|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ จัตุรัส ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด จัตุรัส ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ จัตุรัส  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ จัตุรัส  
วัดเขาจอมทอง (ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส) วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ (ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส)
วัดเจริญศรีสุข (ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส) วัดพลับ (ต.หนองโดน อ.จัตุรัส)
วัดเจริญสูง (ต.ละหาน อ.จัตุรัส) วัดมะเกลือ (ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส)
วัดเลียบน้ำไหล (ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส) วัดยานนาวา (ต.ละหาน อ.จัตุรัส)
วัดเวฬุวนาราม (ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส) วัดร่วมมิตร (ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส)
วัดแจ้ง (ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส) วัดราษี (ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส)
วัดโคกสามัคคี (ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส) วัดวังสว่าง (ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส)
วัดโนนเชือก (ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส) วัดศรีประชานิมิต (ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส)
วัดโนนคร้อเหนือ (ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส) วัดศรีวิเศษประชานิมิตร (ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส)
วัดโนนม่วงธรรมาราม (ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส) วัดศาลาลอย (ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส)
วัดโนนสง่า (ต.ละหาน อ.จัตุรัส) วัดศิริพงษาวาส (ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส)
วัดโพธิทราราม (ต.หนองโดน อ.จัตุรัส) วัดสนามนาง (ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส)
วัดโพธิ์ล้อม (ต.หนองโดน อ.จัตุรัส) วัดส้มป่อย (ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส)
วัดโพธิ์ศรี (ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส) วัดสระสี่เหลี่ยม (ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส)
วัดใหม่นาดี (ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส) วัดสวนสว่าง (ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส)
วัดกันกง (ต.ละหาน อ.จัตุรัส) วัดสวรรค์คงคา (ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส)
วัดคลองหว้า (ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส) วัดสว่างวารี (ต.หนองโดน อ.จัตุรัส)
วัดจำปาทอง (ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส) วัดสะแก (ต.หนองโดน อ.จัตุรัส)
วัดชนะจินดาราม (ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส) วัดหงษ์ทอง (ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส)
วัดชัยชนะวิหาร (ต.ละหาน อ.จัตุรัส) วัดหนองแกพนังเสือ (ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส)
วัดดอนละนาม (ต.ละหาน อ.จัตุรัส) วัดหนองโดน (ต.หนองโดน อ.จัตุรัส)
วัดทรงธรรม (ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส) วัดหนองโสน (ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส)
วัดทรายขาว (ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส) วัดหนองโสน (ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส)
วัดท่าแตง (ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส) วัดหนองบัวโคก (ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส)
วัดทุ่งสว่าง (ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส) วัดหนองบัวรอง (ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส)
วัดนิคม (ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส) วัดหนองพง (ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส)
วัดบ้านชาด (ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส) วัดหนองม่วง (ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส)
วัดบ้านลี่ (ต.ละหาน อ.จัตุรัส) วัดหนองลุมพุก (ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส)
วัดบ้านหลุบงิ้ว (ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส) วัดหนองสมบูรณ์ (ต.ละหาน อ.จัตุรัส)
วัดปทุมชาติ(หนองบัวใหญ่) (ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส) วัดอรัญญาวาส (ต.ละหาน อ.จัตุรัส)
วัดป่าสุทธิโกศล (ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส) วัดอัมพวัน (ต.หนองโดน อ.จัตุรัส)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
พวงหรีด WR37   พวงหรีด WR38   พวงหรีด WR39
พวงหรีด WR40   พวงหรีด WR41   พวงหรีด WR42
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×