|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ บ้านไผ่ ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด บ้านไผ่ ขอนแก่น โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ บ้านไผ่  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ บ้านไผ่  
วัดเขมาภิรมณ์ (ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่) วัดศรีจันทร์ (ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่)
วัดเหล่าหลวง (ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่) วัดศรีบุญเรือง (ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่)
วัดเอี่ยมไพบูลย์ (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่) วัดศรีบุญเรือง (ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่)
วัดแคนเหนือ (ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่) วัดศรีมหาโพธิ์ (ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่)
วัดโนนทอง (ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่) วัดศิริชัยมงคล (ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่)
วัดโพธิ์กลาง (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่) วัดศิริมงคล (ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่)
วัดโพธิ์ชัย (ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่) วัดสนวนวารีพัฒนาราม (ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่)
วัดโพธิ์ชัย (ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่) วัดสมุหนาถราม (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่)
วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่ (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่) วัดสว่าง (ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่)
วัดโพธิ์ตาก (ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่) วัดสว่างเวหา (ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่)
วัดโพธิ์ตาก (ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่) วัดสว่างโนนเพียง (ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่)
วัดใหม่สามัคคี (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่) วัดสว่างโนนชัย (ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่)
วัดกิโลเมตรสิบหก (ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่) วัดสว่างจูมทอง (ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่)
วัดคุ้มจัดสรรค์ (ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่) วัดสว่างชัยศรี (ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่)
วัดจอมศรี (ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่) วัดสว่างทุ่งมน (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่)
วัดจันทรประสิทธิ์ (ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่) วัดสว่างสุริยาเย็น (ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่)
วัดจันทริการาม (ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่) วัดสว่างอารมณ์ (ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่)
วัดจำปา (ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่) วัดสว่างอารมณ์ (ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่)
วัดจำปา (ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่) วัดสวาท (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่)
วัดดุสิตาราม (ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่) วัดสะอาดโนนงาม (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่)
วัดธรรมเจดีย์ (ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่) วัดสามัคคี (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่)
วัดธรรมมงคล(ราษฎร์บำรุง) (ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่) วัดสุดาราษฏร์วราราม (ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่)
วัดธรรมวิเวกประชาสรรค์ (ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่) วัดสุทธิการาม (ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่)
วัดนันทพิมพาราม (ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่) วัดสุภีสีวราราม (ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่)
วัดบูรณะสิทธิ์ (ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่) วัดหนองแวงโอง (ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่)
วัดบูรพาราม (ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่) วัดหนองกุง (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่)
วัดป่าชัยวารินทร์ (ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่) วัดหนองนกเขียน (ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่)
วัดป่าพุทธชัยมงคล (ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่) วัดหนองหญ้าปล้อง (ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่)
วัดป่าสุมนามัย (ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่) วัดหนองฮี (ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่)
วัดป่าอาสภาวาส (ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่) วัดหินตั้ง (ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่)
วัดพรหมวิหารริการาม (ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่) วัดอมรบูรญาราม (ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่)
วัดมงคลหลวง (ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่) วัดอรัญญาวาส (ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่)
วัดมะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี (ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่) วัดอุตตมวารี (ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่)
วัดมัชฌิมวิทยาราม (ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F19   ช่อดอกไม้ F20   ช่อดอกไม้ F21
ช่อดอกไม้ F23   ช่อดอกไม้ F24   ช่อดอกไม้ F25
พวงหรีด WR19   พวงหรีด WR20   พวงหรีด WR21
พวงหรีด WR22   พวงหรีด WR23   พวงหรีด WR24
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×