|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ภูเวียง ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด ภูเวียง ขอนแก่น โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ ภูเวียง  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ ภูเวียง  
วัดเกษมสำราญ (ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง) วัดศรีชมชื่น (ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง)
วัดแก้วสว่าง (ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง) วัดศรีชุมแสง (ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง)
วัดแท่นศิลา (ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง) วัดศรีบุญเรือง (ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง)
วัดโนนศิลา (ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง) วัดศรีราษฏร์บำรุง (ต.นาหว้า อ.ภูเวียง)
วัดโนนสวรรค์ (ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง) วัดศรีสะอาด (ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง)
วัดโพธิ์กลาง (ต.สงเปือย อ.ภูเวียง) วัดศรีสะอาด (ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง)
วัดโพธิการาม (ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง) วัดศิริมงคล (ต.นาหว้า อ.ภูเวียง)
วัดโพธิ์งาม (ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง) วัดศิริรัตนาวาส (ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง) วัดศิริวิทยาราม (ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง)
วัดโพธิ์สว่าง (ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง) วัดศิลา (ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง)
วัดโพนทองดอนไข (ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง) วัดศิลาอาสน์ (ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง)
วัดโสภารัตนาราม (ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง) วัดสงเปลือย(ศรีมงคล) (ต.สงเปือย อ.ภูเวียง)
วัดใหม่สุขสันต์ (ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง) วัดสระแก้ว (ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง)
วัดชัยมงคล (ต.สงเปือย อ.ภูเวียง) วัดสวรรค์คงคา (ต.ดินดำ อ.ภูเวียง)
วัดชัยมงคล (ต.สงเปือย อ.ภูเวียง) วัดสว่างเลิงแสง (ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง)
วัดทองประสิทธิ์ (ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง) วัดสว่างแสงจันทร์ (ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง)
วัดท่าเดื่อ (ต.ดินดำ อ.ภูเวียง) วัดสว่างโนนรัง (ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง)
วัดทามเรืองศรี (ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง) วัดสว่างวิทยาราม (ต.นาหว้า อ.ภูเวียง)
วัดธานี (ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง) วัดสว่างหนองกุง (ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง)
วัดบริบูรณ์วราราม (ต.สงเปือย อ.ภูเวียง) วัดสว่างอรุณ (ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง)
วัดบ้านดอนหัน(ศร๊ภูเวียง) (ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง) วัดสว่างอารมณ์ (ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง)
วัดบูรพา (ต.ดินดำ อ.ภูเวียง) วัดสันติการาม (ต.สงเปือย อ.ภูเวียง)
วัดป่าบ้านโป่งสังข์ (ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง) วัดสันติวนาราม (ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง)
วัดป่าวิเวการาม (ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง) วัดสามัคคี (ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง)
วัดป่าสิริสมบัติ (ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง) วัดสำราญ (ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง)
วัดป่าสุขิตาราม (ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง) วัดสุทธิธรรมวนาราม (ต.ดินดำ อ.ภูเวียง)
วัดพระบาทโพธาราม (ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง) วัดหนองกุงธนสาร (ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง)
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม (ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง) วัดอัมพวัน (ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง)
วัดวารินทร์ (ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง) วัดอาคเนย์ (ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F25   ช่อดอกไม้ F26   ช่อดอกไม้ F27
ช่อดอกไม้ F28   ช่อดอกไม้ F29   ช่อดอกไม้ F30
พวงหรีด WR25   พวงหรีด WR26   พวงหรีด WR27
พวงหรีด WR28   พวงหรีด WR29   พวงหรีด WR30
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×