ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ พิษณุโลก : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ พิษณุโลก โทร. 061-378-9211

ร้านดอกไม้ พิษณุโลก(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด พิษณุโลก
 
ร้านดอกไม้ พิษณุโลก(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด พิษณุโลก :
อ.เนินมะปราง อ.ชาติตระการ อ.บางกระทุ่ม อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์
อ.เมืองพิษณุโลก อ.นครไทย อ.บางระกำ อ.วังทอง
 
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ พิษณุโลก (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด พิษณุโลก     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดใหม่อภัยยาราม(ต.ในเมือง) : ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดคูหาสวรรค์(ต.ในเมือง) : ม.1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดจันทร์ตะวันตก(ต.ในเมือง) : ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดจันทร์ตะวันออก(ต.ในเมือง) : ม.3 ถ.สังฆบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดท่ามะปราง(ต.ในเมือง) : ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดธรรมจักร(ต.ในเมือง) : ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดนางพระยา(นางพญา)(ต.ในเมือง) : ถ.จ่าการบุญ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(ต.ในเมือง) : ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดพันปี(ต.ในเมือง) : ม.5 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดราชบูรณะ(ต.ในเมือง) : ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดศรีวิสุทธาราม(ต.ในเมือง) : ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสระแก้วปทุมทอง(ต.ในเมือง) : ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดหนองบัว(ต.ในเมือง) : ม.7 นามบิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดอรัญญิก(ต.ในเมือง) : ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสุวรรณประดิษฐ์(ต.ไผ่ขอดอน) : ม.4 ไผ่ขอดอน ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดเกาะ(ต.จอมทอง) : ม.4 เกาะ ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดจอมทอง(ต.จอมทอง) : ม.5 จอมทอง ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดท่าตะเคียน(ต.จอมทอง) : ม.3 ท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดศาลาสูง(ต.จอมทอง) : ม.4 โทก ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดเต็งสำนัก(ต.ดอนทอง) : ม.7 เต็งสำนัก ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดดอนทอง(ต.ดอนทอง) : ม.2 ดอนทอง ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดตาลสุวรรณ(ต.ดอนทอง) : 4 ตาลสุวรรณ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดน้ำคำ(ต.ดอนทอง) : ม.10 น้ำคำ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบ้านไร่(ต.ดอนทอง) : ม.12 บ้านไร่ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบ้านร้องยุ้งข้าว(ต.ดอนทอง) : ม.9 ร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดปากห้วย(ต.ดอนทอง) : ม.5 พุ่มมะลิ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดป่าสัก(ต.ดอนทอง) : ม.3 บึงถัง ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสะอัก(ต.ดอนทอง) : ม.6 สะอัก ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดหนองกวางลี้(ต.ดอนทอง) : ม.8 หนองกวางลี้ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดแจ่มสุวรรณ(ต.ท่าโพธิ์) : ม.6 หัวกระทิง ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดคุ้งวารี(ต.ท่าโพธิ์) : ม.8 คุ้งวารี ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดยางเอน(ต.ท่าโพธิ์) : ม.6 ยาง ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสะกัดน้ำมัน(ต.ท่าโพธิ์) : ม.2 วังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดจุฬามณี(ต.ท่าทอง) : ม.2 จุฬามณี ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดศรีรัตนาราม(ต.ท่าทอง) : ม.4 จูงนาง ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสว่างอารมณ์(ต.ท่าทอง) : ม.6 กรอก ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดหนองหัวยาง(ต.ท่าทอง) : ม.7 หนองหัวยาง ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม(ต.บ้านกร่าง) : ม.1 กร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดแม่ระหัน(ต.บ้านกร่าง) : ม.10 แม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดแหลมโพธิ์(ต.บ้านกร่าง) : ม.9 แหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดใหม่เกาะกลางตะลุง(ต.บ้านกร่าง) : ม.10 เกาะตะลุง ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดธรรมเกษตร(ต.บ้านกร่าง) : ม.7 กร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดนิมิตรธรรมาราม(ต.บ้านกร่าง) : ม.5 บ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดป่าเลไลยก์(ต.บ้านกร่าง) : ม.3 กร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดพระขาวไชยสิทธิ์(ต.บ้านกร่าง) : ม.3 กร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดพระยายมราช(ต.บ้านกร่าง) : ม.7 กร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดหลวงพ่อแดง(ต.บ้านกร่าง) : ม.11 ไผ่ขอดอน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดยาง(ต.บ้านคลอง) : ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสุดสวาสดิ์(ต.บ้านคลอง) : ม.3 บางสะแก ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดเขาไร่เอี่ยมโสภณ(ต.