|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ นครศรีธรรมราช โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด นครศรีธรรมราช
 
ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด นครศรีธรรมราช :
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ อ.ปากพนัง อ.ร่อนพิบูลย์
อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด อ.ทุ่งสง อ.พรหมคีรี อ.ลานสะกา
อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.ช้างกลาง อ.นบพิตำ อ.พระพรหม อ.สิชล
อ.ขนอม อ.ถ้ำพรรณรา อ.นาบอน อ.พิปูน อ.หัวไทร
อ.จุฬาภรณ์ อ.ท่าศาลา อ.บางขัน
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด นครศรีธรรมราช     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดโพธิ์เสด็จ(ต.โพธิ์เสด็จ) : ม.8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดโพธิ์ทอง(ต.โพธิ์เสด็จ) : ม.5 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดทุ่งแย้(ต.โพธิ์เสด็จ) : ม.6 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดวนาราม(ต.โพธิ์เสด็จ) : ม.4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดหัวอิฐ(ต.โพธิ์เสด็จ) : ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดเพชรจริก(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดเสมาเมือง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดโคกธาตุ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดชลเฉนียน(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดชายนา(ต.ในเมือง) : ป่ากล้วย ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดท้าวโคตร(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดบุญนารอบ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดพระนคร(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดศาลามีชัย(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดสระเรียง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดสวนป่าน(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดสวนหลวง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดหน้าพระบรมธาตุ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดหน้าพระลาน(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดน้ำรอบ(ต.ไชยมนตรี) : ม.1 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดพระเขียน(ต.ไชยมนตรี) : ม.1 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดหนองบัว(ต.ไชยมนตรี) : ม.3 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดชัน(ต.กำแพงเซา) : ม.4 ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดท้าวราษฎร์(ต.กำแพงเซา) : ม.3 ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดบ้านตาล(ต.กำแพงเซา) : ม.2 ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดสวนพลาราม(ต.กำแพงเซา) : ม.2 ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดเสาธงทอง(ต.คลัง) : ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดบูรณาราม(ต.คลัง) : ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดมเหยงคณ์(ต.คลัง) : ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดวังตะวันตก(ต.คลัง) : ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดวังตะวันออก(ต.คลัง) : ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดโดนธาราม(ต.ท่าเรือ) : ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดกุฏิ(ต.ท่าเรือ) : ม.16 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดจังหูน(ต.ท่าเรือ) : ม.3 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดพังสิงห์(ต.ท่าเรือ) : ม.2 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดสว่างอารมณ์(ต.ท่าเรือ) : ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดหนองหนอน(ต.ท่าเรือ) : ม.12 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดหมน(ต.ท่าเรือ) : ม.5 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดนารีประดิษฐ์(ต.ท่าไร่) : ม.4 ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดราษฎร์เจริญ(ต.ท่าไร่) : ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดสิริวัฒนาราม(ต.ท่าไร่) : ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดแจ้ง(ต.ท่างิ้ว) : ม.2 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดโรงฆ้อง(ต.ท่างิ้ว) : ม.3 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดท่างาม(ต.ท่างิ้ว) : ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดป่ายาง(ต.ท่างิ้ว) : ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดมะม่วงปลายแขน(ต.ท่างิ้ว) : ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์(ต.ท่างิ้ว) : ม.7 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดวิมุตติธรรม(ต.ท่างิ้ว) : ม.5 ปากป้าย ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดศาลาไพ(ต.ท่างิ้ว) : ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดคงคาเลียบ(ต.ท่าซัก) : ม.3 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดนาวง(ต.ท่าซัก) : ม.5 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดแจ้ง(ต.ท่าวัง) : ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดใหญ่ชัยมงคล(ต.ท่าวัง) : ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดจันทาราม(ต.ท่าวัง) : ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดชะเมา(ต.ท่าวัง) : ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดท่าโพธิ์(ต.ท่าวัง) : ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดประดู่พัฒนาราม(ต.ท่าวัง) : ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดศรีทวี(ต.ท่าวัง) : ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดพระมงกุฎ(ต.นาเคียน) : ม.6 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดดอนยาง(ต.นาทราย) : ม.5 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดน้ำสรง(ต.นาทราย) : ม.3 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดหญ้า(ต.นาทราย) : ม.2 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดตรีนิมิตร(ต.บางจาก) : ม.1 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดท่าสะท้อน(ต.บางจาก) : ม.2 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดธาราวดี(ต.บางจาก) : ม.5 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดบางใหญ่(ต.บางจาก) : ม.5 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดบางสะพาน(ต.บางจาก) : ม.7 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดมัชฌิมภูมิ(ต.บางจาก) : ม.1 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดมุจลินทราวาส(ต.บางจาก) : ม.6 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดหนองนก(ต.บางจาก) : ม.2 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดโบสถ์(ต.ปากนคร) : ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดคูพาย(ต.ปากนคร) : ม.5 คูพาย ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดท่านคร(ต.ปากนคร) : ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดนางพระยา(ต.ปากนคร) : ม.3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดปากนครบน(ต.ปากนคร) : ม.2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดมุขธารา(ต.ปากนคร) : ม.1 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดโบสถ์(ต.ปากพูน) : ม.9 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดไพศาลสถิตย์(ต.ปากพูน) : ม.3 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดทรายทองสันตาราม(ต.ปากพูน) : ม.4 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดท่าแพ(ต.ปากพูน) : ม.1 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดท่าม่วง(ต.ปากพูน) : ม.2 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดมะม่วงทอง(ต.ปากพูน) : ม.7 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดวิสุทธิยาราม(ต.ปากพูน) : ม.6 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดศรีมงคล(ต.ปากพูน) : ม.8 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดราษฎร์ประดิษฐ์(มะม่วงสองต้น)(ต.มะม่วงสองต้น) : ม.1 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช


ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×