|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ หนองคาย : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ หนองคาย โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ หนองคาย(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด หนองคาย
 
ร้านดอกไม้ หนองคาย(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด หนองคาย :
อ.เฝ้าไร่ อ.โพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ อ.ศรีเชียงใหม่ อ.สังคม
อ.เมืองหนองคาย อ.โพนพิสัย อ.รัตนวาปี อ.สระใคร
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ หนองคาย (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F19   ช่อดอกไม้ F20   ช่อดอกไม้ F21
ช่อดอกไม้ F23   ช่อดอกไม้ F24   ช่อดอกไม้ F25
พวงหรีด WR19   พวงหรีด WR20   พวงหรีด WR21
พวงหรีด WR22   พวงหรีด WR23   พวงหรีด WR24
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด หนองคาย     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดโนนอุดมหนองแจ้ง(ต.เมืองหมี) : ม.5 หนองแจ้ง ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดราษฎร์จำนงค์(ต.เมืองหมี) : ม.3 ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดวาปีประดิษฐ์(ต.เมืองหมี) : ม.9 ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีชมชื่น(ต.เมืองหมี) : ม.2 ศรีชมชื่น ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีชมชื่น(ต.เมืองหมี) : ม.11 ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสุภกิจเจริญ(ต.เมืองหมี) : ม.1 ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเทพพลประดิษฐาราม(ต.เวียงคุก) : ม.2 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดโพนโป่ง(ต.เวียงคุก) : ม.5 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดกุศลนารี(ต.เวียงคุก) : ม.3 บ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดป่าโรงบ่ม(ต.เวียงคุก) : ม.5 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดป่าดอนช้างเผือก(ต.เวียงคุก) : ม.10 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดยอดแก้ว(ต.เวียงคุก) : ม.4 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีมงคลธรรมาราม(ต.เวียงคุก) : ม.3 เวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสมประศักดิ์(ต.เวียงคุก) : ม.1 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสาวสุวรรณาราม(ต.เวียงคุก) : ม.2 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเนินพระเนาวนาราม(ต.โพธิ์ชัย) : ม.4 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดคำแค(ต.โพธิ์ชัย) : ม.2 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดดอนมนต์(ต.โพธิ์ชัย) : ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดมงคลศิลาคุณ(ต.โพธิ์ชัย) : ม.9 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดรัตนวาปี(ต.โพธิ์ชัย) : ม.6 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดวนาภิรมย์(ต.โพธิ์ชัย) : ม.1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดอรุณรังษี(ต.โพธิ์ชัย) : ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดโพธิ์ชัย(โพธิชัย)(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดโพธิ์ศรี(ต.ในเมือง) : ม.4 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดชัยพร(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดทุ่งสว่าง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดนาฬิกวนาวาส(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดมีชัยท่า(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดยอดแก้ว(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดลำดวน(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีเมือง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีคุณเมือง(ต.ในเมือง) : ม.5 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีชมชื่น(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีบุญเรือง(ต.ในเมือง) : ม.1 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีษะเกษ(ต.ในเมือง) : ม.1 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีสุมังคล์(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสระแก้ว(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสิริมหากัจจายน์(ต.ในเมือง) : ม.17 วัดธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดหายโศก(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดอุดมมหาวัน(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดปทุมวนาราม(หนองบัว)(ต.กวนวัน) : ม.1 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดประชาอุปถัมภ์(ต.กวนวัน) : ม.3 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดพระไชยเชษฐาธิราช(ต.กวนวัน) : ม.5 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดราษฎร์บำรุง(ต.กวนวัน) : ม.4 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีอุบลเขต(ต.กวนวัน) : ม.6 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศาสนกิจบริหาร(ต.กวนวัน) : ม.2 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสุธรรมนิมิต(ต.กวนวัน) : ม.5 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดหนองเคร่า(ต.กวนวัน) : ม.1 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเทพนิมิตวนาราม(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.5 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดโชคอำนวยพร(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.4 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดโพธิสมภาร(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.3 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดดงพระเจ้าพรหมวิหาร(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.8 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดตนเย็นนา(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดบุญเรืองสุวรรณณาราม(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดพระประดิษฐ์(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.1 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดวรเขตวนาราม(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.9 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีบัวบาน(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.2 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศิลาเขตอุดม(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.6 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศิลาโบราณ(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดอรัญญิกาวาส(ต.ค่ายบกหวาน) : ม.13 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดธรรมสามัคคี(ต.บ้านเดื่อ) : ม.9 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดบ้านเดื่อใต้(ต.บ้านเดื่อ) : ม.8 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดป่าอุดมคงคานิมิต(ต.บ้านเดื่อ) : ม.6 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดพุทธไสยาสน์(ต.บ้านเดื่อ) : ม.10 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดมหาประชา(ต.บ้านเดื่อ) : ม.5 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดมัชฌิมประดิษฐ์(ต.บ้านเดื่อ) : ม.4 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีวราพร(ต.บ้านเดื่อ) : ม.13 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศิริวาลุกาลัย(ต.บ้านเดื่อ) : ม.12 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสนทนาธรรมาราม(ต.บ้านเดื่อ) : ม.2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดอุดมผลาผล(ต.บ้านเดื่อ) : ม.1 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดอุทุมพร(ต.บ้านเดื่อ) : ม.2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดโกเสยเขต(ต.ปะโค) : ม.1 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดกุกุรัตนาราม(ต.ปะโค) : ม.6 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดชุมแพ(ต.ปะโค) : ม.2 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดธาตุบุ(ต.ปะโค) : ม.3 โคกป่าฝาง ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดป่านามกุล(ต.ปะโค) : ม.4 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดพระธาตุบุ(ต.ปะโค) : ม.3 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดอุดมสรรพผล(ต.ปะโค) : ม.2 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.11 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดโพธิ์ตาก(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.4 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดนิมิตธรรม(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.9 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดป่าวังธรรม(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.6 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดพระธาตุบังพวน(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.3 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดพิเศษสังฆาลัย(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.7 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดยางคำ(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.5 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีรัตนานุกูล(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.6 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีสว่างโคกคำ(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.2 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศิริมงคล(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.1 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสว่างพัฒนานุกูล(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.8 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสามัคคีเจริญธรรม(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.12 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสาลวรรณนิมิต(ต.พระธาตุบังพวน) : ม.10 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเหล่ามีชัย(ต.มีชัย) : ม.6 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดจอมมณี(ต.มีชัย) : ม.1 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดจันทรสามัคคี(ต.มีชัย) : ม.7 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดมีชัยทุ่ง(ต.มีชัย) : ม.2 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเขตอุดม(ต.วัดธาตุ) : ม.9 นาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดโพนงาม(ต.วัดธาตุ) : ม.8 โพนงาม ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดบำเพ็ญวิหารธรรม(ต.วัดธาตุ) : ม.6 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดป่าชัยมงคล(ต.วัดธาตุ) : ม.11 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดป่าศรีวิลัย(ต.วัดธาตุ) : ม.7 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดป่าอุดมพร(ต.วัดธาตุ) : ม.4 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดรุ่งอรุณวนาราม(ต.วัดธาตุ) : ม.3 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีบัวบาง(ต.วัดธาตุ) : ม.1 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสร้างประทาย(ต.วัดธาตุ) : ม.10 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสหธรรมิกาวาส(ต.วัดธาตุ) : ม.2 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเกาะแก้ว(ต.สองห้อง) : ม.4 ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดบ่อน้ำสถิตย์(ต.สองห้อง) : ม.1 ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดพนาสณฑ์(ต.สองห้อง) : ม.3 ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดมงคลศรีเจริญ(ต.สองห้อง) : ม.9 ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดมงคลสมณกิจ(ต.สองห้อง) : ม.5 ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดรุ่งเรืองธรรม(ต.สองห้อง) : ม.6 ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดวาปีเกษตร(ต.สองห้อง) : ม.2 ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดอุดมวันประดิษฐ์(ต.สองห้อง) : ม.8 ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดดงเวน(ต.สีกาย) : ม.5 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดธรรมรัตนากร(ต.สีกาย) : ม.1 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดพุทธนิคม(ต.สีกาย) : ม.7 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีวิไล(ต.สีกาย) : ม.2 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีสว่าง(ต.สีกาย) : ม.6 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศาสนูปถัมภ์(ต.สีกาย) : ม.4 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดอุบลวนาราม(ต.สีกาย) : ม.5 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเกษตรศิริ(ต.หนองกอมเกาะ) : ม.5 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเขตนิมิต(ต.หนองกอมเกาะ) : ม.2 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเทพวราราม(ต.หนองกอมเกาะ) : ม.8 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์(ต.หนองกอมเกาะ) : ม.9 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง(ต.หนองกอมเกาะ) : ม.6 โนนธาตุ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีเจริญ(ต.หนองกอมเกาะ) : ม.7 บ้านหนองเดิ่น ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสายชลมณฑาราม(ต.หนองกอมเกาะ) : ม.3 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสุขสว่าง(ต.หนองกอมเกาะ) : ม.4 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสุริยวงศาวาส(ต.หนองกอมเกาะ) : ม.1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเจริญสมณกิจ(ต.หาดคำ) : ม.4 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดกัปปาสิกวัน(ต.หาดคำ) : ม.7 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดวาฬุกรมณีท่า(ต.หาดคำ) : ม.2 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดวาฬุกรมณีทุ่ง(ต.หาดคำ) : ม.2 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสามัคคี(ต.หาดคำ) : ม.5 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดอนุวันประดิษฐ์(ต.หาดคำ) : ม.6 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดอุปถัมภ์(ต.หาดคำ) : ม.8 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเตยนิมิต(ต.หินโงม) : ม.3 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดเทพจันทรังษี(ต.หินโงม) : ม.5 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดชัยราษฎร์เจริญสงฆ์(ต.หินโงม) : ม.2 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศรีสมพร(ต.หินโงม) : ม.6 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศาลาคำ(ต.หินโงม) : ม.4 ศาลาคำ ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดศิลาธิคุณ(ต.หินโงม) : ม.1 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
วัดสหมิตรอุปถัมภ์(ต.หินโงม) : ม.6 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย


ร้านดอกไม้ หนองคาย (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×