|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ชุมแพ ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด ชุมแพ ขอนแก่น โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ ชุมแพ  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ ชุมแพ  
วัดแจ้งสว่าง (ต.โนนหัน อ.ชุมแพ) วัดป่าโนนลาน (ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ)
วัดแจ้งสว่างนอก (ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ) วัดป่านาหนองทุ่ม (ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ)
วัดแสงจันทร์ (ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ) วัดป่าบ้านแห่ (ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ)
วัดโกวสินธุ์วนาราม (ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ) วัดป่าหนองม่วง (ต.โนนหัน อ.ชุมแพ)
วัดโกสุมภาราม (ต.นาเพียง อ.ชุมแพ) วัดป่าหนองม่วง (ต.โนนหัน อ.ชุมแพ)
วัดโคกหย่อน (ต.นาเพียง อ.ชุมแพ) วัดป่าหนองศาลา (ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ)
วัดโนนแห่โพธิ์ชัย (ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ) วัดป่าหินลาด (ต.นาเพียง อ.ชุมแพ)
วัดโนนคูณ (ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ) วัดพงษาวาส (ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ)
วัดโนนบุรุษ (ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ) วัดพนมไพร (ต.นาเพียง อ.ชุมแพ)
วัดโนนลาน (ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ) วัดพัฒนาราม (ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ)
วัดโนนศิลา (ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ) วัดมิ่งมงคล (ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ)
วัดโนนสะอาด (ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ) วัดราษี (ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ)
วัดโนนสำราญ (ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ) วัดศรีโกศลวนาราม (ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ)
วัดโนนสูง (ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ) วัดศรีชมพู (ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ)
วัดโพธิ์ก่อง(บ้านหนองขาม) (ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ) วัดศรีบุญเรือง (ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ)
วัดโพธิ์ธาตุ(บ้านชุมแพ) (ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ) วัดศิลาลำโจด (ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ)
วัดโพธิ์ศรี (ต.โนนหัน อ.ชุมแพ) วัดสระแก้ว (ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ)
วัดใหม่สามัคคี (ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ) วัดสระแก้ว (ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ)
วัดไตรรงค์ (ต.โนนหัน อ.ชุมแพ) วัดสระพัง (ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ)
วัดกลาง (ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ) วัดสว่างโนนคูณ (ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ)
วัดกลางสว่าง (ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ) วัดสว่างโนนงาม (ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ)
วัดชัยประดิษฐ(บ้านไผ่กุดหิน) (ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ) วัดสว่างวังบง (ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ)
วัดดาวเรือง (ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ) วัดสว่างศรีบุญเรือง (ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ)
วัดทาม (ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ) วัดสว่างหนองบัว (ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ)
วัดธาตุ (ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ) วัดสว่างหนองสังข์ (ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ)
วัดนาโพธิ์ (ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ) วัดสว่างอารมณ์ (ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ)
วัดนาดี (ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ) วัดสว่างอินทร์แปลง(บ้านหนองใส) (ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ)
วัดนาราม (ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ) วัดสามัคคีชัย (ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ)
วัดบริบูรณ์ (ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ) วัดสามัคคีพัฒนาราม (ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ)
วัดบ้านท่าเดื่อ (ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ) วัดหันสว่าง (ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ)
วัดบ้านห้วยอีเปาะ (ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ) วัดหินตั้ง (ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ)
วัดบึงนาเพียง (ต.นาเพียง อ.ชุมแพ) วัดอรัญญาวาส (ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ)
วัดบึงสว่าง (ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ) วัดอัมพวัน (ต.โนนหัน อ.ชุมแพ)
วัดบุญบาลประดิษฐ(บ้านหัวหนอง) (ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ) วัดอิสาณ (ต.นาเพียง อ.ชุมแพ)
วัดบูรพา (ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ) วัดอิสาณราษฎร์บำรุง (ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ)
วัดประดู่ทอง (ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ) วัดอุดมราษฏร์ประดิษฐ์ (ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ)
วัดประสิทธิ์ไพศาล (ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ) วัดอุดมวิทยาราม (ต.โนนหัน อ.ชุมแพ)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×