|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ คอนสวรรค์  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ คอนสวรรค์  
วัดเกาะแก้ว (ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์) วัดนาเสียวน้อย (ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์)
วัดเทพธรรมคุณ (ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์) วัดประชามงคล (ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์)
วัดโคกก่อง (ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์) วัดประทุมวัน (ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์)
วัดโนนแต้ (ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์) วัดป่าโนนศิลา (ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์)
วัดโนนโพธิ์ (ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์) วัดป่าซับผักกูด (ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์)
วัดโนนสะอาด (ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์) วัดภูมิรัตนาราม (ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์)
วัดโนนสำราญ (ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์) วัดมณีรัตน์ (ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์)
วัดโปร่งคลอง (ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์) วัดม่วง (ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์)
วัดโพธิ์ (ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์) วัดลำชี (ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์)
วัดโพธิ์ศรี (ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์) วัดศรีดาวเรือง (ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์)
วัดโพธิ์ศรีดอนหัน (ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์) วัดศาลาลอย (ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์)
วัดโสกหาด (ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์) วัดสว่างคีรีวัน (ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์)
วัดคอนสวรรค์ (ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์) วัดสว่างนามน (ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์)
วัดคอนสวรรค์ใน (ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์) วัดสว่างนาฮี (ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์)
วัดจอมธาตุ (ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์) วัดสว่างอารมณ์ (ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์)
วัดดงเย็น (ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์) วัดหนองโก (ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์)
วัดดอนหัน (ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์) วัดหนองตาไก้ (ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์)
วัดทักษิณ (ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์) วัดหนองทอน (ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์)
วัดทุ่งสว่าง (ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์) วัดหนองบัวบานเย็น (ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์)
วัดทุ่งสว่าง (ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์) วัดหนองบัวลอย (ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์)
วัดนรเทพหนองขาม (ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F25   ช่อดอกไม้ F26   ช่อดอกไม้ F27
ช่อดอกไม้ F28   ช่อดอกไม้ F29   ช่อดอกไม้ F30
พวงหรีด WR25   พวงหรีด WR26   พวงหรีด WR27
พวงหรีด WR28   พวงหรีด WR29   พวงหรีด WR30
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×