ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ เมืองชัยภูมิ  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
วัดในอำเภอ เมืองชัยภูมิ  
วัดเกาะ (ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ) วัดบึงแวง (ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดเพชรพิบูลย์ (ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดบึงแวง (ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดเอี่ยมชโลธร (ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดบุ่งสาวตาล (ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดแก้งจิก (ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดบูรพา (ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดแจ้ง (ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ) วัดปทุมชาติ (ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดแจ้งน้อย (ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดปทุมทอง(บ้านหนองแหน) (ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดแจ้งสว่าง (ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ) วัดประจิม (ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดแจ้งสว่างอารมณ์ (ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดประชาสามัคคี (ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดแสงทองปิยาราม (ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดปรางค์กู่ (ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดแสงอุทัย (ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ) วัดป่าบ้านพลัง (ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโคกสว่าง (ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดพีรพัฒนวงศ์ (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโค้งขนัน (ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดพุทโธวาท (ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโนนคูณ(อัมพวัน) (ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดพูลทรัพย์ลาดใหญ่ (ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโนนชัย (ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ) วัดม่วงเงาะ (ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโนนมะเกลือ (ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดยางนาเสียว (ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโนนสะอาด (ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดรังษี (ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโนนสำราญ (ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดราชพฤกษ์ (ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโนนสูงสะอาด (ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดราษีกุดสวง (ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโนนหญ้าคา (ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดลาดน้อย (ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโนนหว้านไพล (ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดวังก้านเหลือง (ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโนนอดน้อย (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดวังน้ำเขียว (ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโพธิ์ (ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ) วัดศรีษะกระบือ (ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโพธิ์ชัย (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดศรีสะอาด (ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดโสกตลับ (ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดศรีสะอาด (ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดกกบก (ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดศรีสุนทร (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดกลางเมืองเก่า (ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดศรีอุดม (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดกลางหมื่นแผ้ว (ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดศาลาลอย (ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดกะพี้ (ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดศาลาวรรณ (ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดกุดเวียน (ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดศิริชัยมงคล (ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดคลองลี่ (ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดศิลาอาสน์ (ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดฉิมพลี (ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสมบุญอุทิศ (ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดชมพู (ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย (ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดชมภู (ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสมานมิตร (ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดชัยประสิทธิ์ (ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสระแก้ว (ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดชัยพิบูลย์ (ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสว่างอารมณ์ (ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดชัยภูมิวนาราม (ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสัมพันธมิตร (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดชัยศรีสมสะอาด (ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสามัคคีธรรมาราม (ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดชุมแสง (ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสามัคคีอุทิศ (ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดชุมพลสวรรค์ (ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสำรอง (ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดซับรวงไพร (ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสิงห์ทอง (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดดอนกู่ (ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดสุลาลัย (ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดดอนขวาง (ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองโมง (ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดดอนหัน (ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองโสมง (ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดดาวเรือง (ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองไผ่ (ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดตะกุด (ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองไผ่ล้อม (ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดตาลเดี่ยว (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองกระทุ่ม (ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดตาลนาแซง (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองคู (ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดทรงศิลา (ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองนกเขา (ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดท่าเสี้ยว (ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองนาแซง (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดทุ่งสว่าง (ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองปลาโด (ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดนครรังสิต (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองสังข์ (ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดนาคาวาสวิหาร (ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ) วัดหนองหลอด (ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดนาสีนวล (ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ) วัดอัมพวัน (ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดนิโครธาราม (ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ) วัดอัมพา (ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดบริบูรณ์ (ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ) วัดอารมณ์ชื่น (ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดบ้านผือ (ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ) วัดอิสาณ (ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดบ้านผือ (ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ) วัดอุดร (ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....