|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร,ร้านพวงหรีด ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ ธนบุรี  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ ธนบุรี  
วัดเวฬุราชิณ (ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี) วัดบางสะแกนอก (ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี)
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม (ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี) วัดบุคคโล (ต.บุคคโล อ.ธนบุรี)
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ (ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี) วัดบุปผาราม (ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี)
วัดใหม่ยายนุ้ย (ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี) วัดประดิษฐาราม (ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี)
วัดกระจับพินิจ (ต.บุคคโล อ.ธนบุรี) วัดประยุรวงศาวาส (ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี)
วัดกลางดาวคนอง (ต.บุคคโล อ.ธนบุรี) วัดราชคฤห์ (ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี)
วัดกันตทาราราม (ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี) วัดราชวรินทร์ (ต.บุคคโล อ.ธนบุรี)
วัดกัลยาณมิตร (ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี) วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี)
วัดจันทาราม (ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี) วัดสันติธรรมาราม (ต.บุคคโล อ.ธนบุรี)
วัดดาวคนอง (ต.บุคคโล อ.ธนบุรี) วัดสุทธาวาส (ต.บุคคโล อ.ธนบุรี)
วัดบางไส้ไก่ (ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี) วัดหิรัญรูจี (ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี)
วัดบางน้ำชน (ต.บุคคโล อ.ธนบุรี) วัดอินทาราม (ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี)
วัดบางสะแกใน (ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×