|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ สมเด็จ กาฬสินธุ์,ร้านพวงหรีด สมเด็จ กาฬสินธุ์ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ สมเด็จ  จังหวัด กาฬสินธุ์  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ สมเด็จ  
วัดเวฬุวนาราม (ต.หนองแวง อ.สมเด็จ) วัดวงศ์สว่างธิวราราม (ต.หนองแวง อ.สมเด็จ)
วัดเหนือหมูม่น (ต.หมูม่น อ.สมเด็จ) วัดวาปีปทุม (ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ)
วัดแก่งพิชัย (ต.หมูม่น อ.สมเด็จ) วัดวารีวัน (ต.หมูม่น อ.สมเด็จ)
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง (ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ) วัดวีรวงศาวาส (ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ)
วัดโพธิ์ชัย (ต.หมูม่น อ.สมเด็จ) วัดศรีเมืองจันทร์ (ต.หมูม่น อ.สมเด็จ)
วัดโพธิวราราม (ต.หมูม่น อ.สมเด็จ) วัดศรีนวลเจริญ (ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ)
วัดโพธิ์วราราม (ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ) วัดศิริมงคล (ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ)
วัดโพธิ์ศรีแสงสว่าง (ต.หมูม่น อ.สมเด็จ) วัดสระเกษ (ต.หนองแวง อ.สมเด็จ)
วัดโพธิ์ศรีมหาไชย (ต.มหาไชย อ.สมเด็จ) วัดสระทอง (ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ)
วัดกลางโสภณ (ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ) วัดสร้างแสน (ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ)
วัดตลาดม่วง (ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ) วัดสว่างโพธิ์ชัย (ต.มหาไชย อ.สมเด็จ)
วัดท่าสามัคคี (ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ) วัดสว่างอารีย์โนนชาด (ต.หนองแวง อ.สมเด็จ)
วัดนิมิตเมธาวาส (ต.หนองแวง อ.สมเด็จ) วัดสังวรวราราม (ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ)
วัดบรรพตสันติวัน (ต.มหาไชย อ.สมเด็จ) วัดสายทอง (ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ)
วัดบึงพฤาชัย (ต.หมูม่น อ.สมเด็จ) วัดสี่แยกสมเด็จ (ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ)
วัดป่ามัชฌิมวาส (ต.หมูม่น อ.สมเด็จ) วัดสีสุมังคลาราม (ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ)
วัดพินีวัน (ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ) วัดหนองแวงศิลาราม (ต.หนองแวง อ.สมเด็จ)
วัดมุจรินทราราม (ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ) วัดหนองแวงศิลาราม (ต.หนองแวง อ.สมเด็จ)
วัดรังษีชัชวาลย์ (ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ) วัดอินทรวิหาร (ต.หมูม่น อ.สมเด็จ)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
พวงหรีด WR01   พวงหรีด WR02   พวงหรีด WR03
พวงหรีด WR04   พวงหรีด WR05   พวงหรีด WR06
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×