|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ใน จ.แพร่

ร้านดอกไม้ แพร่ โทร.061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ เด่นชัย ร้านดอกไม้ ร้องกวาง ร้านดอกไม้ วังชิ้น ร้านดอกไม้ สูงเม่น
ร้านดอกไม้ เมืองแพร่ ร้านดอกไม้ ลอง ร้านดอกไม้ สอง ร้านดอกไม้ หนองม่วงไข่
 

รายชื่อวัดในจังหวัด แพร่

วัดเด่นชัย วัดพนมขวัญ วัดแม่แปง
วัดเด่นทัพชัย วัดศรีสิทธิ์ วัดใหม่กลาง
วัดแพร่ธรรมาราม วัดสุนทรนิวาส วัดนาใหม่
วัดแพะโรงสูบ วัดแม่ยางใหม่ วัดบางสนุก
วัดน้ำโค้ง วัดแม่ยางกวาว วัดวังเบอะ
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี วัดแม่ยางตาล วัดวังแฟน
วัดศรีคิรินทราราม วัดหนองเจริญ วัดวังชิ้น
วัดอินทนิเวศน์ วัดแม่ยางยวง วัดแม่กระต๋อม
วัดแพะร่องหิน วัดดอนชุม วัดแม่ขมิง
วัดแพะหนองบ่อ วัดบุญภาค วัดบุญเรือง(ศรีบุญเรือง)
วัดใหม่วงศ์วรรณ วัดสันกลาง วัดปางไม้
วัดชัยเขต วัดแม่ยางเปี้ยว วัดป่าสัก
วัดดงสุระ วัดแม่กระทิง วัดม่วงคำ
วัดไทรย้อย วัดไทรพร้าว วัดศรีบุญนำ
วัดบ่อแก้ว วัดไผ่โทน วัดสองแควบน
วัดปางเคาะ วัดปางยาว วัดสองแควล่าง
วัดศรีเกษม วัดวังพึ่ง วัดเตาปูน
วัดเด่นชุมพล วัดวิเวก วัดท่อสมาน
วัดแม่ยุ้น วัดทุ่งศรี วัดแดนชุมพล
วัดพงป่าหวาย วัดผาราง วัดโทกค่า
วัดสวนหลวง วัดวังหม้อ วัดลูนิเกต
วัดแม่พวก วัดไผ่ย้อย วัดเทพสุนทรินทร์
วัดน้ำแรม วัดน้ำเลา วัดกลาง
วัดห้วยไร่ วัดบุญแจ่ม วัดคุ้มครองธรรม
วัดเหมืองค่า วัดเวียงสันทราย วัดพระธาตุพระลอ
วัดเหมืองหม้อ วัดบุญเริง วัดวังดิน
วัดกาซ้อง วัดปากห้วยอ้อย วัดหนองสุวรรณ
วัดปทุม วัดอ้อยหลวง วัดทุ่งน้าว
วัดสำเภา วัดร้องเข็ม วัดพระธาตุหนองจันทร์
วัดต้นม่วง วัดศรีดอนมูล วัดลองลือบุญ
วัดวังช้าง วัดสันพยอม วัดศรีมูลเรือง
วัดศรีภูมิ วัดแม่ทราย วัดหนุนเหนือ
วัดสันป่าสัก วัดแม่ยางโพธิ์ วัดหนุนใต้
วัดนันทาราม วัดป่าวัฒนาราม วัดแม่เต้น
วัดหนองกลาง วัดร้องกวาง วัดดอนชัย
วัดแม่หล่าย วัดวังโป่ง วัดนาฝาย
วัดกาซ้องเหนือ วัดต้าเวียง วัดนาหลวง
วัดบุญเจริญ วัดต้าเหล่า วัดห้วยโป่ง
วัดเชตวัน วัดต้าแป้น วัดดอนแก้ว
วัดเมธังกราวาส วัดต้าม่อน วัดต้นหนุน
วัดเหมืองแดง วัดศรีวิสุทธาราม วัดห้วยขอน
วัดชัยมงคล วัดแม่ปาน วัดห้วยหม้าย
วัดต้นธง วัดน้ำริน วัดดงเจริญ
วัดพงษ์สุนันท์ วัดบ้านปง วัดมัทธะ
วัดพระนอน วัดบ้านอิม วัดวังฟ่อน
วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดผามอก วัดสันปู่สี
วัดพระร่วง วัดโพธิสาร วัดหนองบัว
