|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ หนองสองห้อง ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด หนองสองห้อง ขอนแก่น โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ หนองสองห้อง  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ หนองสองห้อง  
วัดเกษตรสุวรรณ (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง) วัดพัฒนาราม (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง)
วัดเกาะแก้ว (ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง) วัดมารวิชัย (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง)
วัดเกาะสะอาด (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง) วัดรัตนนิมิตร (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง)
วัดเทพนิมิต (ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง) วัดราษฎร์ดำเนิน (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง)
วัดเสลบูรณ์ (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง) วัดวิจิตราราม (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง)
วัดแสงอารมณ์ (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง) วัดวีรนาวาส (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง)
วัดโนนทอง (ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง) วัดศรีโพธิ์ทอง (ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง)
วัดโนนรัง (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง) วัดศรีโพธิ์ทอง (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง) วัดศรีชมชื่น (ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง)
วัดโพธิธรรม (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง) วัดศรีประทุม (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง)
วัดโพธิ์พฤกษ์ (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง) วัดศรีสะอาด (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง)
วัดไตรมิตร (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง) วัดศรีอุดร (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง)
วัดไทยนิยม (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง) วัดศิริพัฒนาธรรมาวาส (ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง)
วัดไพศาลศิลป์ (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง) วัดสกุณาวาส (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง)
วัดกลางสระขาม (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง) วัดสระแคน (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง)
วัดครองบุรี (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง) วัดสระบัวแก้ว (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง)
วัดคลองสินธุ์ (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง) วัดสระบัวทอง (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง)
วัดคามวดี (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง) วัดสระยาง (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง)
วัดจันทนิมิตร (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง) วัดสว่างอารมณ์ (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง)
วัดชลธาร (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง) วัดสว่างอิสาณ (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง)
วัดชัยศรี (ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง) วัดสังข์ทอง (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง)
วัดดงเค็ง (ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง) วัดสำราญจิต (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง)
วัดถิรธรรม (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง) วัดสำราญราษฎร์ (ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง)
วัดทรงศร (ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง) วัดสีตาราม (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง)
วัดทองประสาน (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง) วัดสุตาราม (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง)
วัดทองหลาง (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง) วัดสุทธารมณ์(สุทธาราม) (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง)
วัดนาราธิวาส (ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง) วัดสุทธาราม (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง)
วัดนิเวศน์วิทยาราม (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง) วัดสุทธาวาส (ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง)
วัดนิรันดร (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง) วัดหัวหิน (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง)
วัดบำรุงธรรม (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง) วัดอมรินทราวาส (ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง)
วัดประชาสามัคคี (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง) วัดอัมพวัน (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง)
วัดประทุมแสง (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง) วัดอินทประสิทธิ์ (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
พวงหรีด WR01   พวงหรีด WR02   พวงหรีด WR03
พวงหรีด WR04   พวงหรีด WR05   พวงหรีด WR06
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×