|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน
 
ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด แม่ฮ่องสอน :
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อ.ปางมะผ้า อ.ปาย อ.สบเมย
อ.แม่ลาน้อย อ.ขุนยวม
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F25   ช่อดอกไม้ F26   ช่อดอกไม้ F27
ช่อดอกไม้ F28   ช่อดอกไม้ F29   ช่อดอกไม้ F30
พวงหรีด WR25   พวงหรีด WR26   พวงหรีด WR27
พวงหรีด WR28   พวงหรีด WR29   พวงหรีด WR30
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด แม่ฮ่องสอน     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดกลางทุ่ง(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดก้ำก่อ(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดจองคำ(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดดอนเจดีย์(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดปางล้อ(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุดอยกองมู(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดพระนอน(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดม่วยต่อ(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดหัวเวียง(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดในสอย(ต.ปางหมู) : ม.4 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดกุงไม้สัก(ต.ปางหมู) : ม.2 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งกองมู(ต.ปางหมู) : ม.3 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านใหม่(ต.ปางหมู) : ม.5 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดปางหมู(ต.ปางหมู) : ม.1 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดผาอ่าง(ต.ปางหมู) : ม.3 ทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดศิลาหลวงเรไร(ต.ปางหมู) : ม.5 บ้านใหม่ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดสบป่อง(ต.ปางหมู) : ม.6 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดสบสอย(ต.ปางหมู) : ม.7 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะกึด(ต.ผาบ่อง) : ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดป่าปุ๊(ต.ผาบ่อง) : ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดผาบ่องเหนือ(ต.ผาบ่อง) : ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดผาบ่องใต้(ต.ผาบ่อง) : ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยเดื่อ(ต.ผาบ่อง) : ม.3 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะงา(ต.หมอกจำแป่) : ม.2 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดหมอกจำแป่(ต.หมอกจำแป่) : ม.1 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยขาน(ต.หมอกจำแป่) : ม.3 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดแก่นฟ้า(ต.ห้วยโป่ง) : ม.2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดไม้ฮุง(ต.ห้วยโป่ง) : ม.5 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านกลาง(ต.ห้วยโป่ง) : ม.7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดป่าลาน(ต.ห้วยโป่ง) : ม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยโป่ง(ต.ห้วยโป่ง) : ม.1 บ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สุยะ(ต.ห้วยผา) : ม.6 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดนาปลาจาด(ต.ห้วยผา) : ม.4 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดน้ำกัด(ต.ห้วยผา) : ม.2 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดป่าถ้ำวัว(ต.ห้วยผา) : ม.6 แม่สุยะ ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยผา(ต.ห้วยผา) : ม.1 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน


ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×