|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ มหาสารคาม : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ มหาสารคาม โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ มหาสารคาม(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด มหาสารคาม
 
ร้านดอกไม้ มหาสารคาม(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด มหาสารคาม :
อ.เชียงยืน อ.โกสุมพิสัย อ.ชื่นชม อ.บรบือ อ.ยางสีสุราช
อ.เมืองมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อ.นาเชือก อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.วาปีปทุม
อ.แกดำ อ.กุดรัง อ.นาดูน
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ มหาสารคาม (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด มหาสารคาม     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเกิ้งเหนือ(ต.เกิ้ง) : ม.6 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโนนตูม(ต.เกิ้ง) : ม.2 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดท่างาม(ต.เกิ้ง) : ม.21 ท่างาม ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดท่าประทาย(ต.เกิ้ง) : ม.3 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบ้านดินดำ(ดินดำ)(ต.เกิ้ง) : ม.1 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบึงวังยาว(ต.เกิ้ง) : ม.4 วังยาว ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบูรพาเกิ้งใต้(ต.เกิ้ง) : ม.5 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดวังยาว(วังยาววารี)(ต.เกิ้ง) : ม.4 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดศรีเวฬุวัน(ต.เกิ้ง) : ม.7 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน(ต.เขวา) : ม.3 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านติ้ว(ต.เขวา) : ม.12 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโพธิ์สระแก้ว(ต.เขวา) : ม.9 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดใหม่ขุนเขวา(ต.เขวา) : ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบ้านเอียด(ต.เขวา) : ม.5 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบ้านหมี่(ต.เขวา) : ม.8 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบ้านหัน(ต.เขวา) : ม.4 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบูรพาราม(ต.เขวา) : ม.13 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดปรมัยยิกาวาส(ต.เขวา) : ม.11 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดปรางค์กู่(ต.เขวา) : ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดราษฎร์ประดิษฐ์(ต.เขวา) : ม.2 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดสีชมพู(สีชมพูหนองตื่น)(ต.เขวา) : ม.7 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดเม่นใหญ่(ต.แก่งเลิงจาน) : ม.4 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโพธิไชยาราม(โพธิ์ชัยยารามหัวฝาย)(ต.แก่งเลิงจาน) : ม.12 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดดอนตูม(ต.แก่งเลิงจาน) : ม.1 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบ้านท่าแร่(ท่าแร่คงคาราม)(ต.แก่งเลิงจาน) : ม.5 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดสุวรรณาวาส(ต.แก่งเลิงจาน) : ม.10 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหนองใหญ่(ต.แก่งเลิงจาน) : ม.3 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหนองจิก(ต.แก่งเลิงจาน) : ม.10 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดเก่าน้อย(ต.แวงน่าง) : ม.3 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดเนรัญชรา(ต.แวงน่าง) : ม.15 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดเหนือแวงน่าง(ต.แวงน่าง) : ม.8 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดเหนือดงน้อย(ต.แวงน่าง) : ม.9 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโนนเดื่อ(ต.แวงน่าง) : ม.10 โนนเดื่อ ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดใต้แวงน่าง(ต.แวงน่าง) : ม.1 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดใต้ดงน้อย(ต.แวงน่าง) : ม.14 ดงน้อย ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดดอนบม(ต.แวงน่าง) : ม.6 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดป่าโนนแท่น(ต.แวงน่าง) : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดป่าศิลาขันธุ์วิเวก(ต.แวงน่าง) : ม.7 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดสว่าง(สว่างโนนเพ็ก)(ต.แวงน่าง) : ม.14 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบ้านโคกก่อ(โคกก่อ)(ต.โคกก่อ) : ม.1 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบ้านสมศรี(สมศรี)(ต.โคกก่อ) : ม.7 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดภูดิน(ต.โคกก่อ) : ม.5 ภูดิน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดศิริชัย(ต.โคกก่อ) : ม.10 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหนองโจด(ต.โคกก่อ) : ม.9 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหนองหิน(ต.โคกก่อ) : ม.3 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหนองอีดำ(ต.โคกก่อ) : ม.8 หนองอีดำ ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดเหล่าหนาด(ต.ดอนหว่าน) : ม.1 ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีวนาราม(ต.ดอนหว่าน) : ม.7 ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดดอนหว่าน(ต.ดอนหว่าน) : ม.7 ดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหนองหล่ม(ศรีบุญเรือง)(ต.ดอนหว่าน) : ม.3 ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหัวหนอง(ต.ดอนหว่าน) : ม.8 ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดเครือวัลย์สุทธาวาส(ต.ตลาด) : ม.6 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรี(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดท่าเสมา(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดธัญญาวาส(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดนาควิชัย(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบูรพาราม(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดประชาบำรุง(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดปัจฉิมทัศน์(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดป่าศุภมิตรสิทธาราม(ต.ตลาด) : ม.1 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดมหาชัย(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดศรีสวัสดิ์(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดส่องเหนือ(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดสามัคคี(ต.ตลาด) : ถนนมหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดอภิสิทธิ์(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดอุทัยทิศ(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดกุดเวียน(บ้านกุดเวียน)(ต.ท่าตูม) : ม.2 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดจันทราวาส(จันทราวาสอ้อยช้าง)(ต.ท่าตูม) : ม.7 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดดอนเรือ(ต.ท่าตูม) : ม.6 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดท่าตูม(ต.ท่าตูม) : ม.3 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดป่าสโมสร(ต.ท่าตูม) : ม.3 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดวารินทราวาส(ท่าตูมวารินทร์)(ต.ท่าตูม) : ม.9 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดสว่างอารมณ์(ต.ท่าตูม) : ม.4 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดสุทธาวาส(สุทธาวาสหนองข่า)(ต.ท่าตูม) : ม.5 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหนองโดน(ต.ท่าตูม) : ม.1 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโนนแต้(ต.ท่าสองคอน) : ม.4 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดขุนพรหมดำริ(อุปราช)(ต.ท่าสองคอน) : ม.3 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดดงเค็ง(ต.ท่าสองคอน) : ม.10 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดดอนหัน(ต.ท่าสองคอน) : ม.9 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดท่าสองคอน(ต.ท่าสองคอน) : ม.12 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดน้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม(ต.ท่าสองคอน) : ม.1 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดสันติวัน(ต.ท่าสองคอน) : ม.12 ท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหนองกุงเต่า(ต.ท่าสองคอน) : ม.2 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหินลาด(ต.ท่าสองคอน) : ม.8 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดจันทาริวาส(บ้านโนนมี้)(ต.บัวค้อ) : ม.2 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบัวค้อ(บ้านบัวค้อ)(ต.บัวค้อ) : ม.1 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดปทุมวนาราม(หนองบัว)(ต.บัวค้อ) : ม.4 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดยุวราช(บ้านโคก)(ต.บัวค้อ) : ม.3 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหนองค้อ(ต.บัวค้อ) : ม.5 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหนองคูณ(บ้านหนองคูณ)(ต.บัวค้อ) : ม.7 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดแสงสว่างบุ่งคล้า(บุ่งคล้า)(ต.ลาดพัฒนา) : ม.11 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด(ต.ลาดพัฒนา) : ม.1 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดกุดซุย(ต.ลาดพัฒนา) : ม.17 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดอัมพวัน(อัมพวันบ้านม่วง)(ต.ลาดพัฒนา) : ม.10 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดเจริญผล(ต.หนองโน) : ม.1 ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดเทพวิหก(ต.หนองโน) : ม.4 ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบ้านกุดแคน(ต.หนองโน) : ม.2 ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโคกศรี(บ้านโคกสี)(ต.หนองปลิง) : ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีหนองคู(บ้านหนองคู)(ต.หนองปลิง) : ม.3 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง(บ้านหนองปลิง)(ต.หนองปลิง) : ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดสถานสงเคราะห์คนชรา(ต.หนองปลิง) : ม.5 โคกสี ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหัวนาคำ(ต.หนองปลิง) : ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดดอนไฮ(ต.ห้วยแอ่ง) : ม.1 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดท่างาม(ต.ห้วยแอ่ง) : ม.4 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดบ้านโด(ต.ห้วยแอ่ง) : ม.3 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วัดหมากหญ้า(ต.ห้วยแอ่ง) : ม.6 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม


ร้านดอกไม้ มหาสารคาม (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×