|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์,ร้านพวงหรีด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ ฆ้องชัย  จังหวัด กาฬสินธุ์  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ ฆ้องชัย  
วัดเหล่าแดง (ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย) วัดบวรดิตถาราม(บวรติดถาราม) (ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย)
วัดเหล่าใหญ่ (ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย) วัดบวรนิเวศ(บ้านโนนทัน) (ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย)
วัดโนนเปลือย (ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย) วัดบ้านชาด (ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย)
วัดโนนแดงเหนือ (ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย) วัดป่าเหล่ากลาง (ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย)
วัดโนนแดงใต้ (ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย) วัดลำชีศรีวนาราม (ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย)
วัดโนนศิลา (ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย) วัดศิริอัมพวันวังยาง (ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย)
วัดโพธิ์ศรี (ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย) วัดสว่างแสงจันทร์ดอนข่า (ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย)
วัดโพธิ์ศรีกระเดา (ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย) วัดสว่างโพธิ์ทอง (ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย)
วัดโพธิ์ศรีท่าแห่ (ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย) วัดสว่างชัยศรีโนนชัย (ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย)
วัดโพธิ์ศรีบ้านตูม (ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย) วัดสว่างรัตนาราม (ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย)
วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย (ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย) วัดสายทองหนองเม็ก (ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย)
วัดโพธิ์ศรีสะอาด (ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย) วัดสุวรรณหงษ์ทองหนองคู (ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย)
วัดโพธิ์ศรีหนองบัว (ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย) วัดหนองหวาย (ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย)
วัดโพธิ์สว่างนาราม (ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย) วัดหัวนาคำ (ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย)
วัดกุดฆ้องชัย (ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย) วัดหัวบึง (ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย)
วัดดอนแคน (ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย) วัดอนงคาราม (ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย)
วัดตลาดแคร์หัวหนอง (ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย) วัดอรุณรัตนสีสุก (ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย)
วัดทุ่งสว่างสาคร (ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย) วัดอุทัยโนนขวา (ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×