วัดร่องซ้อ วัดทุ่งแล้ง วัดหัวเมือง
วัดศรีชุม วัดปากจอก วัดเขื่อนคำลือ
วัดศรีบุญเรือง วัดผาจั๊ม วัดโพธิสุนทร
วัดสระบ่อแก้ว วัดวังเลียง วัดไชยามาตย์
วัดหลวง วัดศรีดอนไชย วัดทองเกศ
วัดหัวข่วง วัดหาดผาคัน วัดน้ำบ่อ
วัดกาญจนาราม วัดแม่หลู้ วัดป่าเวียงทอง
วัดดอนแก้ว วัดแม่หีด วัดผาสุก
วัดดอนดี วัดโพธิบุบผาราม วัดแก้วมงคล
วัดหนองบ่อ วัดดงลาน วัดค่างาม
วัดหัวฝาย วัดนาสาร วัดดอนแท่น
วัดจอมเขา วัดบ่อแก้ว วัดดอนมูล
วัดต้นไคร้ วัดห้วยแม่ต้า วัดพระหลวง
วัดธรรมเมือง วัดแหลมลี่ วัดวุฒิมงคล
วัดนาตอง วัดไฮสร้อย วัดเกษมสุข
วัดบ้านใน วัดท่าเดื่อ วัดเวฬุวัน
วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดบุญเย็น วัดดอนแก้ว
วัดพระธาตุช่อแฮ วัดปากปง วัดน้ำชำ
วัดพันเชิง วัดร่องบอน วัดบวกโป่ง
วัดสุวรรณาราม วัดวังเคียน วัดร่องเสี้ยว
วัดไผ่ล้อม วัดแม่เกี่ยม วัดร่องแค
วัดท่าขวัญ วัดแม่ลานเหนือ วัดร่องแดง
วัดทุ่งโฮ้งเหนือ วัดดอนมูล วัดพิชัยศิริ
วัดทุ่งโฮ้งใต้ วัดนาแก วัดสิทธิวิมล
วัดโศภนาลัย วัดนาจอมขวัญ วัดกุญชรนิมิต
วัดจอมสวรรค์ วัดนาหลวง วัดมงคลถาวร
วัดทุ่งกวาว วัดศรีดอนคำ วัดกาศเหนือ
วัดนาแหลมเหนือ วัดสะแล่ง วัดกาศใต้
วัดสวรรค์นิเวศ วัดเชตวัน วัดม่วงเกษม
วัดเสด็จ วัดแม่จอก วัดหนองช้างน้ำ
วัดกวีรัตน์ วัดไผ่ล้อม วัดพงท่าข้าม
วัดนาจักร วัดต้นม่วงคีรี วัดพงหัวหาด
วัดบ้านเหล่า วัดนาตุ้ม(นาทุ่ม) วัดดอนทัน
วัดน้ำชำ วัดนาบุญ วัดตอนิมิต
วัดโปร่งศรี วัดแม่เกิ๋ง วัดนิวิฐศรัทธาราม
วัดถิ่นใน วัดแช่ฟ้า วัดพงพร้าว
วัดถิ่นนอก วัดแม่บงเหนือ วัดร่องกาศใต้
วัดป่าแดง วัดแม่บงใต้ วัดวังวน
วัดหนองแขม วัดชัยสิทธิ์ วัดสบสาย
วัดต้นห้า วัดพันเจน วัดหาดลี่
วัดน้ำโค้ง วัดศรีคีรี วัดโชคเกษม
วัดน้ำชำ วัดสัมฤทธิ์บุญ วัดศรีสว่าง(แตนมด)
วัดมณีวรรณ วัดแม่พุง วัดสร่างโศก
วัดมหาโพธิ์ วัดค้างปินใจ วัดสูงเม่น
วัดสองแคว วัดป่าไผ่ วัดช่องลม(นาลาว)
วัดสุพรรณ วัดปางไฮ วัดดอนชัย
วัดหนองใหม่ วัดปางมะโอ วัดทุ่งเจริญ
วัดร่องฟอง วัดป่าม่วง วัดศรีดอก
วัดเวียงตั้ง วัดรัมณีย์ วัดแม่คำมี
วัดวังหงษ์เหนือ วัดวังกวาง วัดตำหนักธรรม
วัดวังหงษ์ใต้ วัดวังขอน วัดสะเลียม
วัดแม่แคม วัดดอนกว้าง วัดย่านยาว
วัดดงเหนือ วัดนาพูน วัดรัตนสุนทร
วัดดงใต้ วัดวังลึก วัดทุ่งแค้ว
วัดสวนเขื่อน วัดหาดรั่ว วัดวังหลวง
วัดทุ่งล้อม วัดอมรธรรม วัดหนองม่วงไข่
วัดพงชัย วัดป่าวิเวการาม

 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×