ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ หนองสองห้อง ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด หนองสองห้อง ขอนแก่น โทร. 061-378-9211

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ หนองสองห้อง  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
วัดในอำเภอ หนองสองห้อง  
วัดเกษตรสุวรรณ (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง) วัดพัฒนาราม (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง)
วัดเกาะแก้ว (ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง) วัดมารวิชัย (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง)
วัดเกาะสะอาด (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง) วัดรัตนนิมิตร (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง)
วัดเทพนิมิต (ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง) วัดราษฎร์ดำเนิน (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง)
วัดเสลบูรณ์ (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง) วัดวิจิตราราม (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง)
วัดแสงอารมณ์ (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง) วัดวีรนาวาส (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง)
วัดโนนทอง (ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง) วัดศรีโพธิ์ทอง (ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง)
วัดโนนรัง (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง) วัดศรีโพธิ์ทอง (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง)
วัดโพธิ์ชัย (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง) วัดศรีชมชื่น (ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง)
วัดโพธิธรรม (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง) วัดศรีประทุม (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง)
วัดโพธิ์พฤกษ์ (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง) วัดศรีสะอาด (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง)
วัดไตรมิตร (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง) วัดศรีอุดร (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง)
วัดไทยนิยม (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง) วัดศิริพัฒนาธรรมาวาส (ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง)
วัดไพศาลศิลป์ (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง) วัดสกุณาวาส (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง)
วัดกลางสระขาม (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง) วัดสระแคน (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง)
วัดครองบุรี (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง) วัดสระบัวแก้ว (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง)
วัดคลองสินธุ์ (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง) วัดสระบัวทอง (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง)
วัดคามวดี (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง) วัดสระยาง (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง)
วัดจันทนิมิตร (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง) วัดสว่างอารมณ์ (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง)
วัดชลธาร (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง) วัดสว่างอิสาณ (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง)
วัดชัยศรี (ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง) วัดสังข์ทอง (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง)
วัดดงเค็ง (ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง) วัดสำราญจิต (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง)
วัดถิรธรรม (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง) วัดสำราญราษฎร์ (ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง)
วัดทรงศร (ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง) วัดสีตาราม (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง)
วัดทองประสาน (ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง) วัดสุตาราม (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง)
วัดทองหลาง (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง) วัดสุทธารมณ์(สุทธาราม) (ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง)
วัดนาราธิวาส (ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง) วัดสุทธาราม (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง)
วัดนิเวศน์วิทยาราม (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง) วัดสุทธาวาส (ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง)
วัดนิรันดร (ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง) วัดหัวหิน (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง)
วัดบำรุงธรรม (ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง) วัดอมรินทราวาส (ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง)
วัดประชาสามัคคี (ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง) วัดอัมพวัน (ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง)
วัดประทุมแสง (ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง) วัดอินทประสิทธิ์ (ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
พวงหรีด WR01   พวงหรีด WR02   พวงหรีด WR03
พวงหรีด WR04   พวงหรีด WR05   พวงหรีด WR06
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....