|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ น่าน : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ น่าน โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ น่าน(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด น่าน
 
ร้านดอกไม้ น่าน(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด น่าน :
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เวียงสา อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง
อ.เชียงกลาง อ.แม่จริม อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง อ.สองแคว
อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.นาหมื่น อ.ปัว อ.สันติสุข
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ น่าน (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
พวงหรีด WR37   พวงหรีด WR38   พวงหรีด WR39
พวงหรีด WR40   พวงหรีด WR41   พวงหรีด WR42
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด น่าน     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดดอนเฟือง(ต.เรือง) : ม.2 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดศรีนาเรือง(ต.เรือง) : ม.3 เรือง ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดศรีนาป่าน(ต.เรือง) : ม.1 ศรีนาป่าน ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดเชียงแข็ง(ต.ในเวียง) : เชียงแข็ง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดเมืองเล็น(ต.ในเวียง) : ถ.มะโน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดไผ่เหลือง(ต.ในเวียง) : ถ.มหาพรหม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดกู่คำ(ต.ในเวียง) : ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดช้างเผือก(ต.ในเวียง) : ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดดอนแก้ว(ต.ในเวียง) : ถ.เปรมปรีดา ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดท่าช้าง(ต.ในเวียง) : ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดน้ำล้อม(ต.ในเวียง) : ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดพญาภู(ต.ในเวียง) : ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดพระเกิด(ต.ในเวียง) : ถ.ราษฎร์อำนวย ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดพระเนตร(ต.ในเวียง) : ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำ(ต.ในเวียง) : ม.13 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดพวงพยอม(ต.ในเวียง) : ม.14 พวงพยอม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดภูมินทร์(ต.ในเวียง) : ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดมงคล(ต.ในเวียง) : ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดมณเฑียร(ต.ในเวียง) : ถ.รอบเวียง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดมหาโพธิ์(ต.ในเวียง) : ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดมิ่งเมือง(ต.ในเวียง) : ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดศรีพันต้น(ต.ในเวียง) : ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดสถารศ(ต.ในเวียง) : ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดสวนตาล(ต.ในเวียง) : ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดหัวเวียงใต้(ต.ในเวียง) : ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดหัวข่วง(ต.ในเวียง) : ถ.มหาพรหม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดอภัย(ต.ในเวียง) : ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดอรัญญาวาส(ต.ในเวียง) : ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดไชยสถาน(ต.ไชยสถาน) : ม.2 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดต้นแก้ว(ต.ไชยสถาน) : ม.2 ถ.มนเทียร ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดตาแก้ว(ต.ไชยสถาน) : ม.6 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดปางค่า(ต.ไชยสถาน) : ม.6 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดฝาง(ต.ไชยสถาน) : ม.5 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดศรีเกิด(ต.ไชยสถาน) : ม.3 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดคอวัง(ต.กองควาย) : ม.3 คอวัง ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดธงหลวง(ต.กองควาย) : ม.1 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดนาผา(ต.กองควาย) : ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดน้ำครกเก่า(ต.กองควาย) : ม.5 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดพุฒิมาราม(ต.กองควาย) : ม.2 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดเขาน้อยเทสรังสี(ต.ดู่ใต้) : ม.11 เขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดเจดีย์(ต.ดู่ใต้) : ม.4 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดเชียงราย(ต.ดู่ใต้) : ม.8 เชียงราย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดดอนมูล(ต.ดู่ใต้) : ม.5 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดดู่ใต้(ต.ดู่ใต้) : ม.2 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดพญาวัด(ต.ดู่ใต้) : ม.6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย(ต.ดู่ใต้) : ม.11 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดสมุน(ต.ดู่ใต้) : ม.7 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดเขื่อนแก้ว(ต.ถืมตอง) : ม.2 เคี๊ยะ ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดดอนถืมตอง(ต.ถืมตอง) : ม.6 ดอนถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดถืมตอง(ต.ถืมตอง) : ม.1 ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดนวราษฎร์(ต.นาซาว) : ม.5 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดนาซาว(ต.นาซาว) : ม.1 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดบ้านต้าม(ต.นาซาว) : ม.6 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดสะไมย์(ต.นาซาว) : ม.2 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดผาขวาง(ต.บ่อ) : ม.4 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดภูเวียง(ต.บ่อ) : ม.3 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดสาระ(ต.บ่อ) : ม.3 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดห้วยยื่น(ต.บ่อ) : ม.2 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดผาตูบ(ต.ผาสิงห์) : ม.1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดผาสิงห์(ต.ผาสิงห์) : ม.4 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดสวนหอม(ต.ผาสิงห์) : ม.3 ถ.ซอย3ผากอง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดเชียงยืน(ต.สวก) : ม.4 เชียงยืน ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดซาวหลวง(ต.สวก) : ม.5-7 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดบ่อสวก(ต.สวก) : ม.1 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดป่าคา(ต.สวก) : ม.2 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดม่วง(ม่วงเจริญราษฎร์)(ต.สวก) : ม.3 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดป่าศรีถาวรวังตาว(ต.สะเนียน) : ม.7 วังตาว ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วัดสุรธาดาราม(ต.สะเนียน) : ม.3 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน


ร้านดอกไม้ น่าน (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×