|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ เชียงใหม่ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด เชียงใหม่
 
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด เชียงใหม่ :
อ.เชียงดาว อ.แม่ริม อ.กัลยาณิวัฒนา อ.ฝาง อ.สันป่าตอง
อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่วาง อ.จอมทอง อ.พร้าว อ.สารภี
อ.เวียงแหง อ.แม่ออน อ.ดอยเต่า อ.สะเมิง อ.หางดง
อ.แม่แจ่ม อ.แม่อาย อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง อ.อมก๋อย
อ.แม่แตง อ.ไชยปราการ อ.ดอยหล่อ อ.สันทราย อ.ฮอด
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F25   ช่อดอกไม้ F26   ช่อดอกไม้ F27
ช่อดอกไม้ F28   ช่อดอกไม้ F29   ช่อดอกไม้ F30
พวงหรีด WR25   พวงหรีด WR26   พวงหรีด WR27
พวงหรีด WR28   พวงหรีด WR29   พวงหรีด WR30
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด เชียงใหม่     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดต้นปิน(ต.แม่เหียะ) : ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดตำหนัก(ต.แม่เหียะ) : ม.1 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่าข้าม(ต.แม่เหียะ) : ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าชี(ต.แม่เหียะ) : ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยคำ(ต.แม่เหียะ) : ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสวนพริก(ต.แม่เหียะ) : ม.3 แม่เหียะใน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดอุโบสถ(ต.แม่เหียะ) : ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด(ต.ช้างเผือก) : ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดแม่หยวก(ต.ช้างเผือก) : ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดข่วงสิงห์(ต.ช้างเผือก) : ม.3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดช่างเคี่ยน(ต.ช้างเผือก) : ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสันติธรรม(ต.ช้างเผือก) : ม.5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดชัยมงคล(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดช่างฆ้อง(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดบุพพาราม(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพันตอง(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดลอยเคราะห์(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหัวฝาย(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดอุปคุต(ต.ช้างคลาน) : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเชตวัน(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดแสนฝาง(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดชมพู(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดชัยศรีภูมิ(ต.ช้างม่อย) : ม.1 ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหนองคำ(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดอู่ทรายคำ(ต.ช้างม่อย) : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดอนจั่น(ต.ท่าศาลา) : ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดบวกครกหลวง(ต.ท่าศาลา) : ม.1 บวกครกหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีบัวเงิน(ต.ท่าศาลา) : ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเกาะกลาง(ต.ป่าแดด) : ม.8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดอนชัย(ต.ป่าแดด) : ม.4 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดต้นตาลโตน(ต.ป่าแดด) : ม.12 วรุณนิเวศน์ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่าใหม่อิ(ต.ป่าแดด) : ม.5 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าแดด(ต.ป่าแดด) : ม.3 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าพร้าวนอก(ต.ป่าแดด) : ม.2 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดวังสิงห์คำ(ต.ป่าแดด) : ม.6 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองลัง(ต.ป่าตัน) : ม.3 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดบ้านท่อ(ต.ป่าตัน) : ม.2 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าตัน(ต.ป่าตัน) : ม.4 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมธัง(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดช่างแต้ม(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดทรายมูลเมือง(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดทรายมูลพม่า(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดผ้าขาว(ต.พระสิงห์) : ผ้าขาว ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพระเจ้าเม็งราย(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพระสิงห์(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพวกแต้ม(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพวกหงส์(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพันเตา(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพันแหวน(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพันอ้น(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดฟ่อนสร้อย(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีเกิด(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหมื่นเงินกอง(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหมื่นตูม(ต.พระสิงห์) : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดขะจาว(ต.ฟ้าฮ่าม) : ม.2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่ากระดาษ(ต.ฟ้าฮ่าม) : ม.1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดฟ้าฮ่าม(ต.ฟ้าฮ่าม) : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดลังกา(ต.ฟ้าฮ่าม) : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสันทราย(ต.ฟ้าฮ่าม) : ม.1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเกตการาม(เกตุการาม)(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเชตุพน(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองกาย(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดกู่คำ(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่าสะต๋อย(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีโขง(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสันป่าข่อย(ต.วัดเกต) : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเชียงมั่น(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเชียงยืน(ต.ศรีภูมิ) : เชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี(ต.ศรีภูมิ) : - ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดกู่เต้า(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดควรค่าม้า(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดชัยพระเกียรติ(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดวงดี(ต.ศรีภูมิ) : ม.2 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดอกเอื้อง(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดอกคำ(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดับภัย(ต.ศรีภูมิ) : ม.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดทุงยู(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดปราสาท(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าเป้า(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป้านปิง(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าพร้าวใน(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดผาบ่อง(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดมณเฑียร(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดล่ามช้าง(ต.ศรีภูมิ) : ม ล่ามช้าง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสำเภา(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหม้อคำตวง(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหมื่นล้าน(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดอุโมงค์(ต.ศรีภูมิ) : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ(ต.สันผีเสื้อ) : ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดท่าหลุก(ต.สันผีเสื้อ) : ม.7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าข่อยเหนือ(ต.สันผีเสื้อ) : ม.1 ป่าข่อยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าข่อยใต้(ต.สันผีเสื้อ) : ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดร้องอ้อ(ต.สันผีเสื้อ) : ม.3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดใหม่ห้วยทราย(ต.สุเทพ) : ม.4 ห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าแดงมหาวิหาร(ต.สุเทพ) : ม.8 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดผาลาด(ต.สุเทพ) : ม.1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดฝายหิน(ต.สุเทพ) : ม.1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ(ต.สุเทพ) : ม.9 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดร่ำเปิง(ต.สุเทพ) : ม.5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีโสดา(ต.สุเทพ) : ม.2 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสวนดอก(ต.สุเทพ) : ม.3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดอุโมงค์(ต.สุเทพ) : ม.10 บ้านอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดบวกครกน้อย(ต.หนองป่าครั่ง) : ม.5 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหนองป่าครั่ง(ต.หนองป่าครั่ง) : ม.2 หนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองสาตรน้อย(ต.หนองหอย) : ม.5 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองสาตรหลวง(ต.หนองหอย) : เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเสาหิน(ต.หนองหอย) : ม.3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง(ต.หนองหอย) : ม.2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสันป่าเลียง(ต.หนองหอย) : ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองมาง(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดดาวดึงษ์(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดธาตุคำ(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดนันทาราม(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพวกเปีย(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพวกช้าง(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีปิงเมือง(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดหมื่นสาร(ต.หายยา) : ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ร้านดอกไม้ เชียงใหม่ (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×