|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ น้ำพอง ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด น้ำพอง ขอนแก่น โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ น้ำพอง  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ น้ำพอง  
วัดเกาะแก้ว (ต.สะอาด อ.น้ำพอง) วัดพิชัยพัฒนาราม (ต.วังชัย อ.น้ำพอง)
วัดเขาดินวนาราม (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง) วัดพิทักษ์ธรรมาราม (ต.พังทุย อ.น้ำพอง)
วัดเจติยภูมิ (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง) วัดมหาชัย (ต.วังชัย อ.น้ำพอง)
วัดเลียบ (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดมหาวันวิหาร (ต.วังชัย อ.น้ำพอง)
วัดโนนกลาง (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดมุกดาราม (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดโนนสระบัว (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดวิชัยยาราม (ต.วังชัย อ.น้ำพอง)
วัดโพธาราม (ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง) วัดศรีชมชื่น (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดศรีชมชื่น (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดศรีชมชื่น (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง) วัดศรีธรรมา (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดศรีนวน (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดโพธิ์ศรี (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดศรีบุญเรือง (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดโพนทอง (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดศรีบุญเรือง (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง)
วัดใหม่สามัคคีธรรม (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดศรีปทุมวนาราม (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง)
วัดกลางอรัญเขต (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง) วัดศรีมงคล (ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง)
วัดกู่ประภาชัย (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง) วัดศรีมงคล (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดคำใหญ่ (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดศรีสุมังค์ (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง)
วัดคำบง (ต.สะอาด อ.น้ำพอง) วัดศรีสุมังค์วนาราม (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง)
วัดคำมืด (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดศรีสุวรรณพรหมวราราม (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง)
วัดจอมมณี (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง) วัดศรีอุดม (ต.พังทุย อ.น้ำพอง)
วัดชัยศรี (ต.วังชัย อ.น้ำพอง) วัดศิลาอาสน์ (ต.วังชัย อ.น้ำพอง)
วัดชัยสว่าง (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง) วัดสมศรี (ต.พังทุย อ.น้ำพอง)
วัดชุมพร (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดสระแก้ว (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดซำขามถ้ำยาว (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดสระแก้ว (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดท่าเกษมสามัคคี (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง) วัดสระชัย (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง)
วัดท่าน้ำพอง (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดสระทรงศิลา (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดทุ่งสว่าง (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง) วัดสระทอง (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง)
วัดทุ่งสว่าง (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดสว่างแสงอรุณ (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง)
วัดธาตุจอมศรี (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง) วัดสว่างอรุณ (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง)
วัดนวการาม (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดสว่างอารมณ์ (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง)
วัดบริบูรณ์ (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดสองคอน (ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง)
วัดบัวบานจันทรังษี (ต.พังทุย อ.น้ำพอง) วัดสามัคคีวิทยาราม (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง)
วัดบัวระพา (ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง) วัดสำราญนาศรี (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดบัวระพา (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง) วัดสิลาอาสน์ (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง)
วัดบ้านโสกม่วง (ต.พังทุย อ.น้ำพอง) วัดสีลาขันธุ์ (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง)
วัดบ้านโสกม่วง (ต.พังทุย อ.น้ำพอง) วัดสุนันทาวาส (ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง)
วัดบ้านคำใหญ่ (ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง) วัดสุริยะสว่าง (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดบึงบอล (ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง) วัดหนองกุง (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง)
วัดบึงพลานชัย (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง) วัดหนองนกเขียน (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง)
วัดบูรพาภิรมยาราม (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง) วัดหรคุณ (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง)
วัดบูรพาราม (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง) วัดหินกองน้อย (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง)
วัดป่าโนนสวรรค์ (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง) วัดหินลาด (ต.พังทุย อ.น้ำพอง)
วัดป่าคำบอน (ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง) วัดอัมพวัน (ต.สะอาด อ.น้ำพอง)
วัดป่าบึงเป่ง (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง) วัดอิสาณ (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง)
วัดป่าบึงถุงเทียว (ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง) วัดอุทัย (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง)
วัดพลับพลาชัย (ต.หนองกุง อ.น้ำพอง) วัดอุทุมพร (ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง)
วัดพังคียาราม (ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×