|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ แก้งคร้อ ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด แก้งคร้อ ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ แก้งคร้อ  
วัดเวฬุวันวนาราม (ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ) วัดป่าโคกกุง (ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ)
วัดเสาธงทอง (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ) วัดป่าโสกหว้า (ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ)
วัดเอราวัณ (ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ) วัดป่าอุดมมงคล (ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ)
วัดแถวไพรวัน (ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ) วัดปิติธรรมาวาส (ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ)
วัดแถวอรัญญา (ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ) วัดผสม (ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ)
วัดแถวอรัญญาวาส (ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ) วัดพุทธมงคลวนาราม (ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ)
วัดแสงจันทราวาส (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ) วัดภูเขาทอง (ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ)
วัดแสงทองธราวาส (ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ) วัดยางคำวนาราม (ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ)
วัดแสงสว่าง (ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ) วัดราษฎร์สามัคคี (ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ)
วัดโนนงาม (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ) วัดศรีแก้งคร้อ (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ)
วัดโนนสมบูรณ์ (ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ) วัดศรีไสล (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ)
วัดโนนสว่าง (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ) วัดศรีมงคลวนาราม (ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ)
วัดโนนสำราญ (ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ) วัดศรีวิไลย์ (ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ)
วัดโพธิ์ศรี (ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ) วัดศรีสง่า (ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ)
วัดโพธิสัตว์ (ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ) วัดศรีสง่าสามัคคี (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ)
วัดโพธิ์สัย (ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ) วัดศรีสวัสดิ์บรรพต (ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ)
วัดโพนแพง (ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ) วัดศรีสะอาด (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ)
วัดโพนทอง (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ) วัดศิริชัยมงคล (ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ)
วัดไตรศิริมงคล (ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ) วัดศิริพัฒนาราม (ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ)
วัดไทรทอง (ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ) วัดศิริสมบูรณ์ (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ)
วัดกองศรี (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ) วัดศิลาพนาวาส (ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ)
วัดคีรีคงคาวนาราม (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ) วัดสกุณาราม (ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ)
วัดจักรวรรดิ์ (ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ) วัดสง่าคงคาราม (ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ)
วัดจันทรังษี (ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ) วัดสระโนนทอง (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ)
วัดชัยชุมพร (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ) วัดสระทอง (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ)
วัดชัยชุมพล (ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ) วัดสระปทุมวัน (ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ)
วัดชัยมงคล (ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ) วัดสว่างแสงอรุณ (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ)
วัดชัยศิริพนาราม (ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ) วัดสว่างปุญญาวาส (ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ)
วัดชัยสามหมอ (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ) วัดสว่างศรีสมบูรณ์ (ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ)
วัดชุมศิลา (ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ) วัดสุวรรณวาส (ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ)
วัดญานนาวา (ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ) วัดหนองสังข์ (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ)
วัดท่ากอก (ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ) วัดหนองหว้า (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ)
วัดท่าทางเกวียน (ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ) วัดอรุณคงคาวนาราม (ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ)
วัดทุ่งสว่าง (ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ) วัดอัมพวัน (ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ)
วัดบ้านเก่า (ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ) วัดอัมพวัน (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ)
วัดบูรณาราม (ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ) วัดอำภา (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ)
วัดประชาสามัคคี (ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ) วัดอินทักขิณาราม (ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ)
วัดปรางค์กู่ (ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ) วัดอุดร (ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ)
วัดปัจฉิมอรัญญาวาส (ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F19   ช่อดอกไม้ F20   ช่อดอกไม้ F21
ช่อดอกไม้ F22   ช่อดอกไม้ F23   ช่อดอกไม้ F24
พวงหรีด WR19   พวงหรีด WR20   พวงหรีด WR21
พวงหรีด WR22   พวงหรีด WR23   พวงหรีด WR24
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×