ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ โทร. 061-378-9211

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด เชียงใหม่
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด เชียงใหม่ :
อ.เชียงดาว อ.แม่ริม อ.กัลยาณิวัฒนา อ.ฝาง อ.สันป่าตอง
อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่วาง อ.จอมทอง อ.พร้าว อ.สารภี
อ.เวียงแหง อ.แม่ออน อ.ดอยเต่า อ.สะเมิง อ.หางดง
อ.แม่แจ่ม อ.แม่อาย อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง อ.อมก๋อย
อ.แม่แตง อ.ไชยปราการ อ.ดอยหล่อ อ.สันทราย อ.ฮอด
 
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
ช่อดอกไม้ F25   ช่อดอกไม้ F26   ช่อดอกไม้ F27
ช่อดอกไม้ F28   ช่อดอกไม้ F29   ช่อดอกไม้ F30
พวงหรีด WR25   พวงหรีด WR26   พวงหรีด WR27
พวงหรีด WR28   พวงหรีด WR29   พวงหรีด WR30
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด เชียงใหม่     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดต้นปิน(ต.แม่เหียะ) : ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดตำหนัก(ต.แม่เหียะ) : ม.1 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่าข้าม(ต.แม่เหียะ) : ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าชี(ต.แม่เหียะ) : ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยคำ(ต.แม่เหียะ) : ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสวนพริก(ต.แม่เหียะ) : ม.3 แม่เหียะใน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดอุโบสถ(ต.แม่เหียะ) : ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด(ต.ช้างเผือก) : ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดแม่หยวก(ต.ช้างเผือก) : ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดข่วงสิงห์(ต.ช้างเผือก) : ม.3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดช่างเคี่ยน(ต.ช้างเผือก) : ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสันติธรรม(ต.ช้างเผือก) : ม.5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดชัยมงคล(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดช่างฆ้อง(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดบุพพาราม(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพันตอง(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดลอยเคราะห์(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหัวฝาย(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดอุปคุต(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเชตวัน(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดแสนฝาง(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดชมพู(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดชัยศรีภูมิ(ต.ช้างม่อย) : ม.1 ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหนองคำ(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดอู่ทรายคำ(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดอนจั่น(ต.ท่าศาลา) : ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดบวกครกหลวง(ต.ท่าศาลา) : ม.1 บวกครกหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีบัวเงิน(ต.ท่าศาลา) : ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเกาะกลาง(ต.ป่าแดด) : ม.8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดอนชัย(ต.ป่าแดด) : ม.4 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดต้นตาลโตน(ต.ป่าแดด) : ม.12 วรุณนิเวศน์ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่าใหม่อิ(ต.ป่าแดด) : ม.5 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าแดด(ต.ป่าแดด) : ม.3 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าพร้าวนอก(ต.ป่าแดด) : ม.2 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดวังสิงห์คำ(ต.ป่าแดด) : ม.6 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองลัง(ต.ป่าตัน) : ม.3 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดบ้านท่อ(ต.ป่าตัน) : ม.2 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าตัน(ต.ป่าตัน) : ม.4 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมธัง(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดช่างแต้ม(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดทรายมูลเมือง(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดทรายมูลพม่า(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดผ้าขาว(ต.พระสิงห์) : ผ้าขาว ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพระเจ้าเม็งราย(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพระสิงห์(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพวกแต้ม(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพวกหงส์(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพันเตา(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพันแหวน(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพันอ้น(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดฟ่อนสร้อย(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีเกิด(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหมื่นเงินกอง(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหมื่นตูม(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดขะจาว(ต.ฟ้าฮ่าม) : ม.2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่ากระดาษ(ต.ฟ้าฮ่าม) : ม.1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดฟ้าฮ่าม(ต.ฟ้าฮ่าม) : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดลังกา(ต.ฟ้าฮ่าม) : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสันทราย(ต.ฟ้าฮ่าม) : ม.1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเกตการาม(เกตุการาม)(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเชตุพน(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองกาย(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดกู่คำ(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่าสะต๋อย(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีโขง(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสันป่าข่อย(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเชียงมั่น(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเชียงยืน(ต.ศรีภูมิ) : เชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี(ต.ศรีภูมิ) : - ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดกู่เต้า(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดควรค่าม้า(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดชัยพระเกียรติ(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดวงดี(ต.ศรีภูมิ) : ม.2 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดอกเอื้อง(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดอกคำ(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดับภัย(ต.ศรีภูมิ) : ม.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดทุงยู(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดปราสาท(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าเป้า(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป้านปิง(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าพร้าวใน(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดผาบ่อง(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดมณเฑียร(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดล่ามช้าง(ต.ศรีภูมิ) : ม ล่ามช้าง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสำเภา(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหม้อคำตวง(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหมื่นล้าน(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดอุโมงค์(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ(ต.สันผีเสื้อ) : ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่าหลุก(ต.สันผีเสื้อ) : ม.7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าข่อยเหนือ(ต.สันผีเสื้อ) : ม.1 ป่าข่อยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าข่อยใต้(ต.สันผีเสื้อ) : ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดร้องอ้อ(ต.สันผีเสื้อ) : ม.3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดใหม่ห้วยทราย(ต.สุเทพ) : ม.4 ห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าแดงมหาวิหาร(ต.สุเทพ) : ม.8 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดผาลาด(ต.สุเทพ) : ม.1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดฝายหิน(ต.สุเทพ) : ม.1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ(ต.สุเทพ) : ม.9 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดร่ำเปิง(ต.สุเทพ) : ม.5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีโสดา(ต.สุเทพ) : ม.2 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสวนดอก(ต.สุเทพ) : ม.3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดอุโมงค์(ต.สุเทพ) : ม.10 บ้านอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดบวกครกน้อย(ต.หนองป่าครั่ง) : ม.5 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหนองป่าครั่ง(ต.หนองป่าครั่ง) : ม.2 หนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองสาตรน้อย(ต.หนองหอย) : ม.5 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองสาตรหลวง(ต.หนองหอย) : เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเสาหิน(ต.หนองหอย) : ม.3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง(ต.หนองหอย) : ม.2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสันป่าเลียง(ต.หนองหอย) : ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองมาง(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดาวดึงษ์(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดธาตุคำ(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดนันทาราม(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพวกเปีย(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพวกช้าง(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีปิงเมือง(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหมื่นสาร(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....