|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ เทพสถิต ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด เทพสถิต ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ เทพสถิต  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ เทพสถิต  
วัดเขากำแพง (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดธรรมธาราภิวัฒน์ (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต)
วัดเขาจอมดอย (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต) วัดน้ำตกเจริญธรรม (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต)
วัดเขาน้อย (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต) วัดน้ำลาด (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต)
วัดเขาน้อยนิโคธาราม (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต) วัดบ้านโคกอนุ (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต)
วัดเขานางรักษ์ (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต) วัดบ้านไร่ (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต)
วัดเขาประตูชุมพล (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต) วัดบ้านนายางกลัก (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต)
วัดเขาพนมโดมวนาราม (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดบ้านวังตาท้าว (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต)
วัดเขาพังเหย (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต) วัดบุ่งเวียนวนาราม (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต)
วัดเขาวงค์พระจันทร์ (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต) วัดประดู่งาม (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต)
วัดเขาหวดพนารักษ์ (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต) วัดประดู่งาม (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต)
วัดเขาอุดมพร (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต) วัดป่าข้าว (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต)
วัดเทพโพธิ์ทอง (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดพระพุทธบาทเขายายหอม (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต)
วัดเทพโพธิ์ทอง (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดพุทธกิจจาราม (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต)
วัดเทพนา (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต) วัดยางเกี่ยวแฝก (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต)
วัดเทพบุตรบรรพต (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต) วัดวะตะแบก(ราษฎร์ศรัทธาธรรม) (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต)
วัดเทพสถิตประดิษฐาราม (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดวังใหม่พัฒนา (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต)
วัดเทพสุวรรณนภาราม (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต) วัดวังคมคาย (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต)
วัดแจ้งไพรวนาราม (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต) วัดวังตาเทพ (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต)
วัดแจ่มประชาสรรค์ (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต) วัดวังตาลาดสมบูรณ์ (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต)
วัดโคกกระเบื้อง (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต) วัดวังบายศรีไพลงาม (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต)
วัดโคกสะอาด (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต) วัดวังมน (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต)
วัดโนนสวรรค์ (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต) วัดวังอ้ายโพธิ์ (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต)
วัดโป่งขุนเพชร (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต) วัดศรีเจริญธรรม (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต)
วัดโป่งนก (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต) วัดศรีเมืองทอง (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต)
วัดใหม่โนนเมือง (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต) วัดศรีดาวเรืองวนาราม (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต)
วัดไทรงาม (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต) วัดศรีบรรพต (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต)
วัดคลองรวก (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต) วัดศิริคงเจริญ (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต)
วัดคลองศิลา (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต) วัดศิลาทอง (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต)
วัดคลองสระแก้ว (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต) วัดสวนธรรมทาน (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต)
วัดคุ้มเก้าศาลาชุมพล (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต) วัดสวนป่าเทพสถิตวนาราม (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต)
วัดชลประทาน (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต) วัดสะพานหิน (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต)
วัดช่องสำราญ (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดสามแยกสุขประเสริฐ (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต)
วัดชัยมงคลโนนจำปา (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต) วัดสามัคคีธรรม (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต)
วัดซับเจริญ (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดสามัคคีพัฒนาราม (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต)
วัดซับไทรเจริญธรรม (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดหนองโบสถ์ (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต)
วัดซับถาวรพัฒนา (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดหนองจะบก (ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต)
วัดซับมงคล (ต.โป่งนก อ.เทพสถิต) วัดหนองหิน (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต)
วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดห้วยเกตุ (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต)
วัดซับหมี (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดห้วยน้อย (ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต)
วัดดงลานเทพนิมิต (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต) วัดอุดมคีรีเขต (ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต)
วัดถ้ำเขาเจดีย์ (ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×