|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ปทุมธานี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ปทุมธานี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ปทุมธานี
 
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ปทุมธานี :
อ.เมืองปทุมธานี อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา อ.สามโคก อ.หนองเสือ
อ.คลองหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ปทุมธานี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ปทุมธานี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดไพร่ฟ้า(ต.บางเดื่อ) : ม.2 บ้านคลองบางโพธิ์ใต้ ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดน้ำวน(ต.บางเดื่อ) : ม.6 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางเดื่อ(ต.บางเดื่อ) : ม.4 บ้านบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดหนองปรง(ต.บางเดื่อ) : ม.3 บ้านหนองปรง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดเกริน(ต.บางกะดี) : ม.1 บ้านเกริน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางกะดี(ต.บางกะดี) : ม.4 บ้านบางกะดี ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางกุฎีทอง(ต.บางกะดี) : ม.2 บ้านบางกะดี ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดสังลาน(ต.บางกะดี) : ม.3 บ้านกองซอง ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดชินวราราม(ต.บางขะแยง) : ม.2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดตลาดเหนือ(ต.บางขะแยง) : ม.3 บ้านตลาดเหนือ ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดตลาดใต้(ต.บางขะแยง) : ม.3 บ้านตลาด ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางนางบุญ(ต.บางขะแยง) : ม.4 บางนางบุญ ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดป่ากลางทุ่ง(ต.บางขะแยง) : ม.2 บ้านบางขะแยง ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดเกาะเกรียง(ต.บางคูวัด) : ม.5 บ้านเกาะเกรียง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางคูวัดใน(ต.บางคูวัด) : ม.7 บ้านใน ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางคูวัดกลาง(ต.บางคูวัด) : ม.4 บ้านตีนเลน ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางคูวัดนอก(ต.บางคูวัด) : ม.7 บ้านบางคูวัดนอก ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางตะไนย์(ต.บางคูวัด) : ม.6 บ้านบางตะไนย์ ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดโคก(ต.บางปรอก) : - ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดโสภาราม(ต.บางปรอก) : ม. ถนนโสภา ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดฉาง(ต.บางปรอก) : - ฉาง ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางโพธิ์ใน(ต.บางปรอก) : ม. บ้านบางโพธิ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส(ต.บางปรอก) : ม. บ้านคลองบางปรอก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดเวฬุวัน(ต.บางพูด) : ม.1 คลองเปรมประชากร ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดดาวเรือง(ต.บางพูด) : ม.6 บ้านบางพูด ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดเปรมประชา(ต.บางพูน) : ม.2 บ้านคลองเปรม ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางพูน(ต.บางพูน) : ม.4 บ้านบางพูน ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบุญชื่นชู(ต.บางพูน) : ม.3 บางแขยด ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบางหลวง(ต.บางหลวง) : ม.2 บ้านบางหลวง ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ต.บางหลวง) : ม.6 บ้านคลองโพธิ์ใต้ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดเทียนถวาย(ต.บ้านใหม่) : ม.2 บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดดาวดึงษ์(ต.บ้านใหม่) : ม.5 บ้านดงทองหลาง ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดโพธิ์เลื่อน(ต.บ้านกระแชง) : ม.1 ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดสำแล(ต.บ้านกระแชง) : ม.2 บ้านกระแชง ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดโบสถ์(ต.บ้านกลาง) : ม.5 บ้านโบสถ์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดมะขาม(ต.บ้านกลาง) : ม.3 คลองห้า ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดศาลเจ้า(ต.บ้านกลาง) : ม.3 บ้านคลองเชียงราก ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดเสด็จ(ต.สวนพริกไทย) : ม.5 บ้านคลองกระแชง ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดบุญบางสิงห์(ต.สวนพริกไทย) : ม.8 บางสิงห์ ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดนาวง(ต.หลักหก) : ม.1 บ้านคลองบ้านใหม่ ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดรังสิต(ต.หลักหก) : ม.7 บ้านคลองเปรม ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี


ร้านดอกไม้ ปทุมธานี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×