|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ พะเยา : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ พะเยา โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ พะเยา(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด พะเยา
 
ร้านดอกไม้ พะเยา(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด พะเยา :
อ.เชียงคำ อ.เมืองพะเยา อ.จุน อ.ปง อ.ภูซาง
อ.เชียงม่วน อ.แม่ใจ อ.ดอกคำใต้ อ.ภูกามยาว
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ พะเยา (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F19   ช่อดอกไม้ F20   ช่อดอกไม้ F21
ช่อดอกไม้ F22   ช่อดอกไม้ F23   ช่อดอกไม้ F24
พวงหรีด WR19   พวงหรีด WR20   พวงหรีด WR21
พวงหรีด WR22   พวงหรีด WR23   พวงหรีด WR24
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด พะเยา     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดไชยอาวาส(ต.เวียง) : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบุญยืน(ต.เวียง) : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดภูมินทร์(ต.เวียง) : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดราชคฤห์(ต.เวียง) : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดลี(ต.เวียง) : ม.2 ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดศรีโคมคำ(ต.เวียง) : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดศรีจอมเรือง(ต.เวียง) : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดศรีอุโมงค์ดำ(ต.เวียง) : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดหลวงราชสันฐาน(ต.เวียง) : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดหัวข่วงแก้ว(ต.เวียง) : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดแม่ใส(ต.แม่ใส) : ม.2 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบ่อแฮ้ว(ต.แม่ใส) : ม.5 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดร่องไฮ(ต.แม่ใส) : ม.1 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสันช้างหิน(ต.แม่ใส) : ม.7 สันช้างหิน ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสันป่าถ่อน(ต.แม่ใส) : ม.6 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดแม่กาโทกหวาก(ต.แม่กา) : ม.4 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดแม่กาไร่(ต.แม่กา) : ม.6 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดแม่กาหลวง(ต.แม่กา) : ม.3 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดแม่กาห้วยเคียน(ต.แม่กา) : ม.2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบ้านบัว(ต.แม่กา) : ม.7 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบุญโยง(ต.แม่กา) : ม.9 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดหม้อแกงทอง(ต.แม่กา) : ม.1 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดเมืองชุม(ต.แม่ต๋ำ) : ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดป่าลานคำ(ต.แม่ต๋ำ) : ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดอินทร์ฐาน(ต.แม่ต๋ำ) : ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดแม่นาเรือ(ต.แม่นาเรือ) : ม.10 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบ้านโซ้(ต.แม่นาเรือ) : ม.2 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบ้านไร่(ต.แม่นาเรือ) : ม.5 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบ้านซ่อน(ต.แม่นาเรือ) : ม.7 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดพระธาตุภูขวาง(ต.แม่นาเรือ) : ม.6 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดร่องคำ(ต.แม่นาเรือ) : ม.3 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดโป่งเกลือ(ต.แม่ปืม) : ม.9 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดกำแพงหิน(ต.แม่ปืม) : ม.8 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบ้านแม่ปืม(ต.แม่ปืม) : ม.6 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดป่าคา(ต.แม่ปืม) : ม.2 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดป่าตุ้ม(ต.แม่ปืม) : ม.4 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดภูเงิน(ต.แม่ปืม) : ม.13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดร่องคือ(ต.แม่ปืม) : ม.1 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดศรีบุญเรือง(ต.แม่ปืม) : ม.12 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสันต้นหวีด(ต.แม่ปืม) : ม.7 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสันทราย(ต.แม่ปืม) : ม.3 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสันหมื่นแก้ว(ต.แม่ปืม) : ม.10 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดห้วยบง(ต.แม่ปืม) : ม.14 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดดอนมูล(ต.จำป่าหวาย) : ม.2 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดดาวเรือง(ต.จำป่าหวาย) : ม.9 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบุญเรือง(ต.จำป่าหวาย) : ม.7 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดพระธาตุดอยน้อย(ต.จำป่าหวาย) : ม.11 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดร่องเข็ม(ต.