|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ กาญจนบุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด กาญจนบุรี
 
ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด กาญจนบุรี :
อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ท่ามะกา อ.ศรีสวัสดิ์ อ.หนองปรือ
อ.เลาขวัญ อ.ทองผาภูมิ อ.บ่อพลอย อ.สังขละบุรี อ.ห้วยกระเจา
อ.ไทรโยค อ.ท่าม่วง อ.พนมทวน
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F19   ช่อดอกไม้ F20   ช่อดอกไม้ F21
ช่อดอกไม้ F22   ช่อดอกไม้ F23   ช่อดอกไม้ F24
พวงหรีด WR19   พวงหรีด WR20   พวงหรีด WR21
พวงหรีด WR22   พวงหรีด WR23   พวงหรีด WR24
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด กาญจนบุรี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเขาแหลม(ต.เกาะสำโรง) : ม.2 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดแก่งหลวง(ต.เกาะสำโรง) : ม.3 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำมังกรทอง(ต.เกาะสำโรง) : ม.7 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำมุนีนาถ(ต.เกาะสำโรง) : ม.5 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดวังปลาหมู(ต.เกาะสำโรง) : ม.6 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเขาเทพนิมิต(ต.แก่งเสี้ยน) : ม.7 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเนินพระงาม(ต.แก่งเสี้ยน) : ม.4 หนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำขุนไกร(ต.แก่งเสี้ยน) : ม.5 หนองจอก ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดท่าน้ำตื้น(ต.แก่งเสี้ยน) : ม.1 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดท่าพะเนียดกุญชร(ต.แก่งเสี้ยน) : ม.3 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์(โป่งปัด)(ต.ช่องสะเดา) : ม.3 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดช่องกระทิง(ต.ช่องสะเดา) : ม.4 ช่องกระทิง ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดทับศิลา(ต.ช่องสะเดา) : ม.6 ทับศิลา ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดหมอเฒ่า(เกาะแก้ว)(ต.ช่องสะเดา) : ม.2 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดบ้านยาง(ต.ท่ามะขาม) : ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม(ต.ท่ามะขาม) : ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดสิริกาญจนาราม(ต.ท่ามะขาม) : ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดหัวหิน(ต.ท่ามะขาม) : ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดโป่งเสี้ยว(ต.บ้านเก่า) : ม.5 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล(ต.บ้านเก่า) : ม.10 ตะเคียนงาม ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดท่าโป๊ะ(ต.บ้านเก่า) : ม.3 บ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดทุ่งศาลา(ต.บ้านเก่า) : ม.6 ทุ่งศาลา ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดบ้านเก่า(ต.บ้านเก่า) : ม.1 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดบ้านห้วยน้ำขาว(ต.บ้านเก่า) : ม.2 บ้านห้วยน้ำขาว ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดประตูด่าน(ต.บ้านเก่า) : ม.7 ประตูด่าน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดพุน้อย(ต.บ้านเก่า) : ม.4 พุน้อย ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี(ต.บ้านเก่า) : ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดลำทราย(ต.บ้านเก่า) : ม.9 ลำทราย ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดลำทหาร(ต.บ้านเก่า) : ม.5 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดสามพระยา(ต.บ้านเก่า) : ม.9 สามพระยา ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดหนองบ้านเก่า(ต.บ้านเก่า) : ม.7 บ้านหนองเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเทวสังฆาราม(ต.บ้านเหนือ) : ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถาวรวราราม(ต.บ้านเหนือ) : ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(ต.บ้านใต้) : ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเขาเม็งอมรเมศร์(ต.ปากแพรก) : ม.13 เขาเม็ง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเขาตองเมืองลับแล(ต.ปากแพรก) : ม.3 เขาตอง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเขาล้านธรรมาราม(ต.ปากแพรก) : หัวนา ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดธุดงคนิมิต(ต.ปากแพรก) : ม.5 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดหัวนา(ต.ปากแพรก) : ม.6 หัวนา ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดอุดมมงคล(ต.ปากแพรก) : ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเย็นสนิทธรรมาราม(ต.ลาดหญ้า) : ม.5 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดกาญจนบุรีเก่า(ต.ลาดหญ้า) : ม.2 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดทุ่งลาดหญ้า(ต.ลาดหญ้า) : ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดราษฎร์บำรุงวราราม(ต.ลาดหญ้า) : ม.3 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดวังกุ่ม(ต.ลาดหญ้า) : ม.3 วังกุ่ม ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดนากาญจน์(ต.วังเย็น) : ม.5 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดวังเย็น(ต.วังเย็น) : ม.4 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเขาคีรีวงค์(ต.วังด้ง) : ม.11 ท่าทุ่ม ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์(ต.วังด้ง) : ม.3 ท่าโป่ง ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดท่ามะนาว(ต.วังด้ง) : ม.2 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดธรรมประวัติปรียาราม(ต.วังด้ง) : ม.9 พุกระพี้ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดวังจาน(ต.วังด้ง) : ม.8 วังจาน ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม(พุทธกาญจนนิมิต)(ต.วังด้ง) : ม.1 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดหนองประชุม(ต.วังด้ง) : ม.6 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำประทุน(ต.หนองบัว) : ม.5 หุบตาพิน ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำพุทธาวาส(ต.หนองบัว) : ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดพุเลียบ(ต.หนองบัว) : ม.5 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดพุประดู่(ต.หนองบัว) : ม.7 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดศรีอุปลาราม(ต.หนองบัว) : ม.3 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ(ต.หนองหญ้า) : ม.7 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดไทยวิวัฒนาราม(ต.หนองหญ้า) : ม.1 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำเขาปูน(ต.หนองหญ้า) : ม.3 เขาปูน ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำเจริญธรรม(ต.หนองหญ้า) : ม.8 นางแอ้ง ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำคีรีธรรม(ต.หนองหญ้า) : ม.7 พุนกกระจอก ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำพุหว้า(ต.หนองหญ้า) : ม.7 หนองหญ้า ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดถ้ำสัตตบรรคูหา(ต.หนองหญ้า) : ม.4 หนองหญ้า ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดทุ่งนาคราช(ต.หนองหญ้า) : ม.7 ทุ่งนาคราช ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดพรหมกิตติยาราม(ต.หนองหญ้า) : ม.4 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี


ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×