|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ กมลาไสย กาฬสินธุ์,ร้านพวงหรีด กมลาไสย กาฬสินธุ์ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ กมลาไสย  จังหวัด กาฬสินธุ์  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ กมลาไสย  
วัดเกษมาคม (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย) วัดบ้านแก (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย)
วัดแจ้งจม (ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย) วัดบ้านแวง (ต.ดงลิง อ.กมลาไสย)
วัดแพงศรีเมือง (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย) วัดบ้านโจด (ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย)
วัดแพงศรีบ้านบ่อ (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย) วัดบ้านบึง (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย)
วัดแสงจันทร์นาเชือก (ต.หนองแปน อ.กมลาไสย) วัดบ้านลาด (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย)
วัดโคกล่าม (ต.ดงลิง อ.กมลาไสย) วัดบุญญวาสวนาราม (ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย)
วัดโคกศรี (ต.ดงลิง อ.กมลาไสย) วัดปฐมเกษาราม (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย)
วัดโนนเมือง (ต.ดงลิง อ.กมลาไสย) วัดปทุมเกษรหนองบัว (ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย)
วัดโนนโพธิ์ศรี (ต.หนองแปน อ.กมลาไสย) วัดประชาศรัทธาธรรม (ต.โพนงาม อ.กมลาไสย)
วัดโนนไผ่ล้อม (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย) วัดป่าเครือวัลย์ (ต.ดงลิง อ.กมลาไสย)
วัดโนนไฮ (ต.โพนงาม อ.กมลาไสย) วัดป่ารัตนธรรมคุณ (ต.โพนงาม อ.กมลาไสย)
วัดโปโล (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย) วัดป่าวิเวกสามัคคีธรรม (ต.ดงลิง อ.กมลาไสย)
วัดโพธิ์โนนสว่าง (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย) วัดราษฎร์คงคาสีมาราม (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย)
วัดโพธิ์คีรีสว่างริมทุ่ง (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย) วัดศรีสว่างไพบูลย์ (ต.โพนงาม อ.กมลาไสย)
วัดโพธิ์ชัย (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย) วัดศรีสุมังคาราม (ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย)
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (ต.หนองแปน อ.กมลาไสย) วัดศิริสว่าง (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย)
วัดโพธิ์ชัยโนนสูง (ต.หนองแปน อ.กมลาไสย) วัดสงยาง (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย)
วัดโพธิ์ทองสงเปลือย (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย) วัดสง่าอรุณ (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย)
วัดโพธิ์บึงไฮ (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย) วัดสระแคนนามล (ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย)
วัดโพนงาม (ต.โพนงาม อ.กมลาไสย) วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย)
วัดโพนทอง (ต.โพนงาม อ.กมลาไสย) วัดสวนโคก (ต.ดงลิง อ.กมลาไสย)
วัดข้าวหลาม (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย) วัดสว่างโพธิ์ศรี (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย)
วัดคำโพนทอง (ต.โพนงาม อ.กมลาไสย) วัดสว่างดอนแก้ว (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย)
วัดชัยมงคล (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย) วัดสว่างอรุณนาบึง (ต.หนองแปน อ.กมลาไสย)
วัดดอนเปลือย (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย) วัดสว่างอารมณ์ (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย)
วัดดอนกู่ (ต.หนองแปน อ.กมลาไสย) วัดสะอาดชัยศรี (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย)
วัดดอนยางจันทาราม (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย) วัดสะอาดสมศรี (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย)
วัดดอนยุง (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย) วัดสีถาน (ต.ดงลิง อ.กมลาไสย)
วัดดอนหัน (ต.โพนงาม อ.กมลาไสย) วัดสุวรรณนิคคลี (ต.โพนงาม อ.กมลาไสย)
วัดท่าเพลิง (ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย) วัดหนองแปน (ต.หนองแปน อ.กมลาไสย)
วัดท่าเหมือดแอ่ (ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย) วัดหนองไผ่ (ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย)
วัดท่ากลาง (ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย) วัดหนองคอนสวรรค์ (ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย)
วัดทิพวัน (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย) วัดหนองคู (ต.หนองแปน อ.กมลาไสย)
วัดน้ำจั้น (ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย) วัดหนองตุ (ต.ธัญญา อ.กมลาไสย)
วัดบ้านเก่าน้อย (ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย) วัดหนองอีกุ้ม (ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย)
วัดบ้านเมย (ต.ดงลิง อ.กมลาไสย) วัดอนุสาวรีย์โพธิ์ชัย (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย)
วัดบ้านเล้า (ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย) วัดอัมพปาลิการาม (ต.ดงลิง อ.กมลาไสย)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×