|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ มัญจาคีรี ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด มัญจาคีรี ขอนแก่น โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ มัญจาคีรี  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ มัญจาคีรี  
วัดแก้วพวงมาลัย (ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี) วัดป่าอรัญญวิเวก (ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี)
วัดโคกสว่าง (ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี) วัดศรีจันทร์ (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี)
วัดโนนแดง (ต.นางาม อ.มัญจาคีรี) วัดศรีนวล (ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี)
วัดโนนทอง (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี) วัดศรีนวล (ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี)
วัดโนนทัน (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี) วัดศรีบุญเรือง (ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี)
วัดโนนศิลา (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี) วัดศรีบุญเรือง (ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี)
วัดโนนสว่าง (ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี) วัดศรีสว่าง (ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี)
วัดโนนสะอาด (ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี) วัดศรีสิทธิ์ (ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี)
วัดโพธิ์กลาง (ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี) วัดศรีสุข (ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี)
วัดโพธิชัย (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี) วัดศรีสุมังคล์ (ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี)
วัดโพธิ์ทอง (ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี) วัดศรีสุมังคล์ (ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี)
วัดโพธิ์ทอง (ต.นางาม อ.มัญจาคีรี) วัดศิลาธรรมิการาม (ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี)
วัดโพธิ์ศรี (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี) วัดสถาพร (ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี)
วัดโพธิ์หอม (ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี) วัดสมบูรณ์ (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี)
วัดไชโย (ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี) วัดสระเกษ (ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี)
วัดไทรทอง (ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี) วัดสระเกษ (ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี)
วัดขนุนโพธิ์ (ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี) วัดสระทอง (ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี)
วัดคงคาราม (ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี) วัดสระบัว (ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี)
วัดคำแคนเหนือ (ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี) วัดสวัสดี (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี)
วัดคำมูล (ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี) วัดสว่างดงเค็ง (ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี)
วัดฉิมพลี (ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี) วัดสว่างดารา (ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี)
วัดชนะชัย (ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี) วัดสว่างอารมณ์ (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี)
วัดชมภู (ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี) วัดสะอาด (ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี)
วัดชมภูคำ (ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี) วัดสะอาด (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี)
วัดตระคลอง (ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี) วัดสะอาด (ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี)
วัดตลาดคลอง (ต.นางาม อ.มัญจาคีรี) วัดสะอาด (ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี)
วัดท่าแขก (ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี) วัดสามัคคีธรรม (ต.นางาม อ.มัญจาคีรี)
วัดทุ่งสว่าง (ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี) วัดสิงห์ทอง (ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี)
วัดทุ่งสว่าง (ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี) วัดสุวรรณาราม (ต.นางาม อ.มัญจาคีรี)
วัดนามล (ต.นางาม อ.มัญจาคีรี) วัดหนองไฮ (ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี)
วัดบ่อแก้ว (ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี) วัดอรัญญี (ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี)
วัดบ้านโจด (ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี) วัดอรุณเรืองวนาราม (ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี)
วัดปทุมวัน (ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี) วัดอัมพวัน (ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี)
วัดป่าสันติธรรม (ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี) วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ต.นางาม อ.มัญจาคีรี)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
พวงหรีด WR37   พวงหรีด WR38   พวงหรีด WR39
พวงหรีด WR40   พวงหรีด WR41   พวงหรีด WR42
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×