|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ชลบุรี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ชลบุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ชลบุรี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ชลบุรี
 
ร้านดอกไม้ ชลบุรี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ชลบุรี :
อ.เกาะจันทร์ อ.บ่อทอง อ.บ้านบึง อ.พานทอง อ.สัตหีบ
อ.เกาะสีชัง อ.บางละมุง อ.พนัสนิคม อ.ศรีราชา อ.หนองใหญ่
อ.เมืองชลบุรี
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ชลบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F19   ช่อดอกไม้ F20   ช่อดอกไม้ F21
ช่อดอกไม้ F23   ช่อดอกไม้ F24   ช่อดอกไม้ F25
พวงหรีด WR19   พวงหรีด WR20   พวงหรีด WR21
พวงหรีด WR22   พวงหรีด WR23   พวงหรีด WR24
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ชลบุรี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเตาปูน(ต.เสม็ด) : ม.5 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดเสม็ด(ต.เสม็ด) : ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดตาลล้อม(ต.เหมือง) : ม.1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธา(ต.เหมือง) : ม.3 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดสันติภักดิ์(ต.เหมือง) : ม.3 เหมือง ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดหน้าเขาบ่อยาง(ต.เหมือง) : ม.4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดแจ้งเจริญดอน(ต.แสนสุข) : ม.1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดแสนสุขสิทธิวราราม(ต.แสนสุข) : ม.15 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดไตรมุขชยาราม(ต.แสนสุข) : ม.13 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดบางเป้ง(ต.แสนสุข) : ม.1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดบุญญราษี(บุญญราศรี)(ต.คลองตำหรุ) : ม.2 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดชากสมอ(ต.ดอนหัวฬ่อ) : ม.2 ชากสมอ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดดอนดำรงธรรม(ต.ดอนหัวฬ่อ) : ม.4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดมาบสามเกลียว(ต.ดอนหัวฬ่อ) : ม.7 มาบสามเกลียว ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดสังกะสี(ต.ดอนหัวฬ่อ) : ม.1 สังกะสี ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดท้องคุ้ง(ต.นาป่า) : ม.2 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดนาเขื่อน(ต.นาป่า) : ม.6 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดราษฎร์สโมสร(ต.นาป่า) : ม.10 หนองบอน ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดเขาบางทราย(ต.บางทราย) : ม.6 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดช่องลม(ต.บางทราย) : ม.2 ท่าถ่านบน ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดเนินสุทธาวาส(ต.บางปลาสร้อย) : ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดใหญ่อินทาราม(ต.บางปลาสร้อย) : ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดใหม่พระยาทำ(ต.บางปลาสร้อย) : ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดต้นสน(ต.บางปลาสร้อย) : ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดนอก(ต.บางปลาสร้อย) : ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดโพธิ์(ต.บ้านโขด) : ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดน้อย(ต.บ้านโขด) : ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดอุทยานนที(ต.บ้านโขด) : ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดใหม่เกตุงาม(ต.บ้านปึก) : ม.3 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดชมภูแก้ว(ต.บ้านสวน) : ม.6 ชมภูแก้ว ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดชมภูแก้ว(ต.บ้านสวน) : ม.6 ชมภูแก้ว ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดธรรมนิมิตต์(ต.บ้านสวน) : ม.9 ยายว้า ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดอรัญญิกาวาส(ต.บ้านสวน) : ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดเครือวัลย์(ต.มะขามหย่ง) : ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดกลาง(ต.มะขามหย่ง) : ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดกำแพง(ต.มะขามหย่ง) : ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดราษฎร์บำรุง(ต.มะขามหย่ง) : ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดสำนักบก(ต.สำนักบก) : ม.2 ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดหนองแฟบ(ต.สำนักบก) : ม.6 ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดหนองศรีสงวน(ต.สำนักบก) : ม.4 ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดศรีพโลทัย(ต.หนองไม้แดง) : ม.1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดอู่ตะเภา(ต.หนองไม้แดง) : ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดนันทวัน(ต.หนองข้างคอก) : ม.2 มาบหวาย ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดผาสุการาม(ต.หนองข้างคอก) : ม.3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดวังตะโก(ต.หนองข้างคอก) : ม.7 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดสวนน้ำตก(ต.หนองข้างคอก) : ม.5 สวนน้ำตก ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดช่องมะเฟือง(ต.หนองรี) : ม.13 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดป่าอัมพวัน(ต.หนองรี) : ม.12 ห้วยดินดำ ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดสมานราษฎร์(ต.หนองรี) : ม.5 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดหนองรี(ต.หนองรี) : ม.7 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม(ต.ห้วยกะปิ) : ม.7 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดเขาดิน(ต.ห้วยกะปิ) : ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดจรูญราษฎร์(ต.ห้วยกะปิ) : ม.1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดโกมุทรัตนาราม(ต.อ่างศิลา) : ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดอ่างศิลา(ต.อ่างศิลา) : ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


ร้านดอกไม้ ชลบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×