|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ เพชรบุรี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ เพชรบุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด เพชรบุรี
 
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด เพชรบุรี :
อ.เขาย้อย อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.หนองหญ้าปล้อง
อ.เมืองเพชรบุรี อ.ชะอำ อ.บ้านแหลม
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ เพชรบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด เพชรบุรี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเวียงคอย(ต.เวียงคอย) : ม.1 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดเพรียง(ต.โพไร่หวาน) : ม.4 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดโพธิ์พระใน(ต.โพพระ) : ม.5 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดโพธิ์พระนอก(ต.โพพระ) : ม.4 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดโรงเข้(ต.ไร่ส้ม) : ม.7 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดไร่ดอน(ต.ไร่ส้ม) : ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดบันไดอิฐ(ต.ไร่ส้ม) : ม.9 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดแก่นเหล็ก(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดโคก(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดไชยสุรินทร์(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดกุฎีดาว(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดข่อย(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดคงคาราม(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดช้าง(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดชีสระอินทร์(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดถ้ำแก้ว(ต.คลองกระแชง) : บ้านหม้อ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดพระพุทธไสยาสน์(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดพลับพลาชัย(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดมหาธาตุ(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดมหาสมณาราม(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดยาง(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดรัตนตรัย(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดสระบัว(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดอัมพวันปิยาราม(ต.คลองกระแชง) : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดนาค(ต.ช่องสะแก) : ม.1 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดพระรูป(ต.ช่องสะแก) : ม.6 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดถิ่นปุรา(ต.ดอนยาง) : ม.2 ถิ่นปุรา ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดหนองไม้เหลือง(ต.ดอนยาง) : ม.11 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดหนองควง(ต.ต้นมะพร้าว) : ม.1 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดท่าศิริ(ต.ต้นมะม่วง) : ม.2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดเกาะ(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดเพชรพลี(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดแรก(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดใหญ่สุวรรณาราม(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดไตรโลก(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดกำแพงแลง(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดจันทราวาส(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดชีว์ประเสริฐ(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดธ่อเจริญธรรม(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดป้อม(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดพรหมวิหาร(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดพระทรง(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดลาด(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดสนามพราหมณ์(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดอุทัยโพธาราม(ต.ท่าราบ) : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดธงไชย(ต.ธงชัย) : ม.1 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดบุญทวี(ถ้ำแกลบ)(ต.ธงชัย) : ม.8 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดวิหารโบสถ์(ต.ธงชัย) : ม.8 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดอินทาราม(ต.ธงชัย) : ม.7 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดดอนมะขามช้าง(ต.นาพันสาม) : ม.5 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดนาพรม(ต.นาพันสาม) : ม.8 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดไสกระดาน(ต.นาวุ้ง) : ม.3 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดเจริญศรีมณีผล(ต.บางจาก) : ม.5 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดทองนพคุณ(ต.บางจาก) : ม.4 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดโพธิ์ทัยมณี(ต.บางจาน) : ม.1 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดใหม่เจริญธรรม(ต.บางจาน) : ม.1 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดปากน้ำ(ต.บางจาน) : ม.9 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดขุนตรา(ต.บ้านกุ่ม) : ม.2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดบันไดทอง(ต.บ้านกุ่ม) : ม.5 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดประดิษฐวนาราม(ต.บ้านหม้อ) : ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดลาดโพธิ์(ต.สำมะโรง) : ม.6 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดสำมะโรง(ต.สำมะโรง) : ม.3 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดชมพูพน(ต.หนองโสน) : ม.2 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดสิงห์(ต.หนองโสน) : ม.6 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดลุ่มโพธิ์ทอง(ต.หนองขนาน) : ม.11 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดหนองหว้า(ต.หนองขนาน) : ม.8 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดธรรมรังษี(ต.หนองพลับ) : ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดเขมาภิรัตการาม(ต.หัวสะพาน) : ม.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดเสาวคนธ์(ต.หัวสะพาน) : ม.9 หัวดอน ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดบ่อหลวง(ต.หัวสะพาน) : ม.11 บ่อหลวง ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดดอนบ้านใหม่(ต.หาดเจ้าสำราญ) : ม.4 ดอนบ้านใหม่ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดบางทะลุ(ต.หาดเจ้าสำราญ) : ม.4 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดหาดเจ้าสำราญ(ต.หาดเจ้าสำราญ) : ม.2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี


ร้านดอกไม้ เพชรบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×