|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ นครนายก : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ นครนายก โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ นครนายก(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด นครนายก
 
ร้านดอกไม้ นครนายก(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด นครนายก :
อ.เมืองนครนายก อ.บ้านนา อ.ปากพลี อ.องครักษ์
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ นครนายก (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด นครนายก     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเกาะกระชาย(ต.เขาพระ) : ม.3 เกาะกระชาย ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเขาทุเรียน(ต.เขาพระ) : ม.5 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเขาพระ(ต.เขาพระ) : ม.4 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดกุดตะเคียน(ต.เขาพระ) : ม.8 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบ้านขาม(ต.เขาพระ) : ม.7 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบ้านวังรี(วังทิพย์พันธาราม)(ต.เขาพระ) : ม.12 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบุหย่อง(ต.เขาพระ) : ม.7 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดวังตูม(ต.เขาพระ) : ม.1 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสมบูรณ์สามัคคี(ต.เขาพระ) : ม.10 ปากช่อง ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดใหม่บำเพ็ญผล(ต.ดงละคร) : ม.8 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดคลองโพธิ์(ต.ดงละคร) : ม.7 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดดงละคร(ต.ดงละคร) : ม.4 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดมณีวงค์(ต.ดงละคร) : ม.2 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสันติวัฒนาราม(ต.ดงละคร) : ม.5 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสุวรรณศิริ(ต.ดงละคร) : ม.3 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดหนองทองทราย(ต.ดงละคร) : ม.6 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดดอนยอ(ต.ดอนยอ) : ม.3 ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดพรหมมหาจุฬามณี(ต.ดอนยอ) : ม.5 ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเจดีย์ทอง(ต.ท่าช้าง) : ม.4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดโบสถ์การ้อง(ต.ท่าช้าง) : ม.11 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดท่าช้าง(ต.ท่าช้าง) : ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดนางหงษ์(ต.ท่าช้าง) : ม.13 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดวังกระโจม(ต.ท่าช้าง) : ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดใหญ่โพธาราม(ต.ท่าทราย) : ม.1 บ้านไร่ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดกุฏิการาม(ต.ท่าทราย) : ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดท่าทราย(ต.ท่าทราย) : ม.3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดมงคลถาวร(ต.ท่าทราย) : ม.3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดโพธินายก(ต.นครนายก) : ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบุญนาครักขิตาราม(ต.นครนายก) : ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดศรีเมือง(ต.นครนายก) : ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดส้มป่อย(ต.นครนายก) : ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดอินทาราม(ต.นครนายก) : ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดโพธิ์ไทร(ต.บ้านใหญ่) : ม.2 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดใหญ่ทักขิณาราม(ต.บ้านใหญ่) : ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดดง(ต.บ้านใหญ่) : ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดท่าข่อย(ต.บ้านใหญ่) : ม.1 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบุ่งกระเบา(ต.บ้านใหญ่) : ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดรังษีโสภณ(ต.บ้านใหญ่) : ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดวังไทร(ต.บ้านใหญ่) : ม.6 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดอุดมธานี(ต.บ้านใหญ่) : ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเขาชะโงก(ต.พรหมณี) : ม.1 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเขาน้อย(ต.พรหมณี) : ม.2 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเอี่ยมประดิษฐ์(ป่าส้าน)(ต.พรหมณี) : ม.3 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดโคกลำดวน(ต.พรหมณี) : ม.9 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม(ต.พรหมณี) : ม.4 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดธรรมปัญญา(ต.พรหมณี) : ม.7 ปากกระทุ่ม ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดวังปลาจีด(ต.พรหมณี) : ม.15 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสันตยาราม(ต.พรหมณี) : ม.12 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสุตธรรมาราม(ต.พรหมณี) : ม.13 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดหนองเตย(ต.พรหมณี) : ม.6 หนองเตย ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดกลางดอน(ต.ศรีจุฬา) : ม.5 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบางปรัง(นางปรัง)(ต.ศรีจุฬา) : ม.11 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบางหอย(ต.ศรีจุฬา) : ม.3 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดศรีจุฬา(ต.ศรีจุฬา) : ม.9 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดโคกกรวด(ต.ศรีนาวา) : ม.7 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดโสภาประชาสรรค์(ต.ศรีนาวา) : ม.6 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดคีรีวัน(ต.ศรีนาวา) : ม.1 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดท่าซุง(ต.ศรีนาวา) : ม.8 ท่าซุง ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดนาบุญ(ต.ศรีนาวา) : ม.3 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดศรีนาวา(ต.ศรีนาวา) : ม.2 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสบกเขียว(ต.ศรีนาวา) : ม.6 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดหนองโพธิ์(ต.ศรีนาวา) : ม.3 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดหนองจิก(ต.ศรีนาวา) : ม.5 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเกาะทอง(ต.สาริกา) : ม.8 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเขาแดง(ต.สาริกา) : ม.11 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเขานางบวช(ต.สาริกา) : ม.5 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเขาราชสีห์(ต.สาริกา) : ม.3 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดโพธิ์งาม(ต.สาริกา) : ม.10 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดชำนาญรังสรรค์(ต.สาริกา) : ม.4 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดตำหนัก(ต.สาริกา) : ม.3 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดตุมภรณ์รังษี(ต.สาริกา) : ม.4 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดถ้ำสาริกา(ต.สาริกา) : ม.3 สาริกา ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบ้านใหม่(ต.สาริกา) : ม.6 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบ้านดง(ต.สาริกา) : ม.1 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบ้านบุ่ง(ต.สาริกา) : ม.8 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดพราหมณี(ต.สาริกา) : ม.9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดวังดอกไม้(ต.สาริกา) : ม.7 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสวนหงษ์(ต.สาริกา) : ม.2 สวนหงษ์ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสุวรรณ(ต.สาริกา) : ม.8 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดท่าชัยศรีสุทธาวาส(ต.หินตั้ง) : ม.9 ท่าชัย ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดท่าด่าน(ต.หินตั้ง) : ม.2 ท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดบุ่งเข้สุขาราม(ต.หินตั้ง) : ม.7 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดสาริการาม(ต.หินตั้ง) : ม.6 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดหุบเมย(ต.หินตั้ง) : ม.5 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก


ร้านดอกไม้ นครนายก (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×