโสมนาราม(ต.แสลง) : ม.6 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดป่าแก้ว(ต.แสลง) : ม.7 ป่าแก้ว ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดสมเด็จศิริปุญญาราม(ต.แสลง) : ม.6 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเขาน้อย(ต.คมบาง) : ม.8 ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเนินยาง(ต.คมบาง) : ม.1 ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดคมบาง(ต.คมบาง) : ม.2 ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดปลายคลอง(ต.คมบาง) : ม.9 ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเนินสูง(ต.คลองนารายณ์) : ม.12 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดทองทั่ว(ต.คลองนารายณ์) : ม.4 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดสระบาป(ต.คลองนารายณ์) : ม.6 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดห้องคูหา(ต.คลองนารายณ์) : ม.6 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม(ต.จันทนิมิต) : ม.6 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดจันทนาราม(ต.จันทนิมิต) : ม.9 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดโบสถ์เมือง(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดใหม่(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดตะบกเตี้ย(ต.ตลาด) : ม.10 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดป่าคลองกุ้ง(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเขาแก้ว(ต.ท่าช้าง) : ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดแก้วประชาราม(ต.ท่าช้าง) : ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดโค้งสนามเป้า(ต.ท่าช้าง) : ม.3 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดคลองทราย(ต.ท่าช้าง) : ม.2 คลองทราย ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดบ้านขอม(ต.ท่าช้าง) : ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดศิริการ(ต.ท่าช้าง) : ม.9 ศิริการ ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดสุทธิวารี(ต.ท่าช้าง) : ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดโบสถ์พลอยแหวน(ต.บางกะจะ) : ม.6 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดโยธานิมิต(ต.บางกะจะ) : ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดใหม่ท่าแฉลบ(ต.บางกะจะ) : ม.3 ใหม่ท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดพลับ(ต.บางกะจะ) : ม.1 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดวิเวการาม(ต.บางกะจะ) : ม.9 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดสิงห์(ต.บางกะจะ) : ม.1 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดโป่งแรด(ต.พลับพลา) : ม.2 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดดอนตาล(ต.พลับพลา) : ม.13 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดดาวเรือง(ต.พลับพลา) : ม.10 ดาวเรือง ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดพลับพลา(ต.พลับพลา) : ม.9 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเขตร์นาบุญญาราม(ต.วัดใหม่) : ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดกลาง(ต.วัดใหม่) : ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดสวนมะม่วง(ต.วัดใหม่) : ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเนินโพธิ์(ต.หนองบัว) : ม.9 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดเสม็ดงาม(ต.หนองบัว) : ม.10 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดทรายงาม(ต.หนองบัว) : ม.1 บ้านเกาะพลอง ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วัดหนองบัว(ต.หนองบัว) : ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี


ร้านดอกไม้ จันทบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×