|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์,ร้านพวงหรีด เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัด กาฬสินธุ์  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ เมืองกาฬสินธุ์  
วัดเกาะแก้วพิศดาร (ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดป่ากล้วย (ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดเขตตาราม (ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดป่าพุทธมงคล (ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดเทพคีรี (ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดพุทธฉิมพลี (ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดเวฬุวนาราม (ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดพุทธปฎิมากร (ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดเศวตวันวนาราม (ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดภูปอ (ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดเหนือ (ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดมณีนพาราม (ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดเหล่าสูง (ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดมหามัจฉาราม (ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดแดนนาบุญ (ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดมัชฌิมวาส (ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดโนนไฮวนาราม (ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดรัตนาราม (ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดโพธิ์ไชยาราม (ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดวิเศษไชยาราม (ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดโพธิ์ชัยดอนเรียบ (ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดศรีสุมังคลาราม (ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดโพธิ์ชัยหลุบใน(โพธิ์ชัย) (ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดศิริเจริญสุข (ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดโพธิ์ศรีสว่างดอนม่วง (ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสวนป่าสมเด็จ (ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย (ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสวัสดิ์โสภาราม (ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดโพธิ์ศรีสะอาด (ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างโคกกลาง (ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดโสภาราม (ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างโพธิ์ชัย (ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดใต้โพธิ์ค้ำ (ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างโพธิ์ศรีอรุณ (ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดกลาง (ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างคงคา (ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดกุดลาย (ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างชัยศรี (ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดกุดอ้อ (ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างบุรีดงน้อย (ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดคลองรังสิตท่าแสง (ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างประทุม (ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดคำเม็กโนนทอง (ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างสามัคคี (ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดคำมัจฉาราม (ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างอรุณ (ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดคำหงษา (ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างอัมพวัน (ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดชลประทานนิมิต (ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสว่างอัมพวัน (ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดชัยสิทธาราม (ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสะอาดไชยศรี (ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดชัยสุนทร (ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสะอาดนาทม (ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดชูเถาวัลย์ (ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสาหินชัยมัด (ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดดงกระยอมอุดมคุณ (ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสุนทราราม (ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดดงบังเก่า (ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสุมังคลาราม (ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดดงปอ (ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสุมังคลาราม (ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดดงสวางใต้ (ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสุวรรณวารี (ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดดงสว่างใน (ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดสุวรรณาราม (ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดดอน(ประชาอุทิศ) (ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดหนองโพน (ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดดอนนาแก (ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดหนองกุงเหนือ (ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดดอนสนวน (ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดห้วยสีทน (ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดทัศนารามเตาไห (ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดหอไตรปิฎการาม (ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดท่าม่วง (ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดหาฤทธาราม (ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดนทีศิลาวาส (ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดอนุมัจฉาราม (ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดบ้านโนนแพง (ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดอนุหาฤทธาราม (ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดปฐมปฎิมากร (ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดอัมพวัน (ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดประชานิมิตร (ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดอัมพวันแกน้อย (ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดประชานิยม (ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดอัมพวันม่วงน้อย (ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดประสิทธิ์ไชยาราม (ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดอินทรประทานพร (ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
วัดป่าไม้แดง (ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์) วัดอุดมประชาราษฎร์ (ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×