|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ บ้านฝาง ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด บ้านฝาง ขอนแก่น โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ บ้านฝาง  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ บ้านฝาง  
วัดเกาะแก้ว (ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง) วัดบูรพาราม (ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง)
วัดแท่น (ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง) วัดระฆัง (ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง)
วัดโคกสามารถ (ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง) วัดวังเย็น (ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง)
วัดโนนศรีเรือง (ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง) วัดศรีชมภู (ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง) วัดศรีบาลเรือง (ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง)
วัดโพธิ์ดก (ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง) วัดศรีประทุมวนาราม (ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง)
วัดโพธิ์ตาล (ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง) วัดศรีพนาวาส (ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง)
วัดโพธิ์สาริการาม (ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง) วัดศรีรัตนาราม (ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง)
วัดโพนเลา (ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง) วัดศิริธรรม (ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง)
วัดโสกม่วงสามัคคี (ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง) วัดสมบูรณ์ (ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง)
วัดคลองสะอาด (ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง) วัดสมบูรณ์ (ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง)
วัดคีรีวัน (ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง) วัดสระแก้ว (ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง)
วัดชนบำรุง (ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง) วัดสระบัว (ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง)
วัดดอนจันทร์ (ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง) วัดสว่างธรรมวราราม(ปัจจิม) (ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง)
วัดตลาดโพธิ์ศรี (ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง) วัดสว่างอารมณ์ (ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง)
วัดตลาดหัวหิน (ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง) วัดสังเวชธรรมาราม (ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง)
วัดท่าประชุม (ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง) วัดสามสวน (ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง)
วัดทุ่งสว่าง (ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง) วัดสุนทรสมุทร์ (ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง)
วัดนาฬิการาม (ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง) วัดอัมพวนาราม (ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง)
วัดบ้านค้อ (ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง) วัดอาภาวาส (ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
พวงหรีด WR01   พวงหรีด WR02   พวงหรีด WR03
พวงหรีด WR04   พวงหรีด WR05   พวงหรีด WR06
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×