จำป่าหวาย) : ม.6 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดช้างหิน(ต.ท่าจำปี) : ม.8 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๊ำเหล่า(ต.ท่าจำปี) : ม.2 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๊ำนกกก(ต.ท่าจำปี) : ม.1 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดท่าจำปี(ต.ท่าจำปี) : ม.5 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดทุ่มท่า(ต.ท่าจำปี) : ม.4 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดห้วยเคียน(ต.ท่าจำปี) : ม.10 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดเจดีย์งาม(ต.ท่าวังทอง) : ม.1 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดเชียงทอง(ต.ท่าวังทอง) : ม.8 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดดอกบัว(ต.ท่าวังทอง) : ม.7 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดป่าแดงบุญนาค(ต.ท่าวังทอง) : ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดป่าแดด(ต.ท่าวังทอง) : ม.2 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดป่าหนองหวี(ต.ท่าวังทอง) : ม.5 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดร่องป่าเปา(ต.ท่าวังทอง) : ม.2 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดรัตนวนาราม(ต.ท่าวังทอง) : ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดห้วยผาเกี๋ยง(ต.ท่าวังทอง) : ม.3 ห้วยผาเกี๋ยง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดอารามป่าน้อย(ต.ท่าวังทอง) : ม.5 หนองหวี ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดใหม่หลวง(ต.บ้านใหม่) : ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดท่ากลอง(ต.บ้านใหม่) : ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบ้านเหยี่ยน(ต.บ้านใหม่) : ม.7 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบ้านโป่ง(ต.บ้านใหม่) : ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดร่องไฮ(ต.บ้านใหม่) : ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดแม่ต๋อมใน(ต.บ้านต๋อม) : ม.7 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๋อมใต้(ต.บ้านต๋อม) : ม.3 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๋อมกลาง(ต.บ้านต๋อม) : ม.4 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๋อมดง(ต.บ้านต๋อม) : ม.5 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดร่องไผ่(ต.บ้านต๋อม) : ม.10 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดร่องห้า(ต.บ้านต๋อม) : ม.1 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดห้วยทรายคำ(ต.บ้านต๋อม) : ม.8 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดขุนต๊ำ(ต.บ้านต๊ำ) : ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๊ำกลาง(ต.บ้านต๊ำ) : ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๊ำดอนมูล(ต.บ้านต๊ำ) : ม.2 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๊ำน้ำล้อม(ต.บ้านต๊ำ) : ม.5 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๊ำป่าลาน(ต.บ้านต๊ำ) : ม.3 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๊ำพระแล(ต.บ้านต๊ำ) : ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดต๊ำม่อน(ต๊ำบ่อน)(ต.บ้านต๊ำ) : ม.6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดพระธาตุโป่งขาม(ต.บ้านต๊ำ) : ม.10 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดห้วยเคียนเหนือ(ต.บ้านต๊ำ) : ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดดอกบัว(ต.บ้านตุ่น) : ม.4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดตุ่นใต้(ต.บ้านตุ่น) : ม.1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดตุ่นกลาง(ต.บ้านตุ่น) : ม.2 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดทุ่งกิ่ว(ต.บ้านตุ่น) : ม.10 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสันกว๊าน(ต.บ้านตุ่น) : ม.8 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดห้วยลึก(ต.บ้านตุ่น) : ม.6 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดห้วยหม้อ(ต.บ้านตุ่น) : ม.5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดบ้านงิ้ว(ต.บ้านสาง) : ม.6 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดศรีบุญเรือง(ต.บ้านสาง) : ม.1 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสันเวียงใหม่(ต.บ้านสาง) : ม.4 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสันบัวบก(ต.บ้านสาง) : ม.8 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสางเหนือ(ต.บ้านสาง) : ม.2 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดผาช้างมูบ(ต.สันป่าม่วง) : ม.1 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสันป่าม่วง(ต.สันป่าม่วง) : ม.8 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดสันปูเลย(ต.สันป่าม่วง) : ม.3 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วัดอนาลโยทิพยาราม(ต.สันป่าม่วง) : ม.6 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


ร้านดอกไม้ พะเยา (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×