|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ คำม่วง กาฬสินธุ์,ร้านพวงหรีด คำม่วง กาฬสินธุ์ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ คำม่วง  จังหวัด กาฬสินธุ์  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ คำม่วง  
วัดเทพรังษีศิลาราม (ต.นาบอน อ.คำม่วง) วัดภูผักหวาน (ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง)
วัดโพธิ์ไทรนาบอน (ต.นาบอน อ.คำม่วง) วัดรังษีปาลิวัน (ต.โพน อ.คำม่วง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.โพน อ.คำม่วง) วัดศรีจันทร์สว่างคงคา (ต.เนินยาง อ.คำม่วง)
วัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน (ต.นาทัน อ.คำม่วง) วัดศรีษะเกษวราราม (ต.นาทัน อ.คำม่วง)
วัดโพธิ์ชัยดินจี่ (ต.ดินจี่ อ.คำม่วง) วัดศรีสันเมือง (ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง)
วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน (ต.โพน อ.คำม่วง) วัดศรีสุมังคลาราม (ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง)
วัดโพธิ์ชัยปฐมพร (ต.เนินยาง อ.คำม่วง) วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง (ต.ดินจี่ อ.คำม่วง)
วัดโพธิ์ชัยศรีทองโคกน้อย (ต.เนินยาง อ.คำม่วง) วัดสว่างโพธิ์ศรีทอง (ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง)
วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง(โพธิ์ไชยศรีสว่าง) (ต.นาบอน อ.คำม่วง) วัดสว่างคงคา (ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง)
วัดโพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน (ต.เนินยาง อ.คำม่วง) วัดสว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์ (ต.นาบอน อ.คำม่วง)
วัดโพธิ์ศรีวิลัย (ต.โพน อ.คำม่วง) วัดสะอาดสมศรี (ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง)
วัดจอมศรีอัมพวัน (ต.นาบอน อ.คำม่วง) วัดสีดาวราราม (ต.นาทัน อ.คำม่วง)
วัดจำปาทอง (ต.นาทัน อ.คำม่วง) วัดหนองยางเหนือ (ต.เนินยาง อ.คำม่วง)
วัดทิพพาวาสทุ่งมน (ต.นาบอน อ.คำม่วง) วัดหนองยางใต้ (ต.เนินยาง อ.คำม่วง)
วัดนาตาล (ต.นาทัน อ.คำม่วง) วัดอรุณราษฎร์บำรุง (ต.นาบอน อ.คำม่วง)
วัดบูรพาสีหราษฎร์ (ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง) วัดอุทัยทิพพาวาส (ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง)
วัดป่าศรีไพรวัลย์โพนแพง (ต.ดินจี่ อ.คำม่วง) วัดอุทัยธาราม (ต.นาทัน อ.คำม่วง)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F31   ช่อดอกไม้ F32   ช่อดอกไม้ F33
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
พวงหรีด WR31   พวงหรีด WR32   พวงหรีด WR33
พวงหรีด WR34   พวงหรีด WR35   พวงหรีด WR36
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×