|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ชุมพร : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ชุมพร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ชุมพร(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ชุมพร
 
ร้านดอกไม้ ชุมพร(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ชุมพร :
อ.เมืองชุมพร อ.ทุ่งตะโก อ.พะโต๊ะ อ.สวี อ.หลังสวน
อ.ท่าแซะ อ.ปะทิว อ.ละแม
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ชุมพร (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ชุมพร     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดขุนกระทิง(ต.ขุนกระทิง) : ม.4 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดถ้ำเขาขุนกระทิง(ต.ขุนกระทิง) : ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดพระขวาง(ต.ขุนกระทิง) : ม.6 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดประเดิม(ต.ตากแดด) : ม.2 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดสุบรรณนิมิตร(ต.ตากแดด) : ม.9 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดหนองหมุก(ต.ตากแดด) : ม.6 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดหาดทรายแก้ว(ต.ตากแดด) : ม.3 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดถ้ำสิงห์(ต.ถ้ำสิงห์) : ม.1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดท่ายางเหนือ(ต.ท่ายาง) : ม.5 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดท่ายางใต้(ต.ท่ายาง) : ม.4 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดท่ายางกลาง(ต.ท่ายาง) : ม.4 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดบางคอย(ต.ท่ายาง) : ม.1 บางคอย ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดบางหลง(ต.ท่ายาง) : ม.9 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดเขาดิน(ต.ทุ่งคา) : ม.5 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดเขาบ่อ(ต.ทุ่งคา) : ม.6 เขาบ่อ ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดถ้ำสำเภาทอง(ต.ทุ่งคา) : ม.6 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดทุ่งคา(ต.ทุ่งคา) : ม.1 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดทุ่งหงษ์(ต.ทุ่งคา) : ม.8 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดกาลพัฒนาราม(ต.นาชะอัง) : ม.5 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดนาชะอัง(ต.นาชะอัง) : ม.2 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดสามแก้ว(ต.นาชะอัง) : ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดหูรอ(ต.นาชะอัง) : ม.3 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดโพธิการาม(ต.นาทุ่ง) : ม.7 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดชุมพรรังสรรค์(ต.นาทุ่ง) : ม.5 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดดอนทรายแก้ว(ต.นาทุ่ง) : ม.2 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดนาทุ่ง(ต.นาทุ่ง) : ม.2 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดปากคลอง(ต.นาทุ่ง) : ม.3 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดดอนรักษ์(ต.บางลึก) : ม.10 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดบางลึก(ต.บางลึก) : ม.4 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดวิหารคงคาราม(ต.บางลึก) : ม.6 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดศาลาลอย(ต.บางลึก) : ม.7 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดคอเตี้ย(ต.บางหมาก) : ม.9 คอเตี้ย ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดคูขุด(ต.บางหมาก) : ม.3 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดดอนรวบ(ต.บางหมาก) : ม.8 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดบางหมาก(ต.บางหมาก) : ม.1 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดมณีสพ(ต.บางหมาก) : ม.2 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดเขาปูน(ต.บ้านนา) : ม.2 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดดอนมะม่วง(ต.บ้านนา) : ม.1 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดบ้านนา(ต.บ้านนา) : ม.1 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดช่องลม(ต.ปากน้ำ) : ม.6 - ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดปากน้ำชุมพร(ต.ปากน้ำ) : ม.2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดหัวกรูด(ต.ปากน้ำ) : ม.5 หัวกรูด ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดหัวถนน(ต.ปากน้ำ) : ม.7 หัวถนน ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดท่าไม้ลาย(ต.วังใหม่) : ม.5 ท่าไม้ลาย ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดวังใหม่(ต.วังใหม่) : ม.4 นาแซะ ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์(ต.วังไผ่) : ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดคอออม(ต.วังไผ่) : ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดวังไผ่(ต.วังไผ่) : ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดอุทัยธรรม(ต.วังไผ่) : ม.5 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดเขาชันโต๊ะ(ต.วิสัยเหนือ) : ม.8 เขาชันโต๊ะ ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดเชิงกระ(ต.วิสัยเหนือ) : ม.2 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดแหลมลำภู(ต.วิสัยเหนือ) : ม.5 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดมุขทวี(ต.วิสัยเหนือ) : ม.1 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดวิสัยเหนือ(ต.วิสัยเหนือ) : ม.7 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดวิสัยบรรพต(ต.วิสัยเหนือ) : ม.7 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม(ต.หาดทรายรี) : ม.1 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดสุวรรณคูหาวารีวงศ์(ต.หาดทรายรี) : ม.3 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดเขากล้วย(ต.หาดพันไกร) : ม.4 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดช่องลม(ต.หาดพันไกร) : ม.7 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดถ้ำหาดพันไกร(ต.หาดพันไกร) : ม.3 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร


ร้านดอกไม้ ชุมพร (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×