บ้านป่า) : ม.9 เขาไร่ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดแสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม(ต.บ้านป่า) : ม.1 หนองจอก ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบ้านแซ่(ต.บ้านป่า) : ม.5 แซ่ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบ้านป่า(ต.บ้านป่า) : ม.6 ป่า ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบึงกระดาน(ต.บ้านป่า) : ม.3 บึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดวังยาวสามัคคีธรรม(ต.บ้านป่า) : ม.3 วังยาว ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบึงพระ(ต.บึงพระ) : ม.3 บึงพระ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดราษฎร์ศรัทธาราม(ต.บึงพระ) : ม.5 คลองจันทร์ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสันติวัน(ต.บึงพระ) : ม.3 บึงพระ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสุธาวนาราม(ต.บึงพระ) : ม.4 ปากลาด ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดหยอ(ต.บึงพระ) : ม.6 ไผ่ล้อม ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดแสงดาว(ต.ปากโทก) : ม.6 แสงดาว ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดไผ่ค่อมรัตนาราม(ต.ปากโทก) : ม.1 ไผ่ค่อม ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดท่าทรุด(ต.ปากโทก) : ม.7 คุ้งหมอ ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดป่าสัก(ต.ปากโทก) : ม.2 ตูม ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดตูม(ต.พลายชุมพล) : ม.1 วังตาล ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดพลายชุมพล(ต.พลายชุมพล) : ม.5 พลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดวังหิน(ต.พลายชุมพล) : ม.1 วังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดโคกปู(ต.มะขามสูง) : ม.7 หัววังกร่าง ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดตะโก(ต.มะขามสูง) : ม.4 มะขามสงู ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดทองหลาง(ต.มะขามสูง) : ม.2 ทองหลาง ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดงิ้วงาม(ต.วังน้ำคู้) : ม.9 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบางทราย(ต.วังน้ำคู้) : ม.6 บางทราย ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบึงขุนนนท์(ต.วังน้ำคู้) : ม.10 บึงขุนนนท์ ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดปากดอน(ต.วังน้ำคู้) : ม.3 ปากดอน ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดปากพิง(ตะวันออก)(ต.วังน้ำคู้) : ม.2 ปากพิงตะวันออก ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดปากพิงตะวันตก(ต.วังน้ำคู้) : ม.11 ปากพิง ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดราชมณฑป(ต.วัดจันทร์) : ม.7 ดอน ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดเสาหิน(ต.วัดพริก) : ม.8 เสาหิน ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ(ต.วัดพริก) : ม.7 ไผ่หลง ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดท่าโรง(ต.วัดพริก) : ม.10 ท่าโรงผฝั่งตะวันตก ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดท่าโรงตะวันออก(ต.วัดพริก) : ม.2 ท่าโรงตะวันออก ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบ้านใหม่(ต.วัดพริก) : ม.1 ใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดหล่ม(ต.วัดพริก) : ม.5 วัดพริก ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดอินทรีย์(ต.วัดพริก) : ม.9 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดเนินมะคึก(ต.สมอแข) : ม.2 เนินมะคึก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดกรมธรรม์(ต.สมอแข) : ม.3 กรมธรรม์ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดศรีวนาราม(ต.สมอแข) : ม.3 ดงประโดก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดศาลาสองพี่น้อง(ต.สมอแข) : ม.1 หนองตอ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสมอแข(ต.สมอแข) : ม.4 สมอแข ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดโพธิญาณ(ต.หัวรอ) : ม.4 เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดตาปะขาวหาย(ต.หัวรอ) : ม.4 ตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบ่อทองคำ(ต.หัวรอ) : ม.6 บ่อทองคำ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดบางพยอม(ต.หัวรอ) : ม.2 บางพยอม ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดมะขามเตี้ย(ต.หัวรอ) : ม.8 เต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสระโคล่โสภาราม(ต.หัวรอ) : ม.7 สระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดเขื่อนขันธ์(ต.อรัญญิก) : ม.3 อรัญญิก ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดเจดีย์ยอดทอง(ต.อรัญญิก) : ม.4 พญาเสือ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดเทพกุญชร(ต.อรัญญิก) : ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดพิกุลทอง(ต.อรัญญิก) : ม.1 พิกุลทอง ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดพิกุลวราราม(ต.อรัญญิก) : ม.1 สะพานสาม ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดลาดบัวขาว(ต.อรัญญิก) : ม.2 ลาดบัวขาว ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสระไม้แดง(ต.อรัญญิก) : ม.5 สระไม้แดง ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดสระสี่เหลี่ยม(ต.อรัญญิก) : ม.5 สระสี่เหลี่ยม ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก


ร้านดอกไม้ พิษณุโลก (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....