ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ แพร่ : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ แพร่ โทร. 061-378-9211

ร้านดอกไม้ แพร่(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด แพร่
 
ร้านดอกไม้ แพร่(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด แพร่ :
อ.เด่นชัย อ.ร้องกวาง อ.วังชิ้น อ.สูงเม่น อ.หนองม่วงไข่
อ.เมืองแพร่ อ.ลอง อ.สอง
 
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ แพร่ (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
พวงหรีด WR01   พวงหรีด WR02   พวงหรีด WR03
พวงหรีด WR04   พวงหรีด WR05   พวงหรีด WR06
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด แพร่     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเหมืองค่า(ต.เหมืองหม้อ) : ม.6 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดเหมืองหม้อ(ต.เหมืองหม้อ) : ม.8 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดกาซ้อง(ต.เหมืองหม้อ) : ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดปทุม(ต.เหมืองหม้อ) : ม.2 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดสำเภา(ต.เหมืองหม้อ) : ม.1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดต้นม่วง(ต.แม่คำมี) : ม.2 ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดวังช้าง(ต.แม่คำมี) : ม.3 ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดศรีภูมิ(ต.แม่คำมี) : ม.4 บ้านศรีภูมิ ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดสันป่าสัก(ต.แม่คำมี) : ม.8 ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดนันทาราม(ต.แม่ยม) : ม.6 ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดหนองกลาง(ต.แม่ยม) : ม.4 ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดแม่หล่าย(ต.แม่หล่าย) : ม.2 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดกาซ้องเหนือ(ต.แม่หล่าย) : ม.3 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดบุญเจริญ(ต.แม่หล่าย) : ม.1 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดเชตวัน(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดเมธังกราวาส(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดเหมืองแดง(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดชัยมงคล(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดต้นธง(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดพงษ์สุนันท์(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดพระนอน(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดพระบาทมิ่งเมือง(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดพระร่วง(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดร่องซ้อ(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดศรีชุม(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดศรีบุญเรือง(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดสระบ่อแก้ว(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดหลวง(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดหัวข่วง(ต.ในเวียง) : ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดกาญจนาราม(ต.กาญจนา) : ม.6 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดดอนแก้ว(ต.กาญจนา) : ม.2 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดดอนดี(ต.กาญจนา) : ม.1 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดหนองบ่อ(ต.กาญจนา) : ม.4 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดหัวฝาย(ต.กาญจนา) : ม.8 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดจอมเขา(ต.ช่อแฮ) : ม.6 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดต้นไคร้(ต.ช่อแฮ) : ม.5 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดธรรมเมือง(ต.ช่อแฮ) : ม.4 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดนาตอง(ต.ช่อแฮ) : ม.10 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดบ้านใน(ต.ช่อแฮ) : ม.6 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง(ต.ช่อแฮ) : ม.5 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดพระธาตุช่อแฮ(ต.ช่อแฮ) : ม.1 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดพันเชิง(ต.ช่อแฮ) : ม.3 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดสุวรรณาราม(ต.ช่อแฮ) : ม.1 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดไผ่ล้อม(ต.ท่าข้าม) : ม.2 ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดท่าขวัญ(ต.ท่าข้าม) : ม.1 ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดทุ่งโฮ้งเหนือ(ต.ทุ่งโฮ้ง) : ม.5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดทุ่งโฮ้งใต้(ต.ทุ่งโฮ้ง) : ม.5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดโศภนาลัย(ต.ทุ่งกวาว) : ม.2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดจอมสวรรค์(ต.ทุ่งกวาว) : ม.4 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดทุ่งกวาว(ต.ทุ่งกวาว) : ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดนาแหลมเหนือ(ต.ทุ่งกวาว) : ม.3 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดสวรรค์นิเวศ(ต.ทุ่งกวาว) : ม.4 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดเสด็จ(ต.นาจักร) : ม.4 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดกวีรัตน์(ต.นาจักร) : ม.1 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดนาจักร(ต.นาจักร) : ม.3 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดบ้านเหล่า(ต.นาจักร) : ม.5 เหล่า ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดน้ำชำ(ต.น้ำชำ) : ม.1 ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดโปร่งศรี(ต.บ้านถิ่น) : ม.6 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดถิ่นใน(ต.บ้านถิ่น) : ม.1 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดถิ่นนอก(ต.บ้านถิ่น) : ม.2 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดป่าแดง(ต.ป่าแดง) : ม.3 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดหนองแขม(ต.ป่าแดง) : ม.1 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดต้นห้า(ต.ป่าแมต) : ม.8 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดน้ำโค้ง(ต.ป่าแมต) : ม.1 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดน้ำชำ(ต.ป่าแมต) : ม.2 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดมณีวรรณ(ต.ป่าแมต) : ม.4 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดมหาโพธิ์(ต.ป่าแมต) : ม.5 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดสองแคว(ต.ป่าแมต) : ม.7 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดสุพรรณ(ต.ป่าแมต) : ม.12 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดหนองใหม่(ต.ป่าแมต) : ม.6 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดร่องฟอง(ต.ร่องฟอง) : ม.4 ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดเวียงตั้ง(ต.วังธง) : ม.4 ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดวังหงษ์เหนือ(ต.วังหงส์) : ม.2 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดวังหงษ์ใต้(ต.วังหงส์) : ม.2 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดแม่แคม(ต.สวนเขื่อน) : ม.6 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดดงเหนือ(ต.สวนเขื่อน) : ม.4 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดดงใต้(ต.สวนเขื่อน) : ม.8 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดสวนเขื่อน(ต.สวนเขื่อน) : ม.1 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดทุ่งล้อม(ต.ห้วยม้า) : ม.6 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดพงชัย(ต.ห้วยม้า) : ม.4 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดพนมขวัญ(ต.ห้วยม้า) : ม.5 หนองห้า ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดศรีสิทธิ์(ต.ห้วยม้า) : ม.5 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดสุนทรนิวาส(ต.ห้วยม้า) : ม.3 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


ร้านดอกไม้ แพร่ (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....