|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ บ้านบึง ชลบุรี,ร้านพวงหรีด บ้านบึง ชลบุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ บ้านบึง  จังหวัด ชลบุรี  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ บ้านบึง  
วัดเขาแรต (ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง) วัดป่ายุบบุญญาราม (ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง)
วัดเขาไผ่ (ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง) วัดพยอม (ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง)
วัดเขาดินร่มโพธิ์ทอง (ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง) วัดพรเพ็ญ (ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง)
วัดเขาถ้ำ (ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง) วัดภัททันตะอาสหภาราม (ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง)
วัดเขาน้อยคีรีวัน (ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง) วัดมาบไผ่ (ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง)
วัดเขาหาดทราย(ป่าธรรมชาติ) (ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง) วัดมาบคล้า (ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง)
วัดเจริญธรรม (ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง) วัดราษฎร์เรืองสุข (ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง)
วัดเนื่องจำนงค์ (ต.หนองชาก อ.บ้านบึง) วัดศรีอรุณ (ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง)
วัดกุณฑีธาร (ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง) วัดสำนักขาม (ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง)
วัดคลองใหญ่สถิตยาราม (ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง) วัดสิงห์ทองพรหมาวาส (ต.หนองชาก อ.บ้านบึง)
วัดชากนิมิตวิทยา (ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง) วัดหนองเขิน (ต.หนองชาก อ.บ้านบึง)
วัดตะเคียนคู่ (ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง) วัดหนองไผ่แก้ว (ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง)
วัดตาลดำผดุงราษฎร์ (ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง) วัดหนองชันจันทนาราม (ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง)
วัดท่อใหญ่ (ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง) วัดหนองน้ำเขียว (ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง)
วัดนิมมานราษฎร์บำรุง (ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง) วัดหนองบอนแดง (ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง)
วัดบึงบวรสถิตย์ (ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง) วัดหนองยาง (ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง)
วัดบุญญฤทธยาราม (ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง) วัดอรุณรังษี (ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F31   ช่อดอกไม้ F32   ช่อดอกไม้ F33
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
พวงหรีด WR31   พวงหรีด WR32   พวงหรีด WR33
พวงหรีด WR34   พวงหรีด WR35   พวงหรีด WR36
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชลบุรี 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×