|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ใน จ.สมุทรปราการ

ร้านดอกไม้ สมุทรปราการ โทร.061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรปราการ ร้านดอกไม้ บางบ่อ ร้านดอกไม้ พระประแดง ร้านดอกไม้ พระสมุทรเจดีย์
ร้านดอกไม้ บางเสาธง ร้านดอกไม้ บางพลี
 

รายชื่อวัดในจังหวัด สมุทรปราการ

วัดแพรกษา วัดสร่างโศก วัดครุใน
วัดน้อยสุวรรณาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดครุนอก
วัดโพธิยาราม วัดนิยมยาตรา วัดชมนิมิตร
วัดโสธรนิมิตต์ วัดโคธาราม วัดชังเรือง
วัดพุทธภาวนาราม วัดบางเพรียง วัดบางน้ำผึ้งใน
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง วัดลาดหวาย วัดบางน้ำผึ้งนอก
วัดอโศการาม วัดคอลาด วัดไพชยนต์พลเสพย์
วัดไตรสามัคคี วัดบางบ่อ วัดกลาง
วัดบางปิ้ง วัดสุคันธาวาส วัดบางพึ่ง
วัดมหาวงษ์ วัดเกาะแก้ว วัดรวก
วัดบางโปรง วัดนาคราช วัดกองแก้ว
วัดบางด้วนใน วัดบางพลีน้อย วัดบางกระเจ้ากลาง
วัดบางด้วนนอก วัดหอมศีล วัดบางกระเจ้านอก
วัดบางนางเกรง วัดบางนางเพ็ง วัดบางขมิ้น
วัดแสงธรรมบุราราม วัดระกาศ วัดแหลม
วัดราษฎร์บำรุง วัดคลองปลัดเปรียง วัดกลางสวน
วัดศรีจันทาราม วัดบางแก้ว วัดท้องคุ้ง
วัดหัวลำภูทอง วัดหนามแดง วัดบางหญ้าแพรก
วัดตำหรุ วัดบางโฉลงใน วัดบางฝ้าย
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ วัดบางโฉลงนอก วัดบางหัวเสือ
วัดในสองวิหาร วัดราษฎร์นิยมธรรม วัดโยธินประดิษฐ์
วัดกลาง(กลางวรวิหาร) วัดราษฎร์บูรณะ วัดมหาวงษ์
วัดชัยมงคล วัดคลองชวดลากข้าว วัดสวนส้ม
วัดพิชัยสงคราม วัดบางพลีใหญ่ใน วัดสำโรงเหนือ
วัดด่านสำโรง วัดบางพลีใหญ่กลาง วัดสำโรงใต้
วัดเสาธงกลาง วัดสลุด วัดเอี่ยมประชามิตร
วัดเสาธงนอก วัดกิ่งแก้ว วัดไตรมิตรวราราม
วัดบัวโรย วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม วัดขุนสมุทราวาส
วัดมงคลนิมิตร วัดแค วัดคลองพระราม
วัดศิริเสาธง วัดโมกข์ วัดทองรำไพ
วัดจรเข้ใหญ่ วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์ วัดใหญ่
วัดศรีวารีน้อย วัดทรงธรรม วัดใหม่
วัดปากคลองมอญ วัดพญาปราบปัจจามิตร วัดคู่สร้าง
วัดหัวคู้ วัดอาษาสงคราม วัดคลองสวน
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง วัดโปรดเกศเชษฐาราม วัดภาวนาราม
วัดกาหลง วัดคันลัด วัดศรีคงคาราม
วัดเจริญวราราม วัดจากแดง วัดสาขลา
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดป่าเกด วัดคลองมอญ
วัดท้องคุ้ง วัดบางกระสอบ วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม
วัดปานประสิทธาราม วัดบางกอบัว วัดแค
วัดมงคลโคธาวาส วัดราษฎร์รังสรรค์ วัดพระสมุทรเจดีย์

 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×