ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ น้ำพอง ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด น้ำพอง ขอนแก่น โทร. 061-378-9211

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ น้ำพอง  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
วัดในอำเภอ น้ำพอง  
วัดเกาะแก้ว (ต.สะอาด อ.น้ำพอง) วัดพิชัยพัฒนาราม (ต.วังชัย อ.น้ำพอง)
วัดเขาดินวนาราม (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง) วัดพิทักษ์ธรรมาราม (ต.พังทุย อ.น้ำพอง)
วัดเจติยภูมิ (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง) วัดมหาชัย (ต.วังชัย อ.น้ำพอง)
วัดเลียบ (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดมหาวันวิหาร (ต.วังชัย อ.น้ำพอง)
วัดโนนกลาง (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดมุกดาราม (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดโนนสระบัว (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดวิชัยยาราม (ต.วังชัย อ.น้ำพอง)
วัดโพธาราม (ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง) วัดศรีชมชื่น (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดศรีชมชื่น (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดศรีชมชื่น (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง) วัดศรีธรรมา (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดศรีนวน (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดโพธิ์ศรี (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดศรีบุญเรือง (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดโพนทอง (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดศรีบุญเรือง (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง)
วัดใหม่สามัคคีธรรม (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดศรีปทุมวนาราม (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง)
วัดกลางอรัญเขต (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง) วัดศรีมงคล (ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง)
วัดกู่ประภาชัย (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง) วัดศรีมงคล (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดคำใหญ่ (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดศรีสุมังค์ (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง)
วัดคำบง (ต.สะอาด อ.น้ำพอง) วัดศรีสุมังค์วนาราม (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง)
วัดคำมืด (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดศรีสุวรรณพรหมวราราม (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง)
วัดจอมมณี (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง) วัดศรีอุดม (ต.พังทุย อ.น้ำพอง)
วัดชัยศรี (ต.วังชัย อ.น้ำพอง) วัดศิลาอาสน์ (ต.วังชัย อ.น้ำพอง)
วัดชัยสว่าง (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง) วัดสมศรี (ต.พังทุย อ.น้ำพอง)
วัดชุมพร (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดสระแก้ว (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดซำขามถ้ำยาว (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดสระแก้ว (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดท่าเกษมสามัคคี (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง) วัดสระชัย (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง)
วัดท่าน้ำพอง (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดสระทรงศิลา (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดทุ่งสว่าง (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง) วัดสระทอง (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดทุ่งสว่าง (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดสว่างแสงอรุณ (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง)
วัดธาตุจอมศรี (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง) วัดสว่างอรุณ (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง)
วัดนวการาม (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดสว่างอารมณ์ (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง)
วัดบริบูรณ์ (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดสองคอน (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง)
วัดบัวบานจันทรังษี (ต.พังทุย อ.น้ำพอง) วัดสามัคคีวิทยาราม (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง)
วัดบัวระพา (ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง) วัดสำราญนาศรี (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดบัวระพา (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง) วัดสิลาอาสน์ (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง)
วัดบ้านโสกม่วง (ต.พังทุย อ.น้ำพอง) วัดสีลาขันธุ์ (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง)
วัดบ้านโสกม่วง (ต.พังทุย อ.น้ำพอง) วัดสุนันทาวาส (ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง)
วัดบ้านคำใหญ่ (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดสุริยะสว่าง (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดบึงบอล (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง) วัดหนองกุง (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง)
วัดบึงพลานชัย (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง) วัดหนองนกเขียน (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง)
วัดบูรพาภิรมยาราม (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง) วัดหรคุณ (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง)
วัดบูรพาราม (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง) วัดหินกองน้อย (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง)
วัดป่าโนนสวรรค์ (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง) วัดหินลาด (ต.พังทุย อ.น้ำพอง)
วัดป่าคำบอน (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดอัมพวัน (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดป่าบึงเป่ง (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง) วัดอิสาณ (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง)
วัดป่าบึงถุงเทียว (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดอุทัย (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง)
วัดพลับพลาชัย (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง) วัดอุทุมพร (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง)
วัดพังคียาราม (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....