|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ พัทลุง : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ พัทลุง โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ พัทลุง(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด พัทลุง
 
ร้านดอกไม้ พัทลุง(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด พัทลุง :
อ.เขาชัยสน อ.ควนขนุน อ.บางแก้ว อ.ป่าบอน อ.ศรีนครินทร์
อ.เมืองพัทลุง อ.ตะโหมด อ.ปากพะยูน อ.ป่าพะยอม อ.ศรีบรรพต
อ.กงหรา
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ พัทลุง (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F31   ช่อดอกไม้ F32   ช่อดอกไม้ F33
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
พวงหรีด WR31   พวงหรีด WR32   พวงหรีด WR33
พวงหรีด WR34   พวงหรีด WR35   พวงหรีด WR36
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด พัทลุง     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเขาเจียก(ต.เขาเจียก) : ม.6 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดโคกชะงาย(ต.เขาเจียก) : ม.9 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดนางลาด(ต.เขาเจียก) : ม.11 เขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดโคกมะม่วง(ต.โคกชะงาย) : ม.3 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดธาราสถิตย์(ต.โคกชะงาย) : ม.4 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว(ต.ควนมะพร้าว) : ม.9 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดควนแร่(ต.ควนมะพร้าว) : ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดชายคลอง(ต.ควนมะพร้าว) : ม.14 ชายคลอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดบ้านสวน(ต.ควนมะพร้าว) : ม.12 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดประดู่ทอง(ต.ควนมะพร้าว) : ม.5 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดโคกเนียน(ต.คูหาสวรรค์) : ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดคูหาสวรรค์(ต.คูหาสวรรค์) : ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดนิโครธาราม(ต.คูหาสวรรค์) : ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดประดู่หอม(ต.คูหาสวรรค์) : ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดภูผาภิมุข(ต.คูหาสวรรค์) : ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดแจ้ง(ต.ชัยบุรี) : ม.1 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดท่าสำเภาเหนือ(ต.ชัยบุรี) : ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดท่าสำเภาใต้(ต.ชัยบุรี) : ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดปากสระ(ต.ชัยบุรี) : ม.10 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดวิหารสูง(ต.ชัยบุรี) : ม.3 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดสุวรรณวิหารน้อย(ต.ชัยบุรี) : ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดโคกคีรี(ต.ตำนาน) : ม.11 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดโพธิ์ตำนาน(ต.ตำนาน) : ม.5 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดจินตาวาส(ต.ตำนาน) : ม.2 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดตำนาน(ต.ตำนาน) : ม.8 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดทุ่งลาน(ต.ตำนาน) : ม.12 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดประจิมทิศาราม(ต.ตำนาน) : ม.3 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดสมสมัย(ต.ตำนาน) : ม.5 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดโพธาวาส(ต.ท่าแค) : ม.1 โคกโพธิ๋ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดท่าแค(ต.ท่าแค) : ม.3 ท่าแค ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดศาลาไม้ไผ่(ต.ท่าแค) : ม.8 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดอภยาราม(ต.ท่าแค) : ม.6 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดไทรห้อย(ต.ท่ามิหรำ) : ม.7 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดควนปรง(ต.ท่ามิหรำ) : ม.2 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดควนอินทร์นิมิตร(ต.ท่ามิหรำ) : ม.9 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดอัมพวนาราม(ต.ท่ามิหรำ) : ม.3 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดอินทราวาส(ต.ท่ามิหรำ) : ท่ามิหรำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดต้นไทร(ต.นาโหนด) : ม.2 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดป่วงช้าง(ต.นาโหนด) : ม.5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดหัวหมอน(ต.นาโหนด) : ม.3 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดอุทัยธรรมาราม(ต.นาโหนด) : ม.1 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดโคกแย้ม(ต.นาท่อม) : ม.2 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดนาท่อม(ต.นาท่อม) : ม.7 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดเขาแดงตก(ต.ปรางหมู่) : ม.1 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดควนกรวด(ต.ปรางหมู่) : ม.5 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดปรางค์ชัย(ต.ปรางหมู่) : ม.6 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดปรางหมู่ใน(ต.ปรางหมู่) : ม.4 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดปรางหมู่นอก(ต.ปรางหมู่) : ม.8 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดเขาแดงตะวันออก(ต.พญาขัน) : ม.5 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดควนถบ(ต.พญาขัน) : ม.4 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดควนมะพร้าว(ต.พญาขัน) : ม.2 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดกลาง(ต.ร่มเมือง) : ม.6 ป่าตอ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดนาโอ่(ต.ร่มเมือง) : ม.1 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดเตาปูน(ต.ลำปำ) : ม.2 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดโพเด็ด(ต.ลำปำ) : ม.9 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดกุฎิภักดีสังวร(ต.ลำปำ) : ม.7 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดคงคาสวัสดิ์(ต.ลำปำ) : ม.4 คงคาสวัสดิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดปากประ(ต.ลำปำ) : ม.8 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดป่าขอม(ต.ลำปำ) : ม.6 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดป่าลิไลย์(ต.ลำปำ) : ม.7 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดยางงาม(ต.ลำปำ) : ม.9 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดวัง(ต.ลำปำ) : ม.4 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดวิหารเบิก(ต.ลำปำ) : ม.4 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง


ร้านดอกไม้ พัทลุง (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×