|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ บ้านแฮด ขอนแก่น,ร้านพวงหรีด บ้านแฮด ขอนแก่น โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ บ้านแฮด  จังหวัด ขอนแก่น  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ บ้านแฮด  
วัดเวฬุวัน (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด) วัดศรีบุญนาค (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด)
วัดเสนชัยดาประสิทธิ์ (ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด) วัดศรีสุมังค์ (ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด)
วัดโนนทอง (ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด) วัดศิริทรงธรรม (ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด)
วัดจุมพร (ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด) วัดสระจันทร์ (ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด)
วัดฉัททันต์ (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด) วัดสวรรค์ (ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด)
วัดชัยมงคล (ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด) วัดสว่างสำราญ (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด)
วัดธรณีธงชัย (ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด) วัดสว่างอารมณ์ (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด)
วัดบุญเรือง (ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด) วัดสะอาดชัยศรี (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด)
วัดป่าวิเวกธรรมสามัคคี (ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด) วัดสะอาดชัยศรี (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด)
วัดพิมลธรรมาราม (ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด) วัดสาทรอักขราราม (ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด)
วัดพุทธรังษี (ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด) วัดสุทธาวาส (ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด)
วัดศรีไพรวรรณ (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด) วัดสุมังคลาราม (ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด)
วัดศรีจันทร์ (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด) วัดอรัญญาวาส (ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด)
วัดศรีชมภู (ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด) วัดอุ่มลอง (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด)
วัดศรีชุมพล (ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F31   ช่อดอกไม้ F32   ช่อดอกไม้ F33
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
พวงหรีด WR31   พวงหรีด WR32   พวงหรีด WR33
พวงหรีด WR34   พวงหรีด WR35   พวงหรีด WR36
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ขอนแก่น 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×