ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ แม่ฮ่องสอน โทร. 061-378-9211

ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน
 
ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด แม่ฮ่องสอน :
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อ.ปางมะผ้า อ.ปาย อ.สบเมย
อ.แม่ลาน้อย อ.ขุนยวม
 
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
ช่อดอกไม้ F25   ช่อดอกไม้ F26   ช่อดอกไม้ F27
ช่อดอกไม้ F28   ช่อดอกไม้ F29   ช่อดอกไม้ F30
พวงหรีด WR25   พวงหรีด WR26   พวงหรีด WR27
พวงหรีด WR28   พวงหรีด WR29   พวงหรีด WR30
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด แม่ฮ่องสอน     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดกลางทุ่ง(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดก้ำก่อ(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดจองคำ(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดดอนเจดีย์(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดปางล้อ(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุดอยกองมู(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดพระนอน(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดม่วยต่อ(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดหัวเวียง(ต.จองคำ) : ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดในสอย(ต.ปางหมู) : ม.4 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดกุงไม้สัก(ต.ปางหมู) : ม.2 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งกองมู(ต.ปางหมู) : ม.3 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านใหม่(ต.ปางหมู) : ม.5 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดปางหมู(ต.ปางหมู) : ม.1 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดผาอ่าง(ต.ปางหมู) : ม.3 ทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดศิลาหลวงเรไร(ต.ปางหมู) : ม.5 บ้านใหม่ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดสบป่อง(ต.ปางหมู) : ม.6 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดสบสอย(ต.ปางหมู) : ม.7 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะกึด(ต.ผาบ่อง) : ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดป่าปุ๊(ต.ผาบ่อง) : ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดผาบ่องเหนือ(ต.ผาบ่อง) : ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดผาบ่องใต้(ต.ผาบ่อง) : ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยเดื่อ(ต.ผาบ่อง) : ม.3 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะงา(ต.หมอกจำแป่) : ม.2 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดหมอกจำแป่(ต.หมอกจำแป่) : ม.1 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยขาน(ต.หมอกจำแป่) : ม.3 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดแก่นฟ้า(ต.ห้วยโป่ง) : ม.2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดไม้ฮุง(ต.ห้วยโป่ง) : ม.5 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านกลาง(ต.ห้วยโป่ง) : ม.7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดป่าลาน(ต.ห้วยโป่ง) : ม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยโป่ง(ต.ห้วยโป่ง) : ม.1 บ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สุยะ(ต.ห้วยผา) : ม.6 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดนาปลาจาด(ต.ห้วยผา) : ม.4 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดน้ำกัด(ต.ห้วยผา) : ม.2 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดป่าถ้ำวัว(ต.ห้วยผา) : ม.6 แม่สุยะ ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยผา(ต.ห้วยผา) : ม.1 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน


ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....