|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ใน จ.พัทลุง

ร้านดอกไม้ พัทลุง โทร.061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ เขาชัยสน ร้านดอกไม้ ควนขนุน ร้านดอกไม้ ปากพะยูน ร้านดอกไม้ ศรีนครินทร์
ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง ร้านดอกไม้ ตะโหมด ร้านดอกไม้ ป่าบอน ร้านดอกไม้ ศรีบรรพต
ร้านดอกไม้ กงหรา ร้านดอกไม้ บางแก้ว ร้านดอกไม้ ป่าพะยอม
 

รายชื่อวัดในจังหวัด พัทลุง

วัดเทพดลยาราม วัดปรางหมู่ใน วัดปัณณาราม
วัดโคกพญา วัดปรางหมู่นอก วัดมหรรณพาวาส
วัดไทรงามใหม่ วัดเขาแดงตะวันออก วัดรัตนวราราม
วัดนางหลง วัดควนถบ วัดสังฆวราราม
วัดบรรพตพินิต วัดควนมะพร้าว วัดหูแร่
วัดลานช้าง วัดกลาง วัดโตนด
วัดสุวรรณประดิษฐาราม วัดนาโอ่ วัดควนโหมด
วัดหัวเขาชัยสน วัดเตาปูน วัดช่างทอง
วัดอุดมวราราม วัดโพเด็ด วัดนาปะขอ
วัดเกาะทองสม วัดกุฎิภักดีสังวร วัดนาหม่อม
วัดควนยวน วัดคงคาสวัสดิ์ วัดปากพล
วัดควนหมอทอง วัดปากประ วัดเกาะยวน
วัดท่าควาย วัดป่าขอม วัดแหลมดินสอ
วัดโพธิญาณวราราม วัดป่าลิไลย์ วัดบางตาล
วัดชุมประดิษฐ์ วัดยางงาม วัดสุภาษิตาราม
วัดท่านางพรหม วัดวัง วัดบางนาคราช
วัดท่าลาด วัดวิหารเบิก วัดภัทราราม
วัดศุภศาตราราม วัดเขาวงก์ วัดห้วยลึก
วัดแตระ วัดกงหราใหม่ วัดหัวเตย
วัดแหลมจองถนน วัดโหล๊ะจังกระ วัดไทรพอน
วัดบางแก้ว วัดบ้านพูด วัดควนเผยอ
วัดแหลมดิน วัดไร่เหนือ วัดดอนประดู่
วัดคลองขุด วัดควนขี้แรด วัดหัวควน
วัดควนโก วัดพังกิ่ง วัดหัวควนตก
วัดจรณาราม วัดสมหวัง วัดควนปิยาราม
วัดบ้านพลู วัดเขาป้าเจ้ วัดธรรมประยูร
วัดสะทัง วัดควนแพรกหา วัดรัตนาราม
วัดสะทังใหญ่ วัดแหลมโตนด วัดโรจนาราม
วัดห้วยแตน วัดทุ่งเตง วัดควนนางพิมพ์
วัดหานโพธิ์ วัดโคกโดน วัดควนฝาละมี
วัดเขาเจียก วัดโคกน้ำหัก วัดควนพระ
วัดโคกชะงาย วัดป่าตอ วัดชุมแสง
วัดนางลาด วัดราษฎร์นุกูล วัดบางขวนใต้
วัดโคกมะม่วง วัดสุวรรณวิชัย วัดพระเกิด
วัดธาราสถิตย์ วัดท้ายวัง วัดอัมพะวัน
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว วัดพิกุลทอง วัดขุนหลวงนิมิต
วัดควนแร่ วัดล้อ วัดห้วยเรือ
วัดชายคลอง วัดหรังแคบ วัดหารเทา
วัดบ้านสวน วัดโคกศักดิ์ วัดโคกทราย
วัดประดู่ทอง วัดทะเลน้อย วัดควนเพ็ง
วัดโคกเนียน วัดธรรมสถิต วัดควนแสวง
วัดคูหาสวรรค์ วัดประดู่หอม วัดพรุพ้อ
วัดนิโครธาราม วัดเกาะยาง วัดทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติ
วัดประดู่หอม วัดเขาโพรกเพลง วัดทุ่งนารี
วัดภูผาภิมุข วัดโงกน้ำ วัดป่าบาก
วัดแจ้ง วัดพังดาน วัดป่าบอนต่ำ
วัดท่าสำเภาเหนือ วัดลานแซะ วัดห้วยทราย
วัดท่าสำเภาใต้ วัดควนปันตาราม วัดควนเดี่ยม
วัดปากสระ วัดปากสระ วัดท่าดินแดง
วัดวิหารสูง วัดสุนทราวาส วัดน้ำตก
วัดสุวรรณวิหารน้อย วัดควนปริง วัดป่าบอนบน
วัดโคกคีรี วัดทุ่งขึงหนัง วัดหนองนก
วัดโพธิ์ตำนาน วัดป่าวิไลย์ วัดคลองใหญ่
วัดจินตาวาส วัดศรีธรรมาราม วัดท่าโกวนาราม
วัดตำนาน วัดหนองโต๊ะปาน วัดเกาะขันธาวาส
วัดทุ่งลาน วัดไทรงาม วัดโคนคลาน
วัดประจิมทิศาราม วัดควนพนางตุง วัดประดู่หอม
วัดสมสมัย วัดธรรมสามัคคี วัดป่าพะยอม
วัดโพธาวาส วัดสวนธรรมเจดีย์ วัดทุ่งชุมพล
วัดท่าแค วัดเขาอ้อ วัดลานข่อย
วัดศาลาไม้ไผ่ วัดดอนศาลา วัดขันประชาสรรค์
วัดอภยาราม วัดบ้านสวน วัดทุ่งยาว
วัดไทรห้อย วัดประดู่เรียง วัดถ้ำสุมะโน
วัดควนปรง วัดภูเขาทอง วัดบ้านนา
วัดควนอินทร์นิมิตร วัดมะกอกเหนือ วัดปุณณาวาส
วัดอัมพวนาราม วัดแม่ขรีประชาราม วัดเกษตรนิคม
วัดอินทราวาส วัดปลักปอม วัดคงหิต
วัดต้นไทร วัดหนองปด วัดบ้านโตน
วัดป่วงช้าง วัดพรุนายขาว วัดขัน
วัดหัวหมอน วัดโหล๊ะจันกระ วัดร่มเมือง
วัดอุทัยธรรมาราม วัดตะโหมด วัดใสประดู่
วัดโคกแย้ม วัดลอน วัดถ้ำ
วัดนาท่อม วัดห้วยเนียง วัดโพรงงู
วัดเขาแดงตก วัดท่ามะเดื่อ วัดตะแพน
วัดควนกรวด วัดบางแก้วผดุงธรรม วัดสวนโหนด
วัดปรางค์ชัย

 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×