|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ บ้านเขว้า ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด บ้านเขว้า ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ บ้านเขว้า  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ บ้านเขว้า  
วัดเกาะสามัคคี (ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า) วัดป่าเรไร (ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า)
วัดเจริญผล (ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า) วัดป่ายาง (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า)
วัดแผ่นดินทอง (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า) วัดป่าสะแกราษฎร์ (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า)
วัดโคกสว่าง (ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า) วัดมหาคงคา (ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า)
วัดโพธิ์ศรีสะอาด (ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า) วัดมัชฌิมาวาส (ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า)
วัดโพธิ์ห้วยหวาย (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า) วัดวังปลาฝา (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า)
วัดกลางโนนแดง (ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า) วัดศรีมหาโพธิ์ (ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า)
วัดกุดยาง (ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า) วัดศาลาลอย (ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า)
วัดคลองไผ่ล้อม (ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า) วัดสายตะคลอง (ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า)
วัดคลองสายบัว (ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า) วัดสำราญจิต (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า)
วัดจำปาทอง (ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า) วัดสุวรรณาราม (ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า)
วัดชีชุมพร (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า) วัดหนองจันทิ(จันทราราม) (ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า)
วัดดอนไผ่ (ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า) วัดหนองตะไก้ (ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า)
วัดดอนไฮ (ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า) วัดหว้าเฒ่า (ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า)
วัดทองธรรมชาติ (ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า) วัดหัวสะพานภัยสงบ (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า)
วัดท่าสง่า (ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า) วัดหางเรียง (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า)
วัดทุ่งสว่าง (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า) วัดหินลาด (ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า)
วัดปทุมาวาส (ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า) วัดอัมพวัน (ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า)
วัดปรางค์ปราสาท (ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า) วัดอิสาณ (ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F19   ช่อดอกไม้ F20   ช่อดอกไม้ F21
ช่อดอกไม้ F23   ช่อดอกไม้ F24   ช่อดอกไม้ F25
พวงหรีด WR19   พวงหรีด WR20   พวงหรีด WR21
พวงหรีด WR22   พวงหรีด WR23   พวงหรีด WR24
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×