|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ นนทบุรี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ นนทบุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ นนทบุรี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด นนทบุรี
 
ร้านดอกไม้ นนทบุรี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด นนทบุรี :
อ.เมืองนนทบุรี อ.บางใหญ่ อ.บางกรวย อ.บางบัวทอง อ.ปากเกร็ด
อ.ไทรน้อย
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ นนทบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F25   ช่อดอกไม้ F26   ช่อดอกไม้ F27
ช่อดอกไม้ F28   ช่อดอกไม้ F29   ช่อดอกไม้ F30
พวงหรีด WR25   พวงหรีด WR26   พวงหรีด WR27
พวงหรีด WR28   พวงหรีด WR29   พวงหรีด WR30
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด นนทบุรี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเพลง(ต.ไทรม้า) : ม.5 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดแดงธรรมชาติ(ต.ไทรม้า) : ม.1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดไทรม้าเหนือ(ต.ไทรม้า) : ม.4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดไทรม้าใต้(ต.ไทรม้า) : ม.4 บ้านไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดบางนา(ต.ไทรม้า) : ม.6 บ้านบางนา ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดชมภูเวก(ต.ท่าทราย) : ม.4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดตำหนักใต้(ต.ท่าทราย) : ม.4 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดโพธิ์ทองล่าง(ต.บางเขน) : ม.7 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดกล้วย(ต.บางเขน) : ม.5 บ้านกล้วย ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดกำแพง(ต.บางเขน) : ม.8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดทางหลวง(ต.บางเขน) : ม.6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดฝาง(ต.บางเขน) : ม.3 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดพุทธปัญญา(ต.บางเขน) : ม.7 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดเขียน(ต.บางไผ่) : ม.2 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดโชติการาม(ต.บางไผ่) : ม.3 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดค้างคาว(ต.บางไผ่) : ม.4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดตึก(ต.บางไผ่) : ม.4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดทองนาปรัง(ต.บางไผ่) : ม.5 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดศาลารี(ต.บางไผ่) : ม.4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดสังฆทาน(ต.บางไผ่) : ม.3 บ้านบางไผ่น้อย ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดอมฤต(ต.บางไผ่) : ม.1 คลองบางศรีทอง ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดแคนอก(ต.บางกระสอ) : ม.2 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(ต.บางกระสอ) : ม.5 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดกลางบางซื่อ(ต.บางกระสอ) : ม.6 ถนนนนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดน้อยนอก(ต.บางกระสอ) : ม.4 คลองบางกระสอ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดบัวขวัญ(ต.บางกระสอ) : ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดสมรโกฎิ(ต.บางกระสอ) : ม.8 ถนนวงแหวน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดแคใน(ต.บางกร่าง) : ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดโตนด(ต.บางกร่าง) : ม.9 บ้านตลาดขวัญ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดโบสถ์ดอนพรหม(ต.บางกร่าง) : ม.10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดขวัญเมือง(ต.บางกร่าง) : ม.8 บ้านบางข่า ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดบางกร่าง(ต.บางกร่าง) : ม.3 คลองบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดบางระโหง(ต.บางกร่าง) : ม.9 คลองอ้อม ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดประชารังสรรค์(ต.บางกร่าง) : ม.10 บ้านบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดปราสาท(ต.บางกร่าง) : ม.4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดบางรักน้อย(ต.บางรักน้อย) : ม.3 บ้านบางรักน้อย ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดเฉลิมพระเกียรติ(ต.บางศรีเมือง) : ม.3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดบางศรีเมือง(ต.บางศรีเมือง) : ม.1 ถนนนนทบุรี-ไทรน้อย ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดป่าเรไร(ต.บางศรีเมือง) : ม.1 ถนนนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์(ต.บางศรีเมือง) : ม.1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดสลักใต้(ต.บางศรีเมือง) : ม.3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดเขมาภิรตาราม(ต.สวนใหญ่) : ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดท้ายเมือง(ต.สวนใหญ่) : ม.1 บ้านตลาดขวัญ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดทินกรนิมิต(ต.สวนใหญ่) : ม.4 ถนนประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดนครอินทร์(ต.สวนใหญ่) : ม.6 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดบางแพรกเหนือ(ต.สวนใหญ่) : ม.2 ถนนประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดบางแพรกใต้(ต.สวนใหญ่) : ม.3 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดบางขวาง(ต.สวนใหญ่) : ม.4 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดปากน้ำ(ต.สวนใหญ่) : ม.9 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดพลับพลา(ต.สวนใหญ่) : ม.9 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดลานนาบุญ(ต.สวนใหญ่) : ม.9 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี


ร้านดอกไม้ นนทบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×