ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ลำปาง : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ลำปาง โทร. 061-378-9211

ร้านดอกไม้ ลำปาง(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ลำปาง
 
ร้านดอกไม้ ลำปาง(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ลำปาง :
อ.เกาะคา อ.เมืองลำปาง อ.แม่เมาะ อ.งาว อ.สบปราบ
อ.เถิน อ.เสริมงาม อ.แม่ทะ อ.วังเหนือ อ.ห้างฉัตร
อ.เมืองปาน อ.แจ้ห่ม อ.แม่พริก
 
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ลำปาง (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
ช่อดอกไม้ F19   ช่อดอกไม้ F20   ช่อดอกไม้ F21
ช่อดอกไม้ F22   ช่อดอกไม้ F23   ช่อดอกไม้ F24
พวงหรีด WR19   พวงหรีด WR20   พวงหรีด WR21
พวงหรีด WR22   พวงหรีด WR23   พวงหรีด WR24
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ลำปาง     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดแจ่งหัวริน(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดแสงเมืองมา(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดช่างแต้ม(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดดอกบัว(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดดอกพร้าว(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดท่ามะโอ(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดนางเหลียว(ต.เวียงเหนือ) : ม.1 ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดปงสนุกเหนือ(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดปงสนุกใต้(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดประตูต้นผึ้ง(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดประตูป่อง(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีบุญโยง(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีล้อม(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหนองละคอน(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหัวข่วง(ต.เวียงเหนือ) : ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดกล้วยหลวง(ต.กล้วยแพะ) : ม.1 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระเจ้านั่งแท่น(ต.กล้วยแพะ) : ม.3 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระแท่น(ต.กล้วยแพะ) : ม.5 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดม่อนธาตุ(ต.กล้วยแพะ) : ม.2 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหัวฝาย(ต.กล้วยแพะ) : ม.4 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดเข้าหมู่(ต.ชมพู) : ม.8 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดกาศเมฆ(ต.ชมพู) : ม.5 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดจอมเมือง(ต.ชมพู) : ม.7 ชมพู ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดชมพูหลวง(ต.ชมพู) : ม.7 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดนาก่วมเหนือ(ต.ชมพู) : ม.1 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดนาก่วมใต้(ต.ชมพู) : ม.1 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านต้า(ต.ชมพู) : ม.10 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านฟ่อน(ต.ชมพู) : ม.2 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านร้องต้นธง(ต.ชมพู) : ม.12 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดย่าเป้า(ต.ชมพู) : ม.13 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดลำปางกลาง(ต.ชมพู) : ม.11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีปงชัย(ต.ชมพู) : ม.6 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีหมวดเกล้า(ต.ชมพู) : ม.4 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดสันปินไชย(ต.ชมพู) : ม.3 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหนองเจริญ(ต.ชมพู) : ม.14 หนองเจริญ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดห้วยหลอ(ต.ชมพู) : ม.2 ห้วยหลอ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดแม่ทรายคำ(ต.ต้นธงชัย) : ม.6 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดกู่คำ(ต.ต้นธงชัย) : ม.3 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดต้นธง(ต.ต้นธงชัย) : ม.1 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดนาป้อใต้(ต.ต้นธงชัย) : ม.8 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง(ต.ต้นธงชัย) : ม.2 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระเจ้าทันใจ(ต.ต้นธงชัย) : ม.3 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระธาตุหมื่นครื้น(ต.ต้นธงชัย) : ม.11 วังหม้อพัฒนา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดวังหม้อ(ต.ต้นธงชัย) : ม.2 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีดอนชัย(ต.ต้นธงชัย) : ม.5 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดใหม่นิคมเขต3(ต.ทุ่งฝาย) : ม.17 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดใหม่นิคมศรีธรรมาราม(ต.ทุ่งฝาย) : ม.5 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดช้างเผือก(ต.ทุ่งฝาย) : ม.2 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดท่าโทก(ต.ทุ่งฝาย) : ม.4 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดนาป้อเหนือ(ต.ทุ่งฝาย) : ม.7 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดนิคมสามัคคี(ต.ทุ่งฝาย) : ม.3 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีไตรภูมิ(ต.ทุ่งฝาย) : ม.19 ศรีไตรภูมิ ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีภูมิมา(ต.ทุ่งฝาย) : ม.1 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดสาหลวง(ต.ทุ่งฝาย) : ม.6 วังทอง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดห้วยฮี(ต.ทุ่งฝาย) : ม.7 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทับหมาก(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.8 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดท่าขัว(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.4 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดท่าล้อ(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.7 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งโค้ง(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.3 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดน้ำโท้ง(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ่อแฮ้ว(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.2 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดป่าเหียง(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดป่ายะ(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.3 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดม่วงแงว(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.8 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดม่อนกระทิง(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.6 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดร่องกอก(ต.บ่อแฮ้ว) : ม.7 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดแม่ก๋ง(ต.บ้านเป้า) : ม.3 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งม่านเหนือ(ต.บ้านเป้า) : ม.2 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งม่านใต้(ต.บ้านเป้า) : ม.7 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านเป้า(ต.บ้านเป้า) : ม.5 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านเหล่า(ต.บ้านเป้า) : ม.4 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านแค่(ต.บ้านเป้า) : ม.1 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านใหม่(ต.บ้านเป้า) : ม.6 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีดอนมูลไชยสันฐาน(ต.บ้านเป้า) : ม.4 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดสบไพร(ต.บ้านเป้า) : ม.5 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหนองร่อง(ต.บ้านเป้า) : ม.5 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหัวทุ่ง(ต.บ้านเป้า) : ม.1 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดกู่เกวียน(ต.บ้านเสด็จ) : ม.3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทรายเหนือ(ต.บ้านเสด็จ) : ม.3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทรายมูล(ต.บ้านเสด็จ) : ม.1 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านลู(ต.บ้านเสด็จ) : ม.5 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดปงอ้อม(ต.บ้านเสด็จ) : ม.4 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระธาตุเสด็จ(ต.บ้านเสด็จ) : ม.5 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระธาตุคว่ำหม้อ(ต.บ้านเสด็จ) : ม.7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดแม่เฟือง(ต.บ้านเอื้อม) : ม.7 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดแม่ต๋ำ(ต.บ้านเอื้อม) : ม.6 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งแหน้น(ต.บ้านเอื้อม) : ม.8 ฮ่อง ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งกล้วย(ต.บ้านเอื้อม) : ม.5 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งปงเรือน(ต.บ้านเอื้อม) : ม.4 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านเอื้อม(ต.บ้านเอื้อม) : ม.1 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านผึ้ง(ต.บ้านเอื้อม) : ม.9 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านสัก(ต.บ้านเอื้อม) : ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดสบเฟือง(ต.บ้านเอื้อม) : ม.2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดเมืองมาย(ต.บ้านแลง) : ม.7 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดแม่อาง(ต.บ้านแลง) : ม.10 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านแลง(ต.บ้านแลง) : ม.2 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านหมาก(ต.บ้านแลง) : ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระบาทเมืองมาย(ต.บ้านแลง) : ม.7 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพุทธสันติวิเวก(ต.บ้านแลง) : ม.12 นิคมกิ่วลมเขต16 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดวังเลียบ(ต.บ้านแลง) : ม.5 วังเลียบ ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีปรีดา(ต.บ้านแลง) : ม.9 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหัววัง(ต.บ้านแลง) : ม.4 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหาดเชี่ยว(ต.บ้านแลง) : ม.7 หาดเชี่ยว ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดค่ากลาง(ต.บ้านค่า) : ม.2 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งโจ้(ต.บ้านค่า) : ม.3 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งฝาง(ต.บ้านค่า) : ม.6 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านค่าหลวง(ต.บ้านค่า) : ม.4 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดสบค่อม(ต.บ้านค่า) : ม.1 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดห้วยเป้ง(ต.บ้านค่า) : ม.5 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดแม่กืย(ต.ปงแสนทอง) : ม.9 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดไชยสถาน(ต.ปงแสนทอง) : ม.2 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดกาศโป่ง(ต.ปงแสนทอง) : ม.7 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดกู่สีขันฑ์(ต.ปงแสนทอง) : ม.6 ทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดข่วงเปา(ต.ปงแสนทอง) : ม.11 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งกู่ด้าย(ต.ปงแสนทอง) : ม.6 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดนาน้อย(ต.ปงแสนทอง) : ม.5 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านกาดใต้(ต.ปงแสนทอง) : ม.7 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดปงแสนทอง(ต.ปงแสนทอง) : ม.1 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดป่ากล้วย(ต.ปงแสนทอง) : ม.4 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดป่าตันกุมเมือง(ต.ปงแสนทอง) : ม.4 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดลำปางกลาง(ต.ปงแสนทอง) : ม.3 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีก้ำ(ต.ปงแสนทอง) : ม.1 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดสบตุ๋ย(ต.ปงแสนทอง) : ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดสำเภา(ต.ปงแสนทอง) : ม.9 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหนองห้าตะวันตก(ต.ปงแสนทอง) : ม.10 หนองห้าตะวันตก ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหมอสม(ต.ปงแสนทอง) : ม.2 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดโทกหัวช้าง(ต.พระบาท) : ม.3 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดไชยมงคล(ต.พระบาท) : ม.5 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดกอกชุม(ต.พระบาท) : ม.6 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดจองคำ(ต.พระบาท) : ม.1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบรรพตสถิต(ต.พระบาท) : ม.1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านหัวทุ่ง(ต.พระบาท) : ม.8 หัวทุ่ง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบุญเกิด(ต.พระบาท) : ม.2 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดป่าขาม(ต.พระบาท) : ม.1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดป่าฝาง(ต.พระบาท) : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระธาตุม่วงคำ(ต.พระบาท) : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพระบาท(ต.พระบาท) : ม.5 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดม่อนจำศีล(ต.พระบาท) : ม.1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดม่อนสัณฐาน(ต.พระบาท) : ม.1 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีชุม(ต.พระบาท) : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดสุขสวัสดิ์(ต.พระบาท) : ม.8 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหนองห้า(ต.พระบาท) : ม.7 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดเขาแก้ว(ต.พิชัย) : ม.3 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดต้นต้อง(ต.พิชัย) : ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดต้นมื่น(ต.พิชัย) : ม.2 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดต้นยาง(ต.พิชัย) : ม.4 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทรายใต้(ต.พิชัย) : ม.8 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดท่าวิมล(ต.พิชัย) : ม.2 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านไร่(ต.พิชัย) : ม.10 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดปงวัง(ต.พิชัย) : ม.6 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดฝายน้อย(ต.พิชัย) : ม.9 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพิชัย(ต.พิชัย) : ม.1 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดม่อนคีรีชัย(ต.พิชัย) : ม.1 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดม่อนพระยาแช่(ต.พิชัย) : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดมิ่งเมืองมูล(ต.พิชัย) : ม.6 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดดำรงธรรม(ต.สบตุ๋ย) : ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดท่าคราวน้อย(ต.สบตุ๋ย) : ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบ้านดง(ต.สบตุ๋ย) : ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีบุญเรือง(ต.สบตุ๋ย) : ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีรองเมือง(ต.สบตุ๋ย) : ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดสิงห์ชัย(ต.สบตุ๋ย) : ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดเกาะวาลุการาม(ต.สวนดอก) : ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดเชียงราย(ต.สวนดอก) : ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดเมืองศาสน์(ต.สวนดอก) : ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดน้ำล้อม(ต.สวนดอก) : ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดสวนดอก(ต.สวนดอก) : ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดเชตวัน(ต.หัวเวียง) : ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดคะตึกเชียงมั่น(ต.หัวเวียง) : ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบุญยืน(ต.หัวเวียง) : ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดบุญวาทย์วิหาร(ต.หัวเวียง) : ม.1 ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดป่าดัวะ(ต.หัวเวียง) : ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดป่ารวก(ต.หัวเวียง) : ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีเกิด(ต.หัวเวียง) : ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหมื่นกาด(ต.หัวเวียง) : ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง


ร้านดอกไม้ ลำปาง (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....