|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ หนองเรือ ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด หนองเรือ ขอนแก่น โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ หนองเรือ  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ หนองเรือ  
วัดเรไร (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ) วัดภูศรีสว่าง (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ)
วัดเวียงไชย (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ) วัดร่มประดู่ (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ)
วัดแสงจันทร์ (ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ) วัดรัตนสามัคคี (ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ)
วัดแสบง (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ) วัดราษฏร์รังสรรค์ (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ)
วัดโกศลภาราม (ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ) วัดศรีชมชื่น (ต.โนนทัน อ.หนองเรือ)
วัดโนนพานิช (ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ) วัดศรีตาลเรือง (ต.จระเข้ อ.หนองเรือ)
วัดโพธิ์เลียบ (ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ) วัดศรีบุญเรือง (ต.โนนทัน อ.หนองเรือ)
วัดโพธิ์กลาง (ต.จระเข้ อ.หนองเรือ) วัดศรีบุญเรือง (ต.บ้านกง อ.หนองเรือ)
วัดโพธิ์งาม (ต.โนนทัน อ.หนองเรือ) วัดศรีบุรมย์ (ต.บ้านกง อ.หนองเรือ)
วัดโพธิ์ชัย (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ) วัดศรีมงคล (ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ)
วัดโพธิ์ทอง (ต.บ้านกง อ.หนองเรือ) วัดศรีสงฆ์เรือง (ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ)
วัดโพธิ์บวร (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ) วัดศรีสะอาด (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ)
วัดโพธิ์ศรี (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ) วัดสมจิตอาราม (ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ)
วัดไตรมิตร (ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ) วัดสมณมงคล (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ)
วัดกุเวียน (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ) วัดสระแก้ว (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ)
วัดจันทร์ (ต.จระเข้ อ.หนองเรือ) วัดสระโพนทอง (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ)
วัดจันทรบุรี (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ) วัดสระโอภาวาส (ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ)
วัดจูมพล (ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ) วัดสระทอง (ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ)
วัดชัยมงคล (ต.บ้านกง อ.หนองเรือ) วัดสระบัว (ต.ยางคำ อ.หนองเรือ)
วัดชัยมงคล (ต.ยางคำ อ.หนองเรือ) วัดสวรรคคงคา(สวรรคงคา) (ต.ยางคำ อ.หนองเรือ)
วัดดาวเรือง (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ) วัดสวรรคงคา (ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ)
วัดตระคลองโพธิ์ (ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ) วัดสว่างเชิงเขา (ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ)
วัดตระคลองหัน (ต.บ้านกง อ.หนองเรือ) วัดสว่างโนนดู่ (ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ)
วัดตลาดหนองเรือ (ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ) วัดสว่างโพธิ์ศรี (ต.ยางคำ อ.หนองเรือ)
วัดถนนยาว (ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ) วัดสว่างชัยศรี (ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ)
วัดถาวรนิมิตร (ต.จระเข้ อ.หนองเรือ) วัดสว่างมนาวาส (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ)
วัดทรายทอง (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ) วัดสว่างศิริเย็น (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ)
วัดท่ามงคล (ต.โนนทัน อ.หนองเรือ) วัดสว่างอารมณ์ (ต.โนนทัน อ.หนองเรือ)
วัดท่ามงคล (ต.โนนทัน อ.หนองเรือ) วัดสาลีวนาราม (ต.ยางคำ อ.หนองเรือ)
วัดท่าอุทุมพร (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ) วัดสำราญ (ต.ยางคำ อ.หนองเรือ)
วัดนทีตรีสถิตย์ (ต.บ้านกง อ.หนองเรือ) วัดสิงห์ทอง (ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ)
วัดบึงเกษตร (ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ) วัดสิทธิการาม (ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ)
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร (ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ) วัดสิมมาราม (ต.จระเข้ อ.หนองเรือ)
วัดป่าโนนฆ้อง (ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ) วัดสุนทราวาส (ต.บ้านกง อ.หนองเรือ)
วัดป่าสามัคคีธรรม (ต.จระเข้ อ.หนองเรือ) วัดหนองเขื่อนช้าง (ต.โนนทอง อ.หนองเรือ)
วัดป่าอนันตคุณ (ต.จระเข้ อ.หนองเรือ) วัดหนองแดง (ต.ยางคำ อ.หนองเรือ)
วัดป่าอรัญญวิโมกข์ (ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ) วัดหนองไฮ (ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ)
วัดพวงมาลัย (ต.โนนทัน อ.หนองเรือ) วัดหนองผือ (ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×