|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ นครพนม : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ นครพนม โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ นครพนม(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด นครพนม
 
ร้านดอกไม้ นครพนม(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด นครพนม :
อ.เมืองนครพนม อ.ท่าอุเทน อ.นาทม อ.บ้านแพง อ.วังยาง
อ.เรณูนคร อ.ธาตุพนม อ.นาหว้า อ.ปลาปาก อ.ศรีสงคราม
อ.โพนสวรรค์ อ.นาแก
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ นครพนม (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
พวงหรีด WR01   พวงหรีด WR02   พวงหรีด WR03
พวงหรีด WR04   พวงหรีด WR05   พวงหรีด WR06
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด นครพนม     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดโคกกุง(ต.โพธิ์ตาก) : ม.3 โคกกรุง ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพธิ์ศรี(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโอกาส(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดไตรรัตน์วนาราม(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดกกต้อง(ต.ในเมือง) : ม.8 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดกลาง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดน้อยโพธิ์คำ(ต.ในเมือง) : ม.4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดพระอินทร์แปลง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดมหาธาตุ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีเทพประดิษฐาราม(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีสมพร(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศิริพุทธาราม(ต.ในเมือง) : ม.7 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสว่างสุวรรณาราม(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสารภาณนิมิต(ต.ในเมือง) : ม.3 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดอรัญญิกาวาส(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโชคอำนวย(ต.กุรุคุ) : ม.9 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดไทยสามัคคี(ต.กุรุคุ) : ม.5 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดคำสว่างสามัคคี(ต.กุรุคุ) : ม.6 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดนาโป่ง(ต.กุรุคุ) : ม.4 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดบัวระพันทอง(ต.กุรุคุ) : ม.8 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดวังตามัว(ต.กุรุคุ) : ม.2 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีมงคล(ต.กุรุคุ) : ม.3 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดหนองบัวทอง(ต.กุรุคุ) : ม.1 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดหนองหญ้าไซ(ต.กุรุคุ) : ม.3 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดเกาะแก้วธรรมาราม(ต.ขามเฒ่า) : ม.3 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดเนินสะอาด(ต.ขามเฒ่า) : ม.9 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดนันทวัน(ป่านันทวัน)(ต.ขามเฒ่า) : ม.4 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดบุญเวทอุทยาน(ต.ขามเฒ่า) : ม.7 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดปทุมธรรมาราม(ต.ขามเฒ่า) : ม.5 ชะโงม ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดประสาทโสภณาราม(ต.ขามเฒ่า) : ม.5 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดป่าสามัคคีธรรม(ต.ขามเฒ่า) : ม.1 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดพุทธยาภิบาล(ต.ขามเฒ่า) : ม.4 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีคุณเมือง(ต.ขามเฒ่า) : ม.8 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีชมชื่น(ต.ขามเฒ่า) : ม.1 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพนค้อ(ต.คำเตย) : ม.10 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพนป่าหว้าน(โนนป่าหว้าน)(ต.คำเตย) : ม.7 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดไตรรัตนาราม(ต.คำเตย) : ม.9 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดจอมศรี(ต.คำเตย) : ม.2 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดปราโมทย์อันธวัน(ต.คำเตย) : ม.4 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดวังไฮ(ต.คำเตย) : ม.3 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีคุณเมือง(ต.คำเตย) : ม.6 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีมงคล(ต.คำเตย) : ม.8 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสามัคคีธรรม(ต.คำเตย) : ม.1 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดหนองยาว(ต.คำเตย) : ม.11 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโกมุทพุทธาราม(ต.ดงขวาง) : ม.4 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดกกไฮ(ต.ดงขวาง) : ม.10 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดประดิษฐ์บุปผาราม(ต.ดงขวาง) : ม.2 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดมเหศรสุภาราม(ต.ดงขวาง) : ม.5 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดมงคลรัตนาราม(ต.ดงขวาง) : ม.7 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดวาปีปุณฑริการาม(ต.ดงขวาง) : ม.6 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสมสะอาด(ต.ดงขวาง) : ม.1 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสระพังทอง(ต.ดงขวาง) : ม.6 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดเมืองเก่า(ต.ท่าค้อ) : ม.2 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโนนสะอาด(ต.ท่าค้อ) : ม.5 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพธิ์ไทร(ต.ท่าค้อ) : ม.3 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดจิตตสาโรศรัทธาราม(ต.ท่าค้อ) : ม.1 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดชลธารบุญญาวาส(ต.ท่าค้อ) : ม.3 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีจันทราวาส(ต.ท่าค้อ) : ม.1 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีบุญเรือง(ต.ท่าค้อ) : ม.8 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสว่างอารมณ์(ต.ท่าค้อ) : ม.10 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดอัมพวนาราม(ต.ท่าค้อ) : ม.7 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโคกเกลี้ยง(ต.นาทราย) : ม.8 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโนนขาม(ต.นาทราย) : ม.13 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพธิ์ชัยสว่างอารมณ์(ต.นาทราย) : ม.10 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพธิ์พฤกษ์คุณาราม(ต.นาทราย) : ม.9 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพนแก้ว(ต.นาทราย) : ม.3 โพนงาม ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพนข่าศรีคุณเมือง(ต.นาทราย) : ม.6 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพนงาม(ต.นาทราย) : ม.12 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพนทองศิริมงคล(ต.นาทราย) : ม.1 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีทัศน์(ต.นาทราย) : ม.4 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีบัวบาน(ต.นาทราย) : ม.5 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีสะอาด(ต.นาทราย) : ม.8 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีสะอาด(ต.นาทราย) : ม.11 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศิริโสภาพ(ต.นาทราย) : ม.2 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสระพังทอง(ต.นาทราย) : ม.7 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดเวินพระบาทภูกระแต(ต.นาราชควาย) : ม.7 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดนาคู(ต.นาราชควาย) : ม.2 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดบุปผาราม(ต.นาราชควาย) : ม.1 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีบัวบาน(ต.นาราชควาย) : ม.7 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีบุญเรือง(ต.นาราชควาย) : ม.8 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศิรยานุราชอุทิศ(ต.นาราชควาย) : ม.5 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสระพังทอง(ต.นาราชควาย) : ม.4 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสว่างศิลาวาส(ต.นาราชควาย) : ม.3 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดแก่งเมือง(ต.บ้านกลาง) : ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโกศลมัชฌิมาวาส(ต.บ้านกลาง) : ม.3 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดจอมศรี(ต.บ้านกลาง) : ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดป่ามหาวัน(ต.บ้านกลาง) : ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสุพรรณกมลาวาส(ต.บ้านกลาง) : ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดอดิสัยวนาราม(ต.บ้านกลาง) : ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดเทพนม(ต.บ้านผึ้ง) : ม.8 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดแจ้งนฤมิตร(ต.บ้านผึ้ง) : ม.3 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดดงสว่าง(ต.บ้านผึ้ง) : ม.7 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดดอนม่วง(ต.บ้านผึ้ง) : ม.9 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดนาโพธิ์(ต.บ้านผึ้ง) : ม.5 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดสันตยาภิรมย์(ต.บ้านผึ้ง) : ม.2 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดหัวโพน(ต.บ้านผึ้ง) : ม.4 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดเทพนมสุทธาวาส(ต.หนองญาติ) : ม.5 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดเอนกธรรมคุณ(ต.หนองญาติ) : ม.9 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดจอมแจ้ง(ต.หนองญาติ) : ม.9 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดดอนโมง(ต.หนองญาติ) : ม.4 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดภูเขาทอง(ต.หนองญาติ) : ม.3 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดรังษีญาติการาม(ต.หนองญาติ) : ม.6 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีชมชื่น(ต.หนองญาติ) : ม.7 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรีบุญเรือง(ต.หนองญาติ) : ม.8 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดหนองญาติ(ต.หนองญาติ) : ม.2 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดหนองบัวคำ(ต.หนองญาติ) : ม.1 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพธิ์ชัย(ต.อาจสามารถ) : ม.4 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดโพนสว่าง(ต.อาจสามารถ) : ม.4 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดจอมพล(ต.อาจสามารถ) : ม.1 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดจอมพลาวาส(ต.อาจสามารถ) : ม.2 สำราญ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดทุ่งประชานารถ(ต.อาจสามารถ) : ม.7 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดธรรมวิเวก(ต.อาจสามารถ) : ม.1 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดธาตุ(ต.อาจสามารถ) : ม.3 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดนาสมดี(ต.อาจสามารถ) : ม.9 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดมงคลบุรีศักดาราม(ต.อาจสามารถ) : ม.5 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดศรัทธาราม(ต.อาจสามารถ) : ม.4 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วัดอัมพวัน(ต.อาจสามารถ) : ม.10 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม


ร้านดอกไม้ นครพนม